Varma tulevaisuus kuuluu kaikille

Rakennamme vastuullisuustyöllämme parempaa maailmaa nykyisille ja tuleville sukupolville. Vastuullisuusohjelmamme 2022–2025 painopisteitä ovat: eläketurvan asialla, sijoitamme muutokseen ja kestävän työelämän puolesta.

Vastuullisuusohjelmamme painopisteitä ovat: eläketurvan asialla, sijoitamme muutokseen ja kestävän työelämän puolesta

Vastuullisuusohjelman painopisteet

Eläketurvan asialla

Rakennamme luottamusta eläketurvaan ja kestävään tulevaisuuteen.
Eläkevaroista huolehtiminen ja eläkkeiden maksaminen oikein ja ajallaan ovat koko toimintamme kivijalka. Toimimme läpinäkyvästi ja eettisesti, kustannustehokkuutta ja ympäristövaikutuksia unohtamatta. Asenteemme vastuulliseen asiakastyöhön on tinkimätön. Arvioimme jatkuvasti, mitä voisimme tehdä tänään paremmin kuin eilen.

Vastuullisuuslupauksemme

  • Tarjoamme asiakkaillemme yhdenvertaista, oikea-aikaista ja työeläkealan vastuullisinta palvelua.
  • Otamme huomioon toimintamme vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan koko arvoketjussa.

Sijoitamme muutokseen

Olemme vastuullisen sijoittamisen edelläkävijä – tuottavasti ja turvaavasti.
Vastuullisuus ohjaa jokaista sijoituspäätöstämme. Suuntaamme sijoituksia ratkaisemaan aikamme globaaleja haasteita: torjumaan ilmastonmuutosta, varautumaan sen tuomiin muutoksiin, hidastamaan luontokatoa ja edistämään ihmisoikeuksia. Edesautamme sitä, ettei kestävän toiminnan kehittäminen jää sijoituskohteissamme puolimatkaan.

Vastuullisuuslupauksemme

  • Sitoudumme saavuttamaan hiilineutraalin sijoitussalkun vuoteen 2035 mennessä.
  • Vahvistamme yhteisöjen kehitykseen ja ihmisten hyvinvointiin myönteisesti vaikuttavia sijoituskäytäntöjä.

Lue lisää vastuullisesta sijoittamisesta

Kestävän työelämän puolesta

Tuemme työkykyä maailmassa, jossa on käynnissä mieletön muutos.
Edistämme kestävää työelämää ja autamme asiakkaitamme työkyvyttömyysriskin ennakoinnissa ja hallinnassa. Kannamme vastuuta varmalaisista ja heidän osaamisestaan. Rakennamme uusia toimintatapoja ja innostavaa työkulttuuria, jossa jokainen saa olla oma itsensä. Parhaat oivallukset jaamme läpinäkyvästi, sillä hyvä työelämä kuuluu kaikille.

Vastuullisuuslupauksemme

  • Olemme kestävän työelämän suunnannäyttäjä ja luomme työkykyä edistäviä käytäntöjä yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa.
  • Varma on vastuullinen työnantaja, joka kehittää toimintaansa rohkeasti ja jakaa oppimaansa avoimesti.
  • Varmassa vastuullisuus on osa johdon ja koko henkilöstön palkitsemista.

Olemme määritelleet vastuullisuusohjelman painopisteille tavoitteet ja niitä edistävät toimenpiteet. Vuonna 2022 Varmassa on työn alla muun muassa uusi ilmastopolitiikka, luonnon monimuotoisuuden tiekartta sijoituksissa sekä ihmisoikeuksien huomiointi esimerkiksi toimitusketjussa ja sijoituksissa. Samalla kehitämme vastuullisuusraportointia ja -viestintää.

Raportoimme vastuullisuustyömme edistymisestä vuosi- ja yritysvastuuraportissamme.