Tillgänglighet

Tillgänglighetsutlåtande (uppdaterat 17.6.2024) för varma.fi (hädanefter webbplatsen). På vår webbplats finns information om ArPL- och FöPL-försäkringar, arbetspension och Varmas verksamhet.

Tillgänglighetsutlåtande

Vårt mål är att se till att webbplatsen uppfyller tillgänglighetskraven i lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019). Vi har själva granskat webbplatsens tillgänglighet. Vi utvecklar våra tjänster i samarbete med kommunikations- och tillgänglighetsexperter.

Webbplatsen uppfyller tillgänglighetskraven till största del och innehåller inga kritiska tillgänglighetsbrister. En del av det äldre innehållet i webbplatsens nyhetsrum och pdf-dokumenten med information om bolaget uppfyller inte tillgänglighetskraven till alla delar. Tillgänglighetskraven gäller inte dokument som publicerats på webbplatsen före 23.9.2018.

Skicka gärna respons om du upptäcker tillgänglighetsproblem på vår webbplats. Du kan skicka allmänna synpunkter kring webbplatsens tillgänglighet tills oss via formuläret nedan eller per e-post till saavutettavuus(at)varma.fi. Skicka inte personliga frågor med webbformuläret.

Om du behöver information för ett personligt ärende som inte finns på webbplatsen i tillgänglig form, vänligen kontakta oss genom att skicka ett meddelande via sidan Meddelanden i onlinetjänsten, skicka ett skyddat e-postmeddelande eller ring vår kundtjänst på 010 192 100.

Vi svarar inom 14 dagar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
Telefonnummer 0295 016 000 (växeln)