Työeläkeote

Seuraa työeläkkeesi kertymistä työeläkeotteelta. Työeläkeote kertoo, mistä työsuhteista, yrittäjyydestä ja etuuksista sinulle on kertynyt eläkettä ja kuinka paljon. Asiointipalvelussamme voit tarkistaa työeläketietosi silloin, kun sinulle sopii.

Miten saan työeläkeotteen?

Asiointipalvelussamme pääset katsomaan työeläkeotteesi silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Sähköinen työeläkeote näyttää aina ajantasaiset tiedot. Tarkista työeläkeotteesi säännöllisesti.

Työeläkeotteen saa Suomessa asuva 17 vuotta täyttänyt työntekijä ja 18 vuotta täyttänyt yrittäjä. Saat työeläkeotteen Varmasta, jos viimeisin työsuhteesi on vakuutettu Varmassa.

Jos olet jo eläkeläinen, et saa enää työeläkeotetta. Voit katsoa omat eläketietosi asiointipalvelumme eläkkeensaajan palvelusta.

Kirjaudu Varma Asiointiin

Kenelle paperinen työeläkeote?

Paperinen työeläkeote näyttää edellisen kalenterivuoden loppuun mennessä kertyneen eläkkeesi määrän. Postitamme paperisen työeläkeotteen joka kolmas vuosi niille, jotka eivät ole tarkistaneet työeläkeotettaan asiointipalvelussamme. Tänä vuonna postitamme otteet elo-marraskuun aikana. Voit valita sähköisen työeläkeotteen kirjautumalla asiointipalveluumme.

Ne alle 59-vuotiaat, jotka eivät ole tarkistaneet työeläkeotettaan asiointipalvelussamme, saavat paperisen työeläkeotteen joka kolmas vuosi. Tänä vuonna postitamme työeläkeotteet syys-joulukuussa syntyneille. Lisäksi postitamme otteet 1952-1961 syntyneille.

Elokuu

18.8. alkaen

 • Yrittäjäasiakkaat
 • Ruotsinkieliset vakuutetut

31.8. alkaen

 • 1952-1961 syntyneet
 • 1962-1964 syys-joulukuussa syntyneet

Syyskuu

15.9 alkaen

 • 1965-1974 syys-joulukuussa syntyneet

29.9. alkaen

 • 1975-1984 syys-joulukuussa syntyneet

Lokakuu

13.10. alkaen

 • 1985-1993 syys-joulukuussa syntyneet

27.10. alkaen

 • 1994-2003 syys-joulukuussa syntyneet

Jos et ole saanut otettasi syntymävuotesi mukaisessa erässä, lähetämme sen sinulle marraskuun loppuun mennessä.

Työeläkeote kertoo eläkkeesi määrän

Vuodesta 2017 lähtien palkkatyöstä alkoi kertyä eläkettä 17 vuotta täyttäneelle. Vuodesta 2005 alkaen ikäraja oli 18 vuotta ja sitä ennen 23 vuotta. Ikärajojen muutokset eivät tulleet voimaan takautuvasti.

Yrittäjä voi ottaa YEL-vakuutuksen aikaisintaan 18-vuotiaana. YEL-vakuutuksen työtulon perusteella kertyy eläkettä samasta iästä lähtien.

Työeläkeotteeltasi saat

 • ajantasaisen tiedon sinulle kertyneen eläkkeen määrästä
 • arvion tulevan eläkkeesi määrästä. Arvio on laskettu sillä oletuksella, että ansiotasosi jatkuu nykyisellään eläkeikään saakka
 • pdf-muotoisen luettelon työhistoriastasi ja eläkkeen perusteena olevista ansioista. Työnantajasi nimi on voinut muuttua, mutta se ei vaikuta eläkkeesi määrään tai ilmoitettuihin ansioihin.

Jos saat osittaista vanhuuseläkettä, näet asiointipalvelussa ansiotietosi vain eläkkeen alkamisvuodesta lähtien.

Työeläkeotteella on tiedot Suomen työeläkelakien mukaan kertyneistä eläkkeistä. Otteella ei ole tietoja ulkomaisen työnantajan palveluksessa ulkomailla tehdystä työstä. Ulkomailta maksussa oleva eläke voi vähentää laskelmalla esitettyä eläkkeen määrää.

Otteella ei ole huomioitu mahdollista alennettua eläkeikää, eikä vapaaehtoisia lisäeläkkeitä.

Kirjaudu Varma Asiointiin

Työeläkeotteen tarkistaminen

Työeläkeotteelta näet koko työhistoriasi. Katso lisätiedot otteen tarkistamista varten.

Vuodesta 2019 lähtien työnantaja on ilmoittanut kaikkien työntekijöidensä ansiotiedot tulorekisteriin aina, kun palkkaa maksetaan.

Tarkista uusimmat tietosi Tulosrekisteristä

Eläkkeeseen vaikuttavat ansiotietosi edeltävältä kuukaudelta siirtyvät tulorekisteristä Varman työeläkeotteeseen kunkin kuukauden 8. päivänä.

 • Jos tiedoissa on virhe, ota yhteyttä työnantajaasi, joka korjaa tiedot tulorekisteriin.
 • Jos työnantajasi on lopettanut toimintansa tai mennyt konkurssiin, voit tehdä selvityspyynnön asiointipalvelussamme.

Jos huomaat puutteita vuotta 2019 edeltävissä ansiotiedoissasi

 • kirjaudu asiointipalveluun ja tee selvityspyyntö tai
 • ilmoita julkisen alan ansiotietoja koskevasta virheestä Kevaan.

Jos puutteet koskevat yli 6 vuotta vanhoja tietoja, tarvitsemme sinulta selvityspyynnön lisäksi näyttöä puuttuvista tiedoista, esimerkiksi työtodistuksen ja palkkatodistuksen tai verotietoja, joista selviää maksettujen palkkojen määrä.

Jos työeläkeotteellasi mainitaan LEL-ja/tai TaEL-työsuhteita, työeläkeotteella kerrotaan työskentelyvuosi, ansioiden määrä ja niistä kertynyt eläke. Alkamis- ja päättymispäiviä tai työnantajan nimeä ei ole.

LEL:n mukaan vakuutettiin 1962–2007 yksityisen työnantajan palveluksessa olevat työntekijät, jotka työskentelivät maatalous-, metsä-, rakennus- tai satama-alan työsuhteissa.

TaEL:n mukaan vakuutettiin 1986–2007 työsuhteessa olevat muusikot, ohjaajat, toimittajat, kielenkääntäjät sekä muut laissa mainitut luovaa työtä tekevät ammattiryhmät. Vuosina 1998–2007 lain piiriin tulivat myös yksityissektorin lyhyet työsuhteet muilla kuin LEL-aloilla.

Näistä työsuhteista ei kertynyt eläkettä, jos vuosiansiot jäivät alle tietyn rajamäärän.

Yrittäjänä sinulle kertyy eläkettä vakuutetusta YEL-työtulostasi. Yrittäjän eläke kertyy samoilla säännöillä kuin työntekijän eläke. Kuluvan vuoden työtuloa ei näytetä vuositasoisena, jos katsot otteen keskellä vuotta. 

YEL-työtulosi tarkistetaan vuosittain palkkakertoimella. Jos et ole muuttanut alkuperäistä työtuloasi, vuosittain kertyvä eläkkeesi pysyy samansuuruisena. Voit muuttaa YEL-työtuloasi asiointipalvelussa milloin vain, jos sen taso ei vastaa työpanoksesi arvoa.

Sinulle kertyy eläkettä sellaisilta palkattomilta ajoilta, joilta saat ansioon perustuvaa etuutta. Myös alle 3-vuotiaan lapsen kotihoidosta ja tutkintoo johtaneesta opiskelusta kertyy eläkettä. Tutustu tarkemmin palkattomien kausien eläketurvaan.

Näet eläkekertymän työeläkeotteessasi vasta etuuden saamista seuraavan vuoden keväällä. Palkattomien etuuksien maksajat, mm. Kela ja työttömyyskassat, ilmoittavat edellisen vuoden tiedot rekisteriin 31.3. mennessä, siksi ne voivat puuttua kertyneen eläkkeen määrästä ja etuustiedoista alkuvuonna. Jos huomaat puutteita etuuksissa, joita olet saanut ennen vuotta 2019, tee selvityspyyntö.

Työeläkeote näyttää kertyneen eläkkeen lisäksi yleensä myös arvion tulevasta eläkkeestä. Arvio on laskettu viimeisimpien ansiotietojesi keskiarvon perusteella. Arviot sisältävät elinaikakertoimen vaikutuksen ja mahdollisen lykkäyskorotuksen määrän.

Jos et ole vielä hakenut eläkettä, voit laskea eläkearvioita eri ajankohdista alkaen asiointipalvelun Eläkearviot-sivulla. Voit myös muuttaa arvion perusteena olevia ansiotietojasi.

Onko arviolaskelmassasi julkisen alan vähennystä?

 • Jos olet ollut julkisen alan töissä ennen vuotta 2005, kertynyttä eläkettäsi on voitu vähentää yhteensovituksen takia.
 • Kertynyttä eläkettäsi vähennetään, jos olet syntynyt ennen vuotta 1960, julkisen alan palvelussuhteesi on alkanut ennen vuotta 1993, jäät vanhuuseläkkeelle ennen 65 vuoden ikää ja julkinen palvelussuhteesi on päättynyt jo aiemmin.

Lisätietoja julkisen alan vähennyksestä saat Kevan sivuilta

Apua asiointiin

Hoida eläkeasiasi verkossa

Asiointipalvelussamme voit mm.

 • nähdä työeläkeotteeltasi, kuinka paljon sinulle on kertynyt eläkettä
 • nähdä arvion tulevan eläkkeesi määrästä
 • tehdä arvioita muista eläkevaihtoehdoista.
Hoida asiasi verkossa