Varma tulevaisuus kuuluu kaikille

Rakennamme vastuullisuustyöllämme parempaa maailmaa nykyisille ja tuleville sukupolville. Vastuullisuusohjelmamme 2022–2025 painopisteitä ovat: eläketurvan asialla, sijoitamme muutokseen ja kestävän työelämän puolesta.

Vastuullisuusohjelmamme painopisteitä ovat: eläketurvan asialla, sijoitamme muutokseen ja kestävän työelämän puolesta

Vastuullisuusohjelman painopisteet

Eläketurvan asialla

Rakennamme luottamusta eläketurvaan ja kestävään tulevaisuuteen.
Eläkevaroista huolehtiminen ja eläkkeiden maksaminen oikein ja ajallaan ovat koko toimintamme kivijalka. Toimimme läpinäkyvästi ja eettisesti, kustannustehokkuutta ja ympäristövaikutuksia unohtamatta. Asenteemme vastuulliseen asiakastyöhön on tinkimätön. Arvioimme jatkuvasti, mitä voisimme tehdä tänään paremmin kuin eilen.

Vastuullisuuslupauksemme

Tarjoamme asiakkaillemme yhdenvertaista, oikea-aikaista ja työeläkealan vastuullisinta palvelua.

Lupauksen lunastaaksemme:

 • Palvelumme on lainmukaista ja oikea-aikaista
 • Eettisyys ja läpinäkyvyys ohjaavat asiakastyötämme
 • Toimimme asiakaslähtöisesti ja kehitämme toimintaamme säännönmukaisesti

Otamme huomioon toimintamme vaikutukset ympäristöön ja yhteiskuntaan koko arvoketjussa.

Lupauksen lunastaaksemme:

 • Kartoitamme vaikutuksiamme ihmisiin ja ympäristöön ja minimoimme negatiiviset vaikutuksemme
 • Saavutamme hiilineutraaliuden omassa toiminnassa vuoteen 2025 mennessä

Sijoitamme muutokseen

Olemme vastuullisen sijoittamisen edelläkävijä – tuottavasti ja turvaavasti.
Vastuullisuus ohjaa jokaista sijoituspäätöstämme. Suuntaamme sijoituksia ratkaisemaan aikamme globaaleja haasteita: torjumaan ilmastonmuutosta, varautumaan sen tuomiin muutoksiin, hidastamaan luontokatoa ja edistämään ihmisoikeuksia. Edesautamme sitä, ettei kestävän toiminnan kehittäminen jää sijoituskohteissamme puolimatkaan.

Vastuullisuuslupauksemme

Sitoudumme saavuttamaan hiilineutraalin sijoitussalkun vuoteen 2035 mennessä.

Lupauksen lunastaaksemme:

 • Päivitimme ilmastopolitiikkamme kesällä 2022
 • Vaikutamme aktiivisesti sijoituskohteisiimme

Vahvistamme yhteisöjen kehitykseen ja ihmisten hyvinvointiin myönteisesti vaikuttavia sijoituskäytäntöjä.

Lupauksen lunastaaksemme:

 • Kartoitamme sijoitustemme ihmisoikeusriskejä ja -vaikutuksia ja edistämme negatiivisten vaikutusten minimointia
 • Vaikutamme siihen, että kumppanimme ottavat huomioon vastuullisuusnäkökohdat osana sijoituskäytäntöjään

Huomioimme luonnon monimuotoisuuden sijoitustoiminnassamme.

Lupauksen lunastaaksemme:

 • Määritämme vuonna 2022 luonnon monimuotoisuuden tiekartan sijoitustoiminnallemme

Lue lisää vastuullisesta sijoittamisesta

Kestävän työelämän puolesta

Tuemme työkykyä maailmassa, jossa on käynnissä mieletön muutos.
Edistämme kestävää työelämää ja autamme asiakkaitamme työkyvyttömyysriskin ennakoinnissa ja hallinnassa. Kannamme vastuuta varmalaisista ja heidän osaamisestaan. Rakennamme uusia toimintatapoja ja innostavaa työkulttuuria, jossa jokainen saa olla oma itsensä. Parhaat oivallukset jaamme läpinäkyvästi, sillä hyvä työelämä kuuluu kaikille.

Vastuullisuuslupauksemme

Olemme kestävän työelämän suunnannäyttäjä ja luomme työkykyä edistäviä käytäntöjä yhdessä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa.

Lupauksen lunastaaksemme:

 • Kehitämme vaikuttavia ja tutkittuun tietoon perustuvia palveluja
 • Kehitämme ratkaisuja ja toimintamalleja, joita tarjoamme toimialamme yhteiseen käyttöön
 • Tuemme työelämän monimuotoisuutta, nuorten työllistymistä sekä mielenterveyden edistämistä työelämässä

Varma on vastuullinen työnantaja, joka kehittää toimintaansa rohkeasti ja jakaa oppimaansa avoimesti.

Lupauksen lunastaaksemme:

 • Tuemme varmalaisten kykyä vastata muuttuvan työelämän tarpeisiin
 • Edistämme yhdenvertaista työkulttuuria
 • Tuemme varmalaisten työkykyä ja rakennamme kestävää työkulttuuria

Vastuullisuusohjelman raportointi

Raportoimme vastuullisuustyömme edistymisestä vuosi- ja vastuullisuusraportissamme.