ArPL-försäkring

Med en lagstadgad ArPL-försäkring ordnar du pensionsskyddet för dina anställda. Som arbetsgivare är det du som bär ansvaret för att teckna en försäkring och meddela inkomsterna till inkomstregistret. Som det överlägset effektivaste arbetspensionsbolaget med stark solvens erbjuder Varma en av branschens förmånligaste ArPL-försäkringar.

När behöver jag en ArPL-försäkring?

En arbetsgivare behöver en ArPL-försäkring, när

 • arbetet utförs i ett anställningsförhållande,
 • den anställda har fyllt 17 år och
 • den lön som betalas för arbetet uppgår till minst 61,37 euro per månad.

Även som privatperson behöver du en ArPL-försäkring om du exempelvis anställt en barnskötare, renoverare, städare eller trädgårdsarbetare.

Den nedre åldersgränsen för ArPL-försäkring är 17 år. Den övre åldersgränsen beror däremot på arbetstagarens födelseår:

 • för dom födda i 1957 eller tidigare är den 68 år,
 • för dom födda i 1958-1961 är den 69 år och
 • för dom födda i 1962 eller senare är den 70 år.

Om du eller ditt företag inte har fast anställd personal och du betalar mindre än 8 790 euro i lön under ett halvår räknas du som tillfällig arbetsgivare. Då behöver du inte teckna ett ArPL-försäkringsavtal med något arbetspensionsbolag. Du måste däremot anmäla lönerna till inkomstregistret och betala ArPL-försäkringens avgifter som normalt.

Läs mer om löner som omfattas av ArPL-försäkringen och om att anmäla dem

ArPL-försäkringens avgift bygger på utbetalda löner

ArPL-avgiften är 24,80 % av arbetstagarnas löner (2021).

Varje arbetstagare deltar även själv i kostnaderna för ArPL-försäkringen. Som arbetsgivare drar du av arbetstagarnas andel från deras löner. Arbetstagarens andel av ArPL-avgiften är:

 • 7,15 % av lönen i åldern 17–52 år
 • 8,65 % av lönen i åldern 53–62 år
 • 7,15 % av lönen i åldern 63–69 år.

Varma får nödvändiga löneuppgifter från inkomstregistret. Vi beräknar ArPL-avgiften utifrån löneuppgifterna som anmälts till inkomstregistret och skickar en faktura.

Gå in på Varma Onlinetjänst för att se fakturorna och lönerna för din ArPL-försäkring

Olika sätt att betala ArPL-avgiften

Det finns två sätt att betala ArPL-försäkringsavgifter: direktfaktura och samlingsfaktura. Vilket betalningssätt som är bättre beror på hur ofta du betalar ut löner.

Direktfakturan skickas så snart vi fått löneuppgifterna från inkomstregistret. Förfallodagen är 21 dagar från att vi skickat fakturan. Samlingsfakturor skickar vi en gång i månaden och de inkluderar samtliga anmälda löneuppgifter för månaden.

Läs mer om ArPL-försäkringens avgifter

Som ArPL-försäkringskund hos Varma får du värdefulla förmåner och ekonomisk uppbackning

Det är möjligt att bevilja rabatt på ArPL-avgiften i form av kundåterbäringar. Våra ArPL-försäkringskunder får årliga kundåterbäringar som sänker ArPL-försäkringens totala kostnader. Varmas starka solvens och överlägsna effektivitet bland arbetspensionsbolagen innebär att vi kan bevilja utmärkta kundåterbäringar. Därför blir din ArPL-försäkring förmånligare om du väljer Varma.

Läs mer om kundåterbäringar

Vi finns där för dig och ditt företag vid alla förändringar och överraskande situationer, från tillökning i familjen till sjukdomsfall eller när du behöver flexibilitet med betalningstider.

En ArPL-försäkring från Varma inkluderar effektiva sätt att främja arbetshälsan

Vi hjälper dig att ta hand om både dig själv och dina arbetstagare.

Vi erbjuder våra kunder tillgång till Varma-Akademin (på finska), en inlärningsmiljö med verktyg för att hjälpa personalen att må bra och orka på jobbet. Våra digitala tjänster hjälper dig bland annat att identifiera typiska risker för arbetsoförmåga i din bransch.

Du har dessutom tillgång till våra specialister på arbetsförmåga.

Läs mer om våra tjänster för ledning av arbetsförmågan

Hjälp med att uträtta ärenden

Sköt dina ArPL-ärenden på webben

I vår onlinetjänst kan du bl.a.

 • granska ArPL-försäkringens fakturor och fakturaspecifikationer
 • granska inkomsten för olika arbetstagare
 • skicka meddelanden och bilagor till oss via en säker förbindelse
 • uppskatta ArPL-avgifter.
Sköt dina ärenden på webben