Sponsorointi ja lahjoitukset

Varmassa sponsorointi ja siihen liittyvät erilaiset yhteistyökumppanuudet ovat osa markkinointiamme. Sponsoroinnin tulee tukea strategisten tavoitteidemme edistämistä ja rakentaa tavoittelemaamme brändimielikuvaa Varmasta. Sponsoriyhteistyö on myös merkittävä keino yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.

Tuloksia pitkäjänteisellä yhteistyöllä

Näemme, että pitkäjänteisellä sponsoriyhteistyöllä saamme enemmän tuloksia, minkä vuoksi suosimme pitkäaikaisia yhteistyösopimuksia. 

Sponsorointi- ja yhteistyökumppanuuksia valittaessa arvioimme

  • tukeeko yhteistyökumppani Varman strategiaa ja brändiä, sekä jaammeko samat arvot
  • miten hyvin sponsoroitava hanke istuu Varman vastuullisuuden painopisteisiin (eläketurvan asialla, sijoitamme muutokseen ja kestävän työelämän puolesta) ja
  • millainen yhteiskunnallinen merkitys sillä on. 

Sponsorikohteen tulee myös toimia vastuullisesti ja kestävien arvojen mukaisesti.

Varma ei anna poliittisille puolueille rahallista tukea.

Sponsorointikyselyt ja -hakemukset voi lähettää sähköpostiosoitteeseen sponsorointi@varma.fi. Hakemuksessa tulee käydä ilmi perustelut yllä kuvattujen kriteerien mukaisesti sekä selvitä seuraavat tiedot:

  • mihin sponsorointi- ja tuki kohdistuu (kulttuuri/urheilu/tiede/sosiaalinen tai yhteiskunnallinen tukeminen/ympäristöstä huolehtiminen/muu)
  • miten sponsorointikohde liittyy Varmaan
  • mihin käyttäisitte Varmalta saamanne tuen
  • miten Varma hyötyisi yhteistyöstä sekä
  • miten hanke tukee vastuullisuutta.

Lisäksi tarvitsemme tietoa siitä, miltä muilta yrityksiltä jo saatte tai olette hakeneet tukea.

Teemana kasvun tukeminen

Ajankohtaisena sponsoriyhteistyön teemana on pienten ja keskisuurten yritysten kasvuvalmiuksien tukeminen ja kansainvälisen kasvuloikan hakeminen.

Uusyrityskeskus

Uusyrityskeskus edistää kestävän yritystoiminnan syntymistä Suomeen. Varma tukee Uusyrityskeskuksen toimintaa, jotta jokainen tulevaisuuden tekijä voisi kehittää yritysideastaan kannattavaa liiketoimintaa. Paikalliset Uusyrityskeskukset tarjoavat ilmaista yritysneuvontaa kaikille, joilla on yritysidea tai jo toimiva yritys.

Uusyrityskeskus

Kasvu Open ja Kasvuryhmä

Kasvuteemaan liittyen teemme sponsorointiyhteistyötä Kasvu Openin ja Kasvuryhmän kanssa. Kasvu Open tukee maanlaajuisesti pienten ja keskisuurten yritysten valmentamista kasvuun. Kasvuryhmä puolestaan tukee keskisuurten yritysten vertaistyötä ja valmentamista voimakkaan kasvun vaiheeseen sekä kansainvälistymiseen.

Kasvu Open

Kasvuryhmä

Suomen kansallisooppera ja -baletti

Yhteistyö Suomen kansallisoopperan ja -baletin kanssa on Varman tapa tukea suomalaista kulttuuria ja madaltaa yhä useammalle suomalaiselle kynnystä tutustua oopperan ja baletin maailmaan. Ooppera on ollut Varman yhteistyökumppani vuodesta 1984.

Keskeinen yhteistyömuoto Oopperan kanssa on asiakastilaisuudet. Esimerkiksi Varman merkittävin asiakastilaisuus järjestetään Oopperassa.

Kansallisoopperan yhteistyösopimuksen arvo on 110 000 euroa vuodessa.