Vad ska jag göra om jag inte fått mitt pensionsutdrag?

Om du har valt det elektroniska arbetspensionsutdraget eller kontrollerat det på webben kommer vi inte att skicka något pensionsutdrag till dig per post. Det elektroniska pensionsutdraget uppdateras kontinuerligt. Du kan kontrollera ditt pensionsutdrag genom att logga in på vår onlinetjänst med dina finländska nätbankskoder.

Pensionsutdrag i Varma Onlinetjänst

Om du inte valt det elektroniska pensionsutdraget får du ditt pensionsutdrag vart tredje år. De som fyllt 60 år får sina utdrag varje år. Utdraget som skickas till dig per post visar ditt pensionsbelopp fram till slutet av föregående år. Pappersutdraget postas endast till personer bosatta i Finland.