Vuoden 2024 työeläketurvan indeksit on vahvistettu: Työeläkkeen määrä nousee 5,7 prosenttia

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut työeläketurvaa koskevat indeksit vuodelle 2024. Työeläkeindeksi on ensi vuonna 3037 eli työeläkeindeksi nostaa maksussa olevia eläkkeitä noin 5,7 prosenttia vuoteen 2023 verrattuna. Palkkakertoimeksi vahvistettiin 1,637 eli palkkakerroin nousee noin 5,1 prosenttia vuoteen 2023 verrattuna.

Eläkkeensaajat ja kuntoutujat saavat korotuksen tammikuussa

Työeläkeindeksillä tarkistetaan maksussa olevat työeläkkeet, jotka ovat alkaneet viimeistään 1.12.2023. Korotus tehdään automaattisesti eikä sitä tarvitse erikseen hakea.

Korotettavia työeläkkeitä ovat:

  • vanhuuseläke
  • osittainen vanhuuseläke
  • työkyvyttömyyseläke, osatyökyvyttömyyseläke, kuntoutustuki, osakuntoutustuki
  • kuntoutusraha
  • työuraeläke
  • perhe-eläke eli lesken- ja lapseneläke.

Harkitsetko eläkettä? Voit tehdä eläkearvion tulevasta eläkkeestä Varma Asioinnissa

Voit arvioida tulevan eläkkeesi määrää Varma Asioinnissa, jos et ole vielä hakenut eläkettä. Voit tehdä uusien indeksien mukaisen arviolaskelman Varma Asioinnissa 28.10. alkaen.

Eläkkeelle jääminen viimeistään 1.12.2023 voi tuoda hieman suuremman eläkkeen kuin 1.1.2024 alkava eläke. Tämä johtuu siitä, että hintojen nousun vuoksi vuoden 2024 työeläkeindeksi on palkkakerrointa vähän suurempi. Palkkakerrointa käytetään tulevan työeläkkeen laskennassa.  

Jos suunnittelet eläkkeelle jäämistä vuodenvaihteessa, ota huomioon:

  • Jos jäät eläkkeelle 1.12.2023, eläkkeeseesi vaikuttavat ansiot tarkistetaan vuoden 2023 palkkakertoimella. Vuoden 2024 työeläkeindeksi nostaa maksussa olevan eläkkeesi määrää 1.1.2024 alkaen. 
  • Jos jäät eläkkeelle 1.1.2024, eläkkeeseesi vaikuttavat ansiot tarkistetaan eläkettä laskettaessa vuoden 2024 palkkakertoimella. Vuoden 2024 työeläkeindeksiä ei tässä tapauksessa käytetä. 

Jos suunnittelet vanhuuseläkettä, huomaa, että vanhuuseläkkeen saaminen edellyttää työsuhteen päättymistä. Ota siis huomioon irtisanoutumisaikasi, kun päätät eläkkeelle siirtymisestä. Yrittäjän ei tarvitse päättää yrittäjätoimintaansa. 

Vanhuuseläke voi alkaa aikaisintaan eläkeiän täyttämispäivää seuraavan kuukauden alussa. Esimerkiksi jos täytät eläkeikäsi 1.12.2023, vanhuuseläke voi alkaa aikaisintaan 1.1.2024. 

Vanhuuseläkkeen rinnalla on mahdollista työskennellä.

Siirry Varma Asiointiin

Palkkakertoimen nousu kasvattaa kertyneitä eläke-euroja

Palkkakertoimen nousu on vuonna 2024 edellisvuosia korkeampi. Palkkakerroin kasvattaa näitä kertyneitä eläke-eurojasi, kun et vielä ole eläkkeellä.

Työssä jatkaminen kerryttää sinulle lisää eläkettä. Kun olet täyttänyt oman alimman eläkeikäsi ja jatkat työssä, saat eläkekertymän lisäksi oikeuden lykkäyskorotukseen. Huomaa myös, että yleensä palkka on eläkettä suurempi.

Työeläkettä laskettaessa käytetään kahta indeksiä 

Työeläkettä laskettaessa käytetään kahta indeksiä, palkkakerrointa ja työeläkeindeksiä. Palkkakerrointa käytetään, kun eläke lasketaan eläkkeelle jäädessäsi. Työuran aikaiset palkat ja työtulot tarkistetaan palkkakertoimella eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Palkkakertoimessa palkansaajien ansiotason muutos painaa 80 prosenttia ja kuluttajahintojen muutos 20 prosenttia. 

Eläkkeellä ollessasi eläkkeesi määrä tarkistetaan vuosittain tammikuussa työeläkeindeksillä. Työeläkeindeksistä kuluttajahintojen muutos muodostaa 80 prosenttia ja ansiotason muutos 20 prosenttia. 

Prosenttikorotukset ovat kaikille samat ansioiden ja eläkkeen suuruudesta riippumatta, mutta euromäärä riippuu ansioiden ja eläkkeen suuruudesta. 

Lue sosiaali- ja terveysministeriön tiedote indeksien vahvistamisesta

Tietoa eläkkeen kertymisestä

 

Uutinen
Työeläkeindeksi ja palkkakerroin vahvistettu vuodelle 2024
eläketurva 27.10.2023

Voisit olla kiinnostunut myös näistä