Luontokadon hillitseminen toimintamme ohjenuorana

Luonnon monimuotoisuus on hyvinvoivan elämän edellytys. Luontokato muodostaa merkittäviä riskejä taloudelle ja yritysten toiminnalle.

Maailman maat kokoontuivat joulukuussa 2022 Kanadan Montrealiin YK:n luontokokoukseen sopimaan kansainvälisistä tavoitteista ja mittareista luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi. Varma on omassa toiminnassaan sitoutunut yhteisiin sopimuksiin luontokadon pysäyttämiseksi ja luonnon saamisen elpymisen tielle vuoteen 2030 mennessä.

Varma on linjannut biodiversiteetin tiekartassaan periaatteita, kuinka luontokatoa voidaan ehkäistä. Olemme selvittäneet, millaisia riskejä sijoituksiimme liittyy luontokadon vuoksi. Tavoitteena on, että luonnon monimuotoisuuden huomioiminen jalkautetaan kiinteäksi osaksi sijoituspäätösten tekemistä.

Varman biodiversiteettityö lukuina

77 %

Varman sijoitusten biodiversiteettikartoitus kattaa 77 prosenttia Varman koko sijoitussalkusta. Kartoituksessa Varma on selvittänyt, mitkä ovat sen sijoitusten suurimpia biodiversiteettiriskejä. Kartoituksessa on tarkasteltu riskejä luonnon monimuotoisuuden hupenemisen vaikutusten ja riippuvuuksien kautta.

10 %

Varman sijoitussalkusta 10 prosenttia yrityksistä on toimialoilla, jotka on luokiteltu riskialttiiksi luontokadon vuoksi. Tällaisiksi toimialoiksi olemme luokitelleet sähköntuotannon, öljyn ja kaasun, kaivannais-, metsä-, auto-, rakennus-, kuljetus-, ruoka- ja kemianteollisuuden.

51 %

Yli puolet (51 prosenttia) riskitoimialoilla sijoituskohteinamme olevista listatuista yrityksistä on ilmaissut aikomuksensa ryhtyä toimiin luonnon monimuotoisuuden huomioonottamiseksi tai luontokadon kompensoimiseksi. Tämä selvisi kartoituksesta, jossa selvitimme julkisesti saatavan tiedon pohjalta yritysten biodiversiteettilinjauksia.

Vaikutamme kansainvälisissä sijoittajien yhteisaloitteissa

Varma vaikuttaa aktiivisesti kansainvälisissä sijoittajien yhteistyöaloitteissa, josta yksi esimerkki on finanssitoimijoiden Finance for Biodiversity -sitoumus.

Varma on mukana Nature Action 100 -yhteistyöaloitteessa. Aloitteen tarkoitus on lisätä yritysten kunnianhimoa toimissaan luontokadon ehkäisemiseksi.