Yrittäjä, muista työttömyyskassa – näin saat tarvittaessa työttömyyskorvausta

Jos syystä tai toisesta yritystoimintasi loppuisi, voit saada työttömyyskorvausta yrittäjän työttömyyskassasta.

Yrittäjä voi liittyä työttömyyskassaan kuten palkansaajakin ja saada työttömyyskorvausta, kun yritystoiminta loppuu. Miten Yrittäjäkassa toimii, kuka pääsee jäseneksi ja millä ehdoin voi saada työttömyyskorvausta? Lue tärkeimmät tiedot yrittäjän työttömyysturvasta ja työttömyyskassan jäsenyydestä.

Mikä on Yrittäjäkassa?

Yrittäjäkassa on Suomen ainoa työttömyyskassa yrittäjille. Kassaan kuuluvat yrittäjät saavat työttömyyden aikana ansiosidonnaista työttömyysturvaa. Kassaan kuulumattomille yrittäjille kuuluu Kelan maksama työttömyysetuus.

Lue lisää Kelan etuuksista yritystoiminnan päättyessä.

Kuka voi liittyä Yrittäjäkassaan?

Yrittäjäkassaan liittyminen on vapaaehtoista, samoin kuin työntekijäkassoihin. Voit liittyä kassaan, jos YEL- tai MYEL-vakuutuksesi on voimassa ja vuositulosi eli YEL-työtulosi on vähintään vuosittain määriteltävän minimimäärän verran. Voit tarkistaa ajantasaisen summan Yrittäjäkassan sivuilta.

Jos olet yrityksen osaomistaja, myös TyEL-vakuutettuna voit tietyin ehdoin liittyä Yrittäjäkassaan.

Mitä hyötyä kassaan kuulumisesta on?

Jos jäät työttömäksi ja kassan työssäoloehto täyttyy, saat työttömyyden aikana ansiosidonnaista päivärahaa. Päiväraha on suurempi kuin Kelan työttömyysetuus.

Paljonko Yrittäjäkassan ansiosidonnainen päiväraha on?

Päivärahan määrä riippuu työtulosi määrästä. Voit vakuuttaa itsesi kassaan korkeintaan sillä summalla, joka on YEL-työtulosi määrä. Halutessasi voit vakuuttaa itsesi myös pienemmällä summalla. Ansiopäiväraha muodostuu peruspäivärahan suuruisesta perusosasta, ansio-osasta ja lapsikorotuksesta.

Lue lisää päivärahan määrästä Yrittäjäkassan sivuilta.

Päivärahaa maksetaan pääsääntöisesti 400 päivältä. Jos olet täyttänyt 58 vuotta, päivärahaa voi saada 500 päivältä.

Voit laskea päivärahasi määrän Yrittäjäkassan laskurilla.

Voiko kevytyrittäjä liittyä työttömyyskassan jäseneksi?

Kyllä voi. Yritysmuodolla ei ole merkitystä, ainoastaan sillä, onko YEL-vakuutusvelvollinen. Esimerkiksi kevytyrittäjä voi liittyä Yrittäjäkassan jäseneksi, jos YEL-vakuutetut vuositulot ylittävät vuosittain määriteltävän vähimmäismäärän.

Milloin yrittäjä katsotaan työttömäksi, eli milloin työttömyyskorvausta voi saada?

Vaikka tilausten määrä olisi hiipunut, yrittäjää ei vielä katsota työttömäksi, vaan yritystoiminta pitää virallisesti lopettaa. Yrittäjän työttömyyskorvaus eroaa palkansaajan työttömyysetuudesta siten, että yrittäjä saa työttömyyskorvausta ilman karenssia, vaikka hän päättäisi itse lopettaa yritystoiminnan.

Työttömyyskorvausta voi saada, kun nämä vaiheet on tehty:

  1. Katkaise YEL- tai MYEL-vakuutus.
  2. Jos yrityksesi on osakeyhtiö, sulje myös verottajan rekisterit, eli poista yrityksesi ennakkoperintä-, työnantaja- ja arvonlisäverovelvollisen rekisteristä.
  3. Ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi. Tee ilmoittautuminen heti ensimmäisenä työttömyyspäivänä, sillä oikeutta työttömyyskorvaukseen ei myönnetä takautuvasti.

Miten varmistan, ettei työttömyysturvani katkea, jos siirryn palkansaajasta yrittäjäksi?

Jos olet työssäkäyvänä kuulunut työntekijäkassaan ja perustat yrityksen, voit varmistaa työttömyysturvasi jatkuvuuden siirtymällä kolmen kuukauden kuluessa yritystoiminnan aloittamisesta Yrittäjäkassaan. Helpointa vaihdos on tehdä siten, että liittyessäsi Yrittäjäkassaan annat myös erovaltuutuksen, jolloin Yrittäjäkassa päättää jäsenyytesi palkansaajakassassa. Näin työttömyysturvasi säilyy katkeamattomana.

Kassaa vaihtaessa ei saa tulla yli kahden kuukauden katkosta: jos irtisanot työntekijäkassan ja liityt vasta reilun kahden kuukauden kuluttua Yrittäjäkassaan, työttömyysturvasi alkaa vasta, kun olet ollut Yrittäjäkassan jäsen 15 kuukauden ajan.

Varman markkinointiviestinnän tarkoitus on edistää työeläkevakuuttamista ja markkinoida Varman palveluita. Julkaisemme lisäksi muuta sisältöä, joka voi olla merkityksellistä tai kiinnostavaa vakuutuksenottajalle tai yritystoimintaa aloittavalle. Tämä sisältö on yleisluonteista tietoa ja Varma ei vastaa sen täydellisyydestä. Emme voi vastata sisällön soveltuvuudesta kaikkiin tilanteisiin ja emme näin ollen vastaa julkaisussa olevan tiedon käytön aiheuttamista mahdollisista vahingoista. Julkaisun tietojen käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä