Vi stöttar dig i en omvärld som går igenom en sanslös förändring

Varma pensionsförsäkrar finländskt arbete och är en föregångare inom arbetsmiljöledning. Vi är också en ansvarstagande och solvent placerare. Som arbetsgivare får du alltid av oss för din situation lämplig och sakkunnig service i alla frågor som gäller arbetspensionsförsäkringar och upprätthållande av arbetsförmågan. Vi är beredda att stå vid din sida i små och stora förändringar i arbetslivet.

Varmas resultat för januari–september 2022

Snabb inflation och räntehöjningar skakade om marknaden – positiv avkastning inom många tillgångsslag trots en negativ placeringsavkastning

Hjälp med att uträtta ärenden

Sköt dina ArPL-ärenden på webben

I vår onlinetjänst kan du bl.a.

  • granska ArPL-försäkringens fakturor och fakturaspecifikationer
  • granska inkomsten för olika arbetstagare
  • skicka meddelanden och bilagor till oss via en säker förbindelse
  • uppskatta ArPL-avgifter.
Logga in på Varma Onlinetjänst