Työkykyjohtaminen

Muuttuvan työelämän keskellä ei ole helppoa pitää huolta työkyvystä ja sen kestävyydestä. Me Varmassa autamme sinua tunnistamaan työkyvyttömyysriskit, ennaltaehkäisemään ja hallitsemaan niitä hyvin kohdennetuilla toimenpiteillä sekä löytämään ratkaisuja yksittäisten työntekijöiden työkykyongelmiin. Tarjoamme tutkittua tietoa ja välineitä, joilla kasvattaa työkykyyn liittyvää osaamista. Me tuemme sinua maailmassa, jossa on käynnissä mieletön muutos.

Työkyky vaihtelee

Mitä jos ymmärtäisitte työyhteisössänne paremmin toistenne vaihtelevia työkykysyklejä, sitä milloin ja miten itse kukin on parhaimmillaan ja minkälaiselle tuelle eri tilanteissa olisi tarvetta? Tämä ymmärrys auttaisi teitä tekemään yhdessä työtä sujuvammin, voiden samalla myös yksilöinä paremmin. Lisääntyvä ymmärrys auttaisi meitä kaikkia huolehtimaan muista, itsestämme ja työpaikastamme.

Ymmärrä, mitä on kestävä työkyky ja miten sitä voi kehittää

Varman tutkimustoiminta, asiantuntijoiden tuki vahvan työkykyketjun rakentamiseksi sekä Varma Akatemian kurssit ovat esimerkkejä keinoista, joilla voimme auttaa sinua rakentamaan organisaatiosi työkyky vahvalle perustalle.

Tunne organisaatiosi työkykytilanne ja yksilölliset syklit

Autamme sinua havaitsemaan muutokset työkyvyssä, asettamaan kehittämiselle tavoitteet ja mittarit sekä hyödyntämään dataa ja analyyseja, jotta työkyky organisaatiossasi pysyisi hyvällä tasolla erilaisissa syklien vaiheissa.

Herkisty työyhteisösi tilanteelle, jotta osaat toimia ajoissa

Varhainen tukikaan ei aina ole riittävän varhaista. Sen vuoksi olemme kehittäneet avuksesi toimintamalleja ja työkaluja, joiden avulla pääset kiinni työkykyä uhkaaviin tekijöihin jo ennen kuin ne aiheuttavat sairauspoissaoloja – myös silloin, kun työn tekeminen tapahtuu hajautetusti niin, ettei työntekijöitä tapaa kovin usein.

Tue tilanteissa, joissa työkyky horjuu

Kaikkia työkykyä alentavia tekijöitä ei saada ennalta estettyä. Työkyvyn asiantuntijamme ovat tukenasi ja auttavat löytämään ratkaisuja esimerkiksi silloin, kun työntekijä palaa työhön pitkän sairauspoissaolon jälkeen tai kyky tehdä työtä on pysyvämmin alentunut.

Asiakkaamme kokemuksia yhteistyöstä Varman kanssa

Mikä on työkykysykli?

Työkykysykli on työkyvyn yksilöllistä ja työyhteisössä tapahtuvaa vaihtelua suhteessa työhön ja sen kehitykseen. Vaihteluun voivat vaikuttaa muun muassa työolosuhteet, työn tavoitteet, työyhteisö, terveys sekä työn ulkopuoliset tekijät. Työkyky säilyy, kun työ ja sen muutokset ovat linjassa yksilön ammatillisen kehityksen ja voimavarojen kanssa.

Tutustu aiheeseen liittyviin uutisiin ja artikkeleihin

Tutustu aiheeseen liittyviin blogeihin

Apua asiointiin

Hoida työkykyasiasi verkossa

Asiointipalvelussamme voit mm.

  • kartoittaa organisaatiosi työkyvyttömyysriskit
  • tarkastella työkykyyn liittyvää dataa ja analyyseja
  • tehdä työkykyjohtamisen toimintasuunnitelman.