ArPL-försäkring

ArPL-försäkring tryggar de anställdas pensioner

Att anställa den första arbetstagaren

Att anställa den första arbetstagaren

Du ansvarar för dina anställdas pensionsförsäkring. Teckna en ArPL-försäkring hos oss om

  • arbetet utförs i anställningsförhållande
  • arbetstagaren är 17‒67 år
  • lönen som betalas för arbetet uppgår till minst 58,27 euro/månad

Om du inte har fast anställda och de löner som du betalar ut inte överstiger 8 346 euro på 6 månader, kan du försäkra arbetstagaren i Varmas kortjobbstjänst.

Du behöver också en olycksfallsförsäkring för dina anställda, begär en offert från If.

Försäkra dina anställda

Teckna försäkring
Till kortjobbstjänst

eller ring oss  

010 192 101

Om du behöver information om försäkringar för ägare och familjemedlemmar

Ring oss 010 192 101

 

Vad kan du göra i vår webbtjänst?

Inkomstanmälningar

I vår tjänst för inkomstanmälningar kan du

  • göra månadsanmälningar och – om du är årsanmälare – årsanmälningar separat för enskilda arbetstagare eller som dataöverföring från lönesystemet
  • meddela inkomsten för en person som går i pension för pensionshandläggningen
  • göra korrigeringar i inkomster som du meddelat tidigare

Avgifter och intyg

Du ser helhetssituationen för dina försäkringsavgifter och kan

  • skriva ut försäkringsintyg för offerter på svenska, finska och engelska
  • ändra förskottslönesumman och förfallomånaderna, om du är årsanmälare
  • uppskatta årsavräkningens resultat för bokslutet
  • be om längre betalningstid för dina avgifter

Dataskyddad kommunikation

I alla försäkringsärenden kan du kommunicera snabbt och tryggt med Varmas experter.

Sköt dina ärenden behändigt på webben

Beställ koder
Logga in