Ta kontakt

Vi är här just för dig. Du får ett svar på de flesta frågor som du ställer oss genom att välja de knappar som finns under den roll som bäst beskriver din situation. Varma Onlinetjänst står till ditt förfogande i många ärenden som gäller skötseln av din kundrelation. Dessutom betjänar vi dig personligen både via chatten och per telefon. Du hittar alla våra kontaktuppgifter och öppettider i slutet på denna sida.

Varmas kontaktinformation

Kundservice

010 192 101

FöPL och ArPL försäkringsärenden
Mån–fre 8–16

Pension- och rehabiliteringsärenden
Mån–fre 9–15

Växeln

010 2440
Mån-fre 8–17

Fax

010 244 4752

Besöksadress

Sundholmsstranden 11, Helsingfors

Observera att det finns ingen kundtjänst på vårt kontor.

Postadress

PB 1, 00098 VARMA

E-post

fornamn.efternamn@varma.fi
I e-postadresserna har bokstäverna å och ä ersatts med a och bokstaven ö med o. Eventuella bindestreck i namnen bibehålls.
Använd i första hand Varma Onlinetjänst om du ska skicka konfidentiella meddelanden.

Skicka oss ett meddelande i Varma Onlinetjänst

FO-nummer

0533297-9

Nätfakturor

Varma tar i första hand emot nätfakturor.

Närmare anvisningar för sändande av nätfakturor

Vill du skicka ett meddelande till Varma?

Skicka oss ett meddelande i Varma Onlinetjänst

Vi vill garantera ditt dataskydd och hoppas därför att du använder onlinetjänsten som huvudsaklig kanal för att skicka meddelanden och bilagor till oss.

Alternativt kan du använda våra skyddade e-postadresser. Gör så här:
Börja med att välja ett ämne:

FöPL-försäkring
ArPL-försäkring
Tillgänglighet
Annat

Ange din e-postadress som avsändare. Om du valde ”Annat”, kom ihåg att ange mottagarens e-postadress. Om du skickar dokument, ange mottagaren skannaus@varma.fi. Klicka på Fortsätt.

Ange en rubrik och skriv ditt meddelande. Bifoga eventuella bilagor. Klicka på Skicka.

Företagshälsovård

Skicka B-läkarintyg eller kopior av sjukjournaler för rehabiliteringsklienter eller sökande av invalidpension datasäkert med hjälp av skyddad e-post. Ange som avsändare din egen e-postadress och skriv in rehabiliteringsklientens eller pensionssökandes personbeteckning i ämnesfältet. Du kan lämna meddelandefältet tomt. Observera att vi inte besvarar ditt meddelande. Skicka skyddad e-post.

Skicka B-läkarintyg eller kopior av sjukjournaler med hjälp av skyddad e-post

Varmas samtalspriser

Varmas servicenummer som börjar med 010 19

För samtal från fast telefon debiteras lokalnätsavgift och från mobiltelefon mobilsamtalsavgift. Det kostar att köa.

Om du ringer från mobiltelefon, kontrollera med din operatör om mobilsamtalsavgiften ingår i ditt samtalspaket eller faktureras separat.

Varmas nummer som börjar med 010 244

Samtal från både fast telefon och mobil kostar 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min. (inkl. moms).