Ta kontakt

Vi är här just för dig. Du får ett svar på de flesta frågor som du ställer oss genom att välja de knappar som finns under den roll som bäst beskriver din situation. Varma Onlinetjänst står till ditt förfogande i många ärenden som gäller skötseln av din kundrelation. Dessutom betjänar vi dig personligen både via chatten (på finska) och per telefon. Alla våra kontaktuppgifter och öppettider finns längre ned på sidan.

Varmas kontaktinformation

Kundservice

010 192 100

FöPL och ArPL försäkringsärenden (mån–fre 8–16)

Pensions- och rehabiliteringsärenden (mån–fre 9–15)

Varmas samtalspriser

Växeln

010 2440

(mån-fre 8–17)

Pensions- och rehabiliteringsärenden (mån–fre 9–15)

Varmas samtalspriser

Adresser

Besöksadress:
Sundholmsstranden 11, Helsingfors

Observera att det finns ingen kundtjänst på vårt kontor. Läs mer om lokalernas tillgänglighet.

Postadress:
PB 1, 00098 VARMA

Skicka meddelande

Vi vill garantera ditt dataskydd och hoppas därför att du använder onlinetjänsten som huvudsaklig kanal för att skicka meddelanden och bilagor till oss.

Skicka oss ett meddelande i Varma Onlinetjänst

Om du till exempel inte har personliga nätbankskoder kan du skicka skyddad e-post till oss.

Skicka skyddad e-post

Skicka e-post

fornamn.efternamn@varma.fi

I e-postadresserna har bokstäverna å och ä ersatts med a och bokstaven ö med o. Eventuella bindestreck i namnen bibehålls.

Om du ska skicka konfidentiella meddelanden, använd i första hand Varma Onlinetjänst.

Skicka oss ett meddelande i Varma Onlinetjänst

Företagshälsovårdens bilagor

Skicka B-läkarintyg eller kopior av sjukjournaler för rehabiliteringsklienter eller sökande av invalidpension datasäkert med hjälp av skyddad e-post. Ange som avsändare din egen e-postadress och skriv in rehabiliteringsklientens eller pensionssökandes personbeteckning i ämnesfältet. Lägg bara ett tomt utrymme i meddelandefältet, ingen text. Observera att vi inte besvarar ditt meddelande. Skicka skyddad e-post.

Skicka dokument som skyddad e-post

Nätfakturor

Varma tar i första hand emot nätfakturor. Se noggrannare anvisningar om hur du skickar nätfakturor.

Fax

010 244 4752

FO-nummer

0533297-9

Tillgänglighet

Parkering och tillgänglig ingång

Utanför huvudingången finns en plats där man kan stanna för hämtning och lämning. Till vänster om huvudingången finns en separat markerad bredare parkeringsplats för långvarigare parkering.

Till höger om huvudingången finns en separat tillgänglig ingång med rullstolsramp och automatisk dörr. Receptionstjänsten öppnar dörren.

Lokaler inomhus

Besökare anmäler sig i entréhallen, på samma våning som den tillgängliga ingången. I lokalen finns sittplatser och en tillgänglig toalett.

Från entréhallen kan man ta sig till mötesrum för besökare via en rymlig hiss. Våningsnumren på hissknapparna är upphöjda.

I auditoriet finns en induktionsslinga. De övriga mötesrummen saknar för närvarande induktionsslinga. Man kan ta med sig en ledar- eller assistanshund till mötesrummen.

Ytterligare information

Mer information om tillgängligheten i lokalerna fås av receptionstjänsten, ta kontakt via växeln (tfn 010 2440).

Vill du skicka ett meddelande till Varma?

Varma Onlinetjäst

Vi vill garantera ditt dataskydd och hoppas därför att du använder onlinetjänsten som huvudsaklig kanal för att skicka meddelanden och bilagor till oss.

Skicka oss ett meddelande i Varma Onlinetjänst

Skyddad e-post

Om du till exempel inte har personliga nätbankskoder kan du skicka skyddad e-post till oss.

  1. Börja med att välja ett ämne nedan.
  2. Ange din e-postadress som avsändare. Om du valde ”Annat”, kom ihåg att ange mottagarens e-postadress. Klicka på Fortsätt.

  3. Ange en rubrik och skriv ditt meddelande. Bifoga eventuella bilagor. Klicka på Skicka.

Välja ett ämne:

FöPL-försäkring
ArPL-försäkring
Sändning av dokument
Företagshälsovårdens bilagor
Tillgänglighet
Annat

Företagshälsovård

Skicka B-läkarintyg eller kopior av sjukjournaler för rehabiliteringsklienter eller sökande av invalidpension datasäkert med hjälp av skyddad e-post. Ange som avsändare din egen e-postadress och skriv in rehabiliteringsklientens eller pensionssökandes personbeteckning i ämnesfältet. Lägg bara ett tomt utrymme i meddelandefältet, ingen text. Observera att vi inte besvarar ditt meddelande. Skicka skyddad e-post.

Skicka B-läkarintyg eller kopior av sjukjournaler med hjälp av skyddad e-post

Varmas samtalspriser

Varmas servicenummer som börjar med 010 19

För samtal från fast telefon debiteras lokalnätsavgift och från mobiltelefon mobilsamtalsavgift. Det kostar att köa.

Om du ringer från mobiltelefon, kontrollera med din operatör om mobilsamtalsavgiften ingår i ditt samtalspaket eller faktureras separat.

Varmas nummer som börjar med 010 244

Samtal från både fast telefon och mobil kostar 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/min. (inkl. moms).