ArPL-försäkring

Arbetsgivare behöver ArPL-försäkring för sina anställda.

 • Med en lagstadgad ArPL-försäkring ordnar du pensionsskyddet för dina anställda
 • Som arbetsgivare är det du som bär ansvaret för att teckna en försäkring och meddela inkomsterna till inkomstregistret
 • Som ett väldigt effektivt arbetspensionsbolag med stark solvens erbjuder Varma en av branschens förmånligaste ArPL-försäkringar

När behöver jag en ArPL-försäkring?

En arbetsgivare behöver en ArPL-försäkring, när

 • arbetet utförs i ett anställningsförhållande,
 • den anställda har fyllt 17 år och
 • den lön som betalas för arbetet uppgår till minst 68,57 euro per månad år 2024.

Även som privatperson behöver du en ArPL-försäkring om du exempelvis anställt en barnskötare, renoverare, städare eller trädgårdsarbetare.

Den nedre åldersgränsen för ArPL-försäkring är 17 år. Den övre åldersgränsen beror däremot på arbetstagarens födelseår:

 • för dom födda i 1957 eller tidigare är den 68 år,
 • för dom födda i 1958-1961 är den 69 år och
 • för dom födda i 1962 eller senare är den 70 år.

Teckna ArPL-försäkring

Hur påverkar bolagsformen pensionsförsäkringen: ArPL eller FöPL?

Olika bolagsformer har specifika regler för enligt vilken pensionslag, ArPL eller FöPL, företagaren eller en medlem i företagarens familj är försäkrad. Till exempel, ibland kan en familjemedlem som arbetar i företaget behöva en egen FöPL-försäkring beroende på bolagsform och familjemedlemmens arbete och ställning i företaget.

Läs mer om påverkan av bolagsform

Tillfällig arbetsgivare

Om du eller ditt företag inte har fast anställd personal och du betalar mindre än 9 822 euro i lön under ett halvår (år 2024) räknas du som tillfällig arbetsgivare. Då behöver du inte teckna ett ArPL-försäkringsavtal med något arbetspensionsbolag. Du måste däremot anmäla lönerna till inkomstregistret och betala ArPL-försäkringens avgifter som normalt.

Läs anvisningar om anmälan av löner som tillfällig arbetsgivare

ArPL-försäkringens avgift bygger på utbetalda löner

ArPL-avgiften grundar sig på den lön som du betalar till dina anställda. År 2024 är den grundläggande ArPL-avgiften 25,12 % av arbetstagarnas löner och till den läggs en arbetspensionsbolagsspecifik avgift för omkostnader. Du kan beräkna ditt ArPL-avgift med hjälp av vår ArPL-räknare.

Varje arbetstagare deltar även själv i kostnaderna för ArPL-försäkringen. Som arbetsgivare drar du av arbetstagarnas andel från deras löner. Arbetstagarens andel av ArPL-avgiften är:

 • 7,15 % av lönen i åldern 17–52 år
 • 8,65 % av lönen i åldern 53–62 år
 • 7,15 % av lönen för personer som har fyllt 63 år.

Varma får nödvändiga löneuppgifter från inkomstregistret. Vi beräknar ArPL-avgiften utifrån löneuppgifterna som anmälts till inkomstregistret och skickar en faktura. Läs mer om löner som omfattas av ArPL-försäkringen och om att anmäla dem.

Gå in på Varma Onlinetjänst för att se fakturorna och lönerna för din ArPL-försäkring

Olika sätt att betala ArPL-avgiften

Det finns två sätt att betala ArPL-försäkringsavgifter: direktfaktura och samlingsfaktura. Vilket betalningssätt som är bättre beror på hur ofta du betalar ut löner.

 • Direktfakturan skickas så snart vi fått löneuppgifterna från inkomstregistret. Förfallodagen är 21 dagar från att vi skickat fakturan.
 • Samlingsfakturor skickar vi en gång i månaden och de inkluderar samtliga anmälda löneuppgifter för månaden.

Läs mer om ArPL-försäkringens avgifter

Som ArPL-försäkringskund hos Varma får du värdefulla förmåner och ekonomisk uppbackning

Det är möjligt att bevilja rabatt på ArPL-avgiften i form av kundåterbäringar. Våra ArPL-försäkringskunder får årliga kundåterbäringar som sänker ArPL-försäkringens totala kostnader. Varma är det mest solventa arbetspensionsbolaget och det innebär att vi kan bevilja utmärkta kundåterbäringar. Därför blir din ArPL-försäkring förmånligare om du väljer Varma.

Läs mer om kundåterbäringar

Vi finns där för dig och ditt företag vid alla förändringar och överraskande situationer, från tillökning i familjen till sjukdomsfall eller när du behöver flexibilitet med betalningstider.

En ArPL-försäkring från Varma inkluderar effektiva sätt att främja arbetsförmågan

Vi hjälper dig att ta hand om både dig själv och dina arbetstagare.

Vi erbjuder våra kunder tillgång till Varma-Akademin (på finska), en inlärningsmiljö med verktyg för att hjälpa personalen att må bra och orka på jobbet. Våra digitala tjänster hjälper dig bland annat att identifiera typiska risker för arbetsoförmåga i din bransch.

Du har dessutom tillgång till våra specialister på arbetsförmåga.

Läs mer om våra tjänster för ledning av arbetsförmågan

Fem orsaker att välja Varmas ArPL-försäkring

1. Prisvärd ArPL-försäkring

Varma erbjuder dig en prisvärd ArPL-försäkring eftersom vi är det mest solventa arbetspensionsbolaget. Därför kan vi erbjuda utmärkta rabatter på ArPL-avgifterna.

2. Lättanvänd onlinetjänst

Som kund hos Varma får du tillgång den tydliga och lättanvända Varma Onlinetjänst som är öppen dygnet runt. Du kan sköta din ArPL-försäkringsärenden till exempel med din smarttelefon när det passar dig bäst. Om du dessutom har en FöPL-försäkring hos Varma kan du sköta ärenden som gäller den smidigt i en och samma tjänst.

3. Kompetent service

Våra experter, prisbelönta av våra kunder, hjälper dig genom de föränderliga och oväntade vändningarna i din verksamhet. Vår vänliga kundtjänst kan enkelt nås via telefon, chatt och Varma Onlinetjänst.

4. Flexibla betalningstider

Varma har egna kunniga inkassorådgivare som ständigt får mycket beröm av våra kunder. Kontakta oss om du någon gång behöver flexibilitet med betalningstiderna! Tillsammans hittar vi en lösning för just din situation.

5. Ansvarsfull skådespelare

I Varma är dina arbetspensionsavgifter väl förvaltade eftersom våra investeringar är lönsamma och säkra. Varma är en föregångare inom hållbarhet. Du kan vara säker på att vi tar hand om din och dina arbetstagares pensionssäkerhet samtidigt som vi tar hänsyn till miljön, våra arbetstagare och kommande generationer.

Hjälp med att uträtta ärenden

Sköt dina ArPL-ärenden på webben

I vår onlinetjänst kan du bl.a.

 • granska ArPL-försäkringens fakturor och fakturaspecifikationer
 • granska inkomsten för olika arbetstagare
 • skicka meddelanden och bilagor till oss via en säker förbindelse
 • uppskatta ArPL-avgifter.