Varman Opintopolku vie kohti vaikuttavaa työkykyjohtamista

Varman Opintopolut kokoavat asiakkaitamme työkykyjohtamisen teemojen ympärille verkostoitumaan ja oivaltamaan yhdessä. Vaasassa järjestetty Pohjanmaan Opintopolku tarjosi yritysten johdolle ja HR:lle mahdollisuuden kohdata kasvokkain ja pohtia organisaatioiden toimintakulttuurin kehittämistä muuttuvassa työelämässä.

Muuttuvan työelämän keskellä ei ole helppoa pitää huolta työkyvystä ja sen kestävyydestä. Yhdessä asiakasyritystemme kanssa pyrimme tunnistamaan työkyvyttömyysriskejä, ennaltaehkäisemään ja hallitsemaan niitä hyvin kohdennetuilla toimenpiteillä sekä löytämään ratkaisuja työyhteisöissä kohdattuihin työkykyongelmiin. Yhteistyön ja yhteisen oppimisen taustalla kuljetetaan Varman oman tutkimustiimin toimialakohtaista, tutkittua tietoa.

Tapaamisissa huokui poikkeuksellisen vahva pyrkimys jakaa onnistumisia, huomata saavutetut tavoitteet, antaa palautetta onnistumisista ja ottaa askelia muutosten ennakointiin organisaatioissa.

Yaskawa Environmental Energy/The Switch:in HR-asiantuntija Mette Karlman kollegoineen oli mukana Opintopolulla. The Switch suunnittelee ja valmistaa kestomagneettimoottoreita sekä tehonmuokkaimia uusiutuvaan energian sovelluksiin, esimerkiksi tuulivoimaan ja meriteollisuuteen. Haastattelin Metteä työkykyjohtamisesta sekä kokemuksista Opintopolusta.

Mikä on työkykyjohtamisessa tärkeintä The Switchin toimintakulttuurissa?

– Yritämme painottaa, kuinka tärkeää on havaita työkykyyn liittyviä varhaisia signaaleja ja reagoida niihin ajoissa. Annamme esihenkilöille konkreettisia työkaluja mistä lähteä liikkeelle, mutta samalla annamme vapauden käyttää ne sillä tavalla ja sen verran, miten itselle tuntuu luonnolliselta. Seuraamme myös työkykyjohtamisen vaikuttavuutta ja yksi HR-tiimin KPIstä on sairauspoissaoloprosentti. Työ prosentin pienentämiseksi on suunnitelmallista, jatkuvaa ja koko työyhteisöä koskevaa, kuitenkin erityisesti esihenkilöiden vastuulla.

Teollisuuden psykososiaalinen kuorma puhututtaa – miten teillä tuetaan esihenkilöitä, asiantuntijoita ja tuotannon työntekijöitä?

– Hyvä johtaminen ja esihenkilötyö on työhyvinvoinnin kannalta oleellista, ja esihenkilöiden kanssa käydään kuukausittain sparrauksia eri aiheiden ympärillä, jotka tukevat samalla tuotannonkin työntekijöiden hyvinvointia. Työkykyjohtamista nostetaan keskusteluun säännöllisesti ja eri tilanteissa.

Lähditte ilolla mukaan soveltamaan Varman työkyvyn varmistamisen työkaluja. Millaista palautetta olette saaneet?

– HR:n edustajat ovat esitelleet varman työkaluja esihenkilöille ja kannustaneet niiden soveltamisen työntekijöiden kanssa. Tapaamiset ovat saaneet hyvää palautetta ja kiitosta. Hienointa on ollut nähdä, kuinka keskustelut jatkuvat ja tukea ja oppeja haetaan esimerkiksi muilta esihenkilöiltä ja Varma Akatemiasta. Varma Akatemia on saanut kiitosta erityisesti siitä, että sisällöt ovat lyhyissä pätkissä, joten niihin on helppo löytää sopiva hetki työpäivän aikana. Selkeät videot ja ohjeet sekä monipuoliset materiaalit ja työkalut antavat erinomaisen tuen HR-tiimin lisäksi.

Mette jatkaa kertomalla, kuinka Opintopolun aikanakin tuli omassa organisaatiossa eteen tilanteita, joihin uudet työkalut tulivat tarpeeseen.

– Esimerkiksi Työkykyväline on jo muutaman esihenkilön käytössä, ja sitä on muokattu omaan tilanteeseen sopivaksi. Työkyky-ympyrän kysymykset näkyvät meidän kehityskeskusteluissamme ja Työkyvyn nopea tilannearvio on osassa tiimeissä jo tuttu juttu. The Switchin Varhaisen välittämisen -mallia ollaan juuri nyt päivittämässä, ja Opintopolulla saadut ideat ja oivallukset tulevat varmasti näkymään siinäkin.

Kohtaamisissa oli voimaa ja keskustelu oli avointa. Miten koitte Opintopolulle osallistumisen Varman ja muiden yritysten kanssa?

– Jotta HR-tiimi voi toimia muiden tukena, oivalluttajana ja innostujana on tärkeää, että ylläpidämme omaa osaamistamme. Opintopolku on antanut faktojen ja tilastojen lisäksi uusia näkökulmia ja työkaluja, inspiraatiota kehittää ja vahvistaa omaa organisaatiota sekä yhdessä oppimisen iloa ja vertaistukea.

On ollut ihanaa kokoontua yhteen ja keskustella aiheista, jotka ovat meidän jokaisen omassa arjessa läsnä tavalla tai toisella. Saimme kuulla erilaisista tavoista tarkastella työkykyä, hyödyntää työkaluja, ja saimmehan me ratkaistua muutama muukin asia siinä yhdessä ollessa.

Hannan Kieslichin (oik.) ja Mette Karlmanin mielestä avaintekijöitä onnistuneessa työkykyjohtamisessa ovat työkykyriskien ennaltaehkäisy, voimavarojen vahvistaminen, tarvittavien työkalujen hyödyntäminen työn yhteisöllisessä kehittämisessä sekä uuden oppiminen – myös HR -tiimeissä.

Hanna Kieslich

Työkykyjohtamisen kehityspäällikkö, asiantuntijapsykologi

Hanna Kieslich on psykologi ja työterveyspsykologi, joka toimii Varmassa työkykyjohtamisen kehityspäällikkönä. Hanna on syklisen työkyvyn, johtamisen sekä työyhteisöjen kehittäjä, joka innostuu johdon, esihenkilöiden ja HR:n tukemisesta. Hanna on tulevaisuuden työkykyjohtamisen mahdollisuuksien ja toiveikkaan työelämän puolestapuhuja. 

Voisit olla kiinnostunut myös näistä