Työsuhteen päättyminen ennen eläkeikää

Työeläkejärjestelmässä ei ole enää olemassa työttömyyteen perustuvaa eläke-etuutta. Työttömyys- ja lomautusaikana toimeentuloasi turvaa työttömyyspäiväraha. Työttömyyspäivärahan jälkeen myönnettävä eläke on yleensä vanhuuseläke. Vanhuuseläkettä voit hakea myös suoraan, jos olet työttömäksi jäädessäsi jo täyttänyt alimman eläkeikäsi.

Työttömyyden vaikutus eläkkeen määrään

Palkansaajan työeläke kertyy pääosin työstä maksetuista pakoista. Yleensä eläkettä kerryttävä ansio on sama kuin verotettava tulo. Jos jäät työttömäksi, ilmoittaudu työ- ja elinkeinotoimistossa (TE-toimistossa) työttömäksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi. Tämä on tärkeää, sillä saat työttömyyspäivärahaa vain, jos työnhakusi on voimassa.

Työn päättyessä eläkkeen kertyminen työansioista päättyy. Lakisääteiseltä irtisanomisajalta maksetusta palkasta kertyy eläkettä riippumatta siitä, oletko töissä vai et. Sen sijaan mahdollinen eroraha tai vastaava työsuhteen päättämisestä maksettu korvaus ei kerrytä eläkettä.

Eläke ansiopäivärahan ajalta

Vuodesta 2005 lähtien eläkettä on kertynyt myös monista palkattomien aikojen etuuksista. Eläkkeen kertymisen edellytys on, että olet työurasi aikana ansainnut vähintään 20 571,69 euroa (2024).

Työttömyyskassan maksamasta ansiopäivärahasta kertyy eläkettä korkeintaan alimpaan vanhuuseläkeikään saakka, mutta jonkin verran pienemmällä summalla kuin työssäoloajalta. Ansiopäivärahakaudelta kertyvän eläkkeen perusteena on se ansio, josta työttömyyskassa laskee ansiopäivärahan määrän. Tästä perusteesta huomioidaan eläkettä laskettaessa 75 %. Karttumaprosentti on sama kuin työskentelystä kertyvässä eläkkeessä eli 1,5 % vuodessa. Kelan maksamasta peruspäivärahasta tai työmarkkinatuesta eläkettä ei sen sijaan kerry.

Osittaisen vanhuuseläkkeen tai leskeneläkkeen saaminen ei vaikuta ansiopäiväraha-ajalta kertyvään eläkkeeseen. Ansiopäiväraha-ajalta ei kuitenkaan kerry eläkettä, jos saat osatyökyvyttömyyseläkettä.

Eläkevaihtoehdot ennen vanhuuseläkeikää

Jos olet täyttänyt 61 vuotta, osittainen vanhuuseläke antaa sinulle mahdollisuuden ottaa etukäteen 25 tai 50 prosenttia eläkkeestäsi jo ennen vanhuuseläkeikää. Voit hakea osittaista vanhuuseläkettä, jos sinulle ei ole jo myönnetty jotain muuta omaan työskentelyysi perustuvaa eläkettä. Voit myös saada työttömyyspäivärahaa yhtä aikaa osittaisen vanhuuseläkkeen kanssa, sillä osittainen vanhuuseläke ei edellytä työskentelyä eläkkeen rinnalla.

Jos et ole vielä vanhuuseläkeiässä ja työkykysi on sairauden vuoksi jo pidemmän aikaa alentunut, vaihtoehtonasi voi olla joko ammatillinen kuntoutus tai toistaiseksi myönnetty työkyvyttömyyseläke. Raskaan työuran tehneenä, 63 vuotta täyttäneenä sinulla on mahdollisuus hakea myös työuraeläkettä, jos työkykysi on pysyvästi heikentynyt ja työsuhteesi päättymisestä on kulunut korkeintaan vuosi.

Kuinka kauan ansiopäivärahaa maksetaan?

Työttömyyspäiväraha turvaa toimeentuloasi enintään 500 päivän eli noin kahden vuoden ajan. Eläkeikää lähestyvä työtön voi tietyin ehdoin saada päivärahaa tätä pitempäänkin, pois lukien yrittäjät, joilla lisäpäivärahaoikeutta ei ole. Työttömyysturvan lisäpäivät eli ns. työttömyysputki poistuu jatkossa myös vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiltä. Mahdollisesta oikeudestasi lisäpäiviin saat parhaiten lisätietoja omasta työttömyyskassastasi.

Tarkista kertyneen eläkkeesi määrä Varma Asioinnista

Voit tarkistaa kertyneen eläkkeesi määrän työeläkeotteeltasi Varma Asioinnista. Lomautuksen ja työttömyyden ajalta maksettavasta ansiopäivärahasta ja muista eläkkeeseen oikeuttavista palkattomista ajoista kertyvä eläke päivittyy työeläkeotteelle viimeistään etuuden maksamista seuraavan vuoden keväällä.

Voit laskea eläkearvion myös uusilla tiedoilla kohdasta Eläkearviot. Valitse vanhuuseläke ja eläkkeen alkamisajankohta. Voit myös syöttää palveluun työsuhteen päättymispäivän.

Lue lisää työttömän eläketurvasta esitteestämme (pdf)

Lisätietoa ansiopäivärahasta saat työttömyyskassastasi tai Työttömyyskassojen yhteisjärjestöstä ja peruspäivärahasta Kelasta.

Kirjaudu Varma Asiointiin