Johtoryhmä

Risto Murto

Toimitusjohtaja, Varma
s. 1963
Kauppatieteiden tohtori

Toimitusjohtaja vuodesta 2014
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2006
Varman palvelukseen 2006

Keskeinen työkokemus:

 • Varatoimitusjohtaja, Sijoitukset, Varma 2010–2013
 • Johtaja, Sijoitukset, Varma 2006–2010
 • Toimitusjohtaja, Opstock Oy 2000–2005
 • Johtaja, Opstock Oy 1997–2000

Luottamustehtävät:

 • e2 Tutkimus, hallituksen puheenjohtaja 2020–
 • Arvopaperimarkkinayhdistys ry, hallituksen puheenjohtaja 2022–
 • Työeläkevakuuttajat TELA ry, hallituksen puheenjohtaja 2023–
 • Nordea Bank Oyj, hallituksen jäsen 2023-
 • Sampo Oyj, hallituksen jäsen 2015–
 • Suomen Kulttuurirahasto, hallintoneuvoston jäsen 2020–
 • Suomen kansallisooppera ja -baletti sr, hallintoneuvoston jäsen 2016–

Markus Aho

Johtaja, Sijoitukset
s. 1980
Diplomi-insinööri

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2022
Varman palvelukseen 2014

Keskeinen työkokemus:

 • Sijoitusjohtaja, Listaamattomat sijoitukset, Varma 2022
 • Pääomasijoitusjohtaja, Varma 2016–2021
 • Salkunhoitaja, Pääomasijoitukset, Varma 2014–2016
 • Sijoitusjohtaja, Pääomasijoitukset, Pontos Group 2008–2013
 • Konsultti, Accenture 2005–2008

Pauli Forma

Johtaja, Työkykypalvelut
s. 1970
VTT, dosentti, EMBA

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2020
Varman palvelukseen 2019

Keskeinen työkokemus:

Työterveyslaitos 2017-2019

 • Johtaja, työkyky ja työurat
 • Johtaja, tietovarannot

Keva (Kuntien eläkevakuutus) 1999–2017

 • Työelämäpalvelujen johtaja
 • Tutkimus- ja kehittämisjohtaja

Turun yliopisto

 • Sosiaalipolitiikan professori 2004–2007
 • Dosentti 2001–

Helsingin yliopisto

 • Dosentti 2007–

Suvi Hintsanen-Kärpijoki

Johtaja, Asiakkuudet
s. 1967
Kauppatieteiden maisteri

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2019
Varman palvelukseen 2019

Keskeinen työkokemus:
OP Ryhmä 2001-2018:

 • Johtaja, Maksaminen ja päivittäiset raha-asiat, Pankkiliiketoiminta
 • Johtaja, Maksuliike ja Trade Finance, OP Yrityspankki Oyj
 • Kehitysjohtaja, Pohjola Pankki Oyj ja OP-Palvelut Oy
 • Asiakkuus- ja markkinointijohtaja, Pohjola Pankki Oyj ja Pohjola-konserni

Liiketoiminta-alueen johtaja, kehitysjohtaja ja konsultti 1998–2001, TNS Sifo, Ruotsi

Tuula Kallio

Johtaja, Eläkepalvelut ja Lakiasiat
s. 1961
Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2022 
Varman palvelukseen 2018  

Keskeinen työkokemus:

Lakiasiainjohtaja, Varma 2018–2021

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 2005–2017

 • Johtaja, työkyky ja eläkkeet 
 • Johtaja, laki, suunnittelu ja viestintä 
 • Johtaja, lakiasiat ja henkilöstö 
 • Lakiasiainjohtaja 
 • Päälakimies 

Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia 2004–2005

 • Yhtiölakimies

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 1998–2004

 • Yhtiölakimies

Vakuutusosakeyhtiö Eläke-Sampo 1997–1998

 • Rahoituspäällikkö

Vakuutusosakeyhtiö Sampo, sijoitusyksikkö 1989–1996

 • Erilaisia vastuualueita mm. luottopäällikkö,
  toimistopäällikkö, perintäpäällikkö

Hanna Kaskela

Johtaja, Vastuullisuus ja viestintä
s. 1979
Kauppatieteiden maisteri

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2023

Varman palvelukseen 2003

Keskeinen työkokemus:

 • Osakeanalyytikko, Varma 2003–2006
 • Osakesalkunhoitaja, Varma 2006–2016
 • Kestävän kehityksen salkunhoitaja, Varma 2016–2017
 • Vastuullisen sijoittamisen johtaja, Varma 2017–2022
 • Vastuullisuusjohtaja, Varma 2022–2023

Tiina Kurki

Johtaja, IT ja digitalisaatio
s. 1961 
Master of Business Administration

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2012
Varman palvelukseen 2012

Keskeinen työkokemus:

 • BCIO International Banking, Nordea Pankki Suomi Oyj 2011–2012
 • Group IT -tietohallinnon johtotehtävät, Nordea Pankki Suomi Oyj, 2008–2011
 • Vice President, TietoEnator Oyj 2002–2008
 • Osastopäällikkö- ja asiantuntijatehtävät, TietoEnator Oyj 1986–2002

Pasi Mustonen

Johtaja, Aktuaari- ja vakuutuspalvelut
s. 1964 
Filosofian maisteri, SHV

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2004
Varman palvelukseen 1989

Keskeinen työkokemus:

 • Aktuaari, Varma 1998–2001
 • Aktuaari, Eläke-Sampo 1996–1998

Pekka Pajamo

Talousjohtaja
s. 1962 
Kauppatieteiden maisteri


Johtoryhmän jäsen vuodesta 2012
Varman palvelukseen 2012

Keskeinen työkokemus:
KPMG Oy Ab:n palveluksessa 1988-2012:

 • KHT-tilintarkastaja 1993–2012
 • Osakas 1998–2012

Mikaela Öberg

Johtaja, Ihmiset ja kehittäminen
s. 1979
Kasvatustieteen maisteri

Johtoryhmän jäsen vuodesta 2023
Varman palvelukseen 2023

Keskeinen työkokemus:

 • Chief People Officer, Remedy Entertainment Ltd, 2016–2023
 • Partner, johtava konsultti, Interim Director, valmentaja ja Coach, Innovate Consulting, 2011–2016
 • Henkilöstöjohtaja, henkilöstöpäällikkö, Nycomed Pharmaceuticals (nyk Takeda), 2003–2011

Eeva Hautala

Eläkeratkaisuasiantuntija
s. 1963
Sosionomi (AMK)

Henkilöstön edustaja 2016 alkaen

Varman palvelukseen 2006

Keskeinen työkokemus:

 • Eläkeratkaisuasiantuntija, Varma 2006–

Lasse Lindholm

Asiakkuuspäällikkö
s. 1963
Kauppatieteiden maisteri

Henkilöstön edustaja 2024 alkaen

Varman palvelukseen 1999

Keskeinen työkokemus:

 • Yhteyspäällikkö, Varma 1999–2018
 • Asiakkuuspäällikkö, Varma 2019–