FöPL-försäkring

FöPL-försäkringen är företagarens absolut viktigaste försäkring. Du behöver en FöPL-försäkring om du arbetar som företagare eller lättföretagare. FöPL-försäkringen är en lagstadgad pensionsförsäkring för företagare. Med FöPL-försäkringen tjänar företagaren in pension. FöPL-försäkringens arbetsinkomst är dessutom grunden för företagarens övriga sociala trygghet, till exempel föräldradagpenning och arbetslöshetsskydd.

När behöver jag en FöPL-försäkring?

Du behöver en FöPL-försäkring om

 • du är 18–69 år*,
 • du arbetar i ditt eget företag eller som lättföretagare,
 • din företagarverksamhet fortsätter i minst fyra månader utan avbrott och
 • din arbetsinkomst, dvs. värdet på dina arbetsinsatser, är minst 8 063,57 euro per år (2021).

*Den övre gränsen för FöPL-försäkring är 68 år för personer födda 1957 eller tidigare, 69 år för personer födda 1958–1961 och 70 år för personer födda 1962 eller senare.

Vanligen börjar FöPL-försäkringen gälla samma dag som du börjar arbeta i ditt företag. Du har sex månader på dig att teckna försäkringen. FöPL-försäkringen är personlig och en och samma FöPL-försäkring omfattar allt ditt arbete som företagare.

Läs mer om när du behöver en FöPL-försäkring

Meddela oss om du slutar arbeta som företagare så säger vi upp din FöPL-försäkring. FöPL-försäkringen går att säga upp retroaktivt och du kan meddela oss på förhand om att du tänker sluta som företagare. FöPL-försäkringens sista giltighetsdag är din sista arbetsdag. Om du fortsätter arbeta som företagare senare ska du teckna en ny FöPL-försäkring.

Läs mer om att säga upp en FöPL-försäkring

Logga in på Varma Onlinetjänst och gör en uppsägningsanmälan

FöPL-försäkring även för lättföretagare

Allt fler har valt att bli lättföretagare på senare år. En lättföretagare är egenföretagare som sköter sin fakturering via ett faktureringsföretag. Det är ett bra sätt att till exempel prova på företagande som bisyssla. Även lättföretagare behöver en FöPL-försäkring.

FöPL-försäkringen utgör grunden för en lättföretagares sociala trygghet. FöPL-försäkringens arbetsinkomst används för att fastställa storleken på lättföretagarens sjuk- och föräldradagpenning samt arbetslöshetsförmåner.

Läs mer om FöPL-försäkring för lättföretagare

Vad är FöPL-arbetsinkomst?

FöPL-försäkringens arbetsinkomst är en uppskattning av penningvärdet på dina arbetsinsatser. Det är viktigt att FöPL-försäkringens arbetsinkomst är på rätt nivå från början eftersom den påverkar både pensionen du tjänar in och dina andra sociala förmåner. Till exempel företagarens sjuk- och föräldradagpenning samt arbetslöshetsunderstöd beräknas utifrån arbetsinkomsten.

Den nedre gränsen för FöPL-försäkring är 8 063,57 € och den övre 183 125 € per år (2021). Du kan gå med i Företagarnas Arbetslöshetskassa om din arbetsinkomst uppgår till minst 13 247 € om året (2021).

Din arbetsinkomst ska motsvara en årslön som skulle betalas ut för samma arbete till någon annan med samma yrkeskunskaper. Du kan med andra ord fundera på hur mycket du skulle begära i lön om du arbetade som anställd i stället för att vara företagare. Beakta dessutom inkomstnivån i din bransch samt antalet arbetstimmar, ditt företags omsättning och eventuella säsongsvariationer i verksamheten. Varmas kunniga kundrådgivare hjälper dig vid behov.

Läs mer om FöPL-försäkringens arbetsinkomst

Håll FöPL-försäkringen uppdaterad

Tanken är att FöPL-försäkringens arbetsinkomst ska förändras under din karriär som företagare. Om du exempelvis trappar ner arbetsmängden kan du sänka arbetsinkomsten. På samma sätt ska du höja arbetsinkomsten allteftersom du samlar på dig erfarenhet och ditt arbete blir mer värdefullt.

Om du till en början tecknar försäkringen med lägsta möjliga arbetsinkomst ska du komma ihåg att höja den när verksamheten etablerat sig. På så vis tjänar du in pension enligt den faktiska inkomstnivån i din bransch och får en stabil grund för din sociala trygghet. Du kan ändra arbetsinkomsten för din FöPL-försäkring så ofta det behövs, men du kan inte göra det retroaktivt.

Ändra FöPL-försäkringens arbetsinkomst

Hur beräknas FöPL-försäkringens avgifter?

FöPL-försäkringens pris beror på din arbetsinkomst. FöPL-avgiften är en viss procentandel av arbetsinkomsten. År 2021 är avgiftsprocenten för FöPL-försäkringen:

 • 24,10 % i åldern 18–52 år
 • 25,60 % i åldern 53–62 år
 • 24,10 % i åldern 63–69 år.

Nya företagare får 22 % rabatt på FöPL-avgiften under de fyra första åren. Nyblivna företagare får rabatten automatiskt när de tecknar en FöPL-försäkring. Rabatten kan högst användas i två perioder.

FöPL-avgifterna är helt och hållet avdragbara i beskattningen. Du kan dra av FöPL-avgifterna antingen i din personliga eller i ditt företags beskattning.

FöPL-avgiften förfaller till betalning den 20:e dagen i månaden eller därpå följande bankdag. Du kan betala avgiften i flera delar enligt vad som passar dig bäst. Du kan betala hela årets avgift med en gång eller i 2, 3, 4, 6 eller 12 delar. Minst hälften av den årliga försäkringsavgiften måste betalas före augusti. Beställ e-faktura eller börja använda nätfaktura för att underlätta betalningen av försäkringsavgiften och din vardag som företagare.

Läs mer om FöPL-försäkringens avgifter

Flexibilitet med FöPL-avgiften enligt din situation

Du kan flexa med FöPL-avgiften enligt din ekonomiska situation. När det går bra för företaget kan du förbättra ditt pensionsskydd genom att betala en tilläggsavgift på 10–100 procent. Om du vill kan du betala en tilläggsavgift varje år och dra av den i beskattningen precis som FöPL-avgifterna över lag.

Du kan också sänka FöPL-avgiften tillfälligt med 10–20 procent. Du kan högst flexa nedåt i tre år per sammanhängande sjuårsperiod.

Du kan flexa med avgiften om din FöPL-försäkring är i kraft hela det aktuella året inom ett och samma arbetspensionsbolag. Ett ytterligare krav är att du inte har förfallna obetalda avgifter, att du inte får rabatten för nya företagare och att du ännu inte får finsk arbetspension. Ansök om flexibel betalning så kollar vi om det är möjligt att flexa.

Flexmöjligheten är endast avsedd för tillfälliga höjningar och sänkningar av avgiften. FöPL-arbetsinkomsten ska motsvara dina arbetsinsatser och verksamhetsförutsättningar. Flexmöjligheten ersätter inte vanliga ändringar av arbetsinkomsten.

Läs mer om flexibel betalning av FöPL-avgiften

Om du har problem med att betala FöPL-försäkringens fakturor i tid kan du ansöka om längre betalningstid via Varma Onlinetjänst.

Ansök om betalningstid via Varma Onlinetjänst

Som FöPL-försäkringskund hos Varma får du service anpassade efter din situation

Med en FöPL-försäkring hos Varma får du personlig betjäning och stöd i olika karriärskeden som företagare.

 • Alla FöPL-försäkringskunder hos Varma har tillgång till en tydlig och användarvänlig onlinetjänst för att ta hand om sina försäkringsärenden när det passar dem bäst oavsett var de befinner sig.
 • Våra specialister på FöPL-försäkringar hjälper dig genom alla förändringar som sker i ditt liv och företagande. Tveka inte att kontakta oss, vi hjälper dig gärna med allt som rör din FöPL-försäkring.
 • Som nybliven företagare får du automatiskt 22 % rabatt på dina FöPL-avgifter i fyra år.

Teckna en FöPL-försäkring hos Varma

Hjälp med att uträtta ärenden

Sköt dina FöPL-ärenden på webben

I vår onlinetjänst kan du bl.a.

 • ansöka om ändring av din FöPL-arbetsinkomst
 • granska tidigare och kommande FöPL-avgifter
 • be om mer betalningstid för fakturor.

Logga in på tjänsten med dina personliga bankkoder.

Logga in på Varma Onlinetjänst