Dataskydd och datasäkerhet

Hänsyn till dataskydd och datasäkerhet är en viktig del av Varmas företagsansvar

Med dataskydd avses integritetsskydd i behandling av personuppgifter. Genom dataskyddet säkerställer vi att uppgifter hålls konfidentiella, skyddar personuppgifter från skadlig användning och förhindrar att personer som inte har rätt till personuppgifter får tillgång till dem.

Datasäkerhet omfattar alla administrativa åtgärder och tekniska lösningar som används för att skydda uppgifter om personer och annan känslig information. Genom datasäkerhet säkerställer vi att information endast är tillgänglig för dem som har rätt till den när de behöver den, och att informationen är i rätt form och inte har förändrats.

Varmas verksamhet regleras av EU:s dataskyddsförordning (GDPR), som kompletteras av den nationella dataskyddslagen. Bestämmelser om dataskydd finns också bland annat i offentlighetslagen och arbetspensionslagen.

Dataskydd

Datasäkerhet

Behandling av dina personuppgifter hos Varma