En partner som är säkert på din sida

Varma pensionsförsäkrar finländskt arbete och är en föregångare inom arbetsmiljöledning. Vi är också en ansvarstagande och solvent placerare. Vid förändringar i arbetslivet välj en partner som finns där när du behöver den. Som din arbetspensionsförsäkrare är vi säkert på din sida.

Varmas delårsresultat 1.1–31.3.2024

Goda aktieavkastningar höjde värdet på Varmas placeringar till över 60 miljarder euro

Hjälp med att uträtta ärenden

Sköt dina ArPL-ärenden på webben

I vår onlinetjänst kan du bl.a.

  • granska ArPL-försäkringens fakturor och fakturaspecifikationer
  • granska inkomsten för olika arbetstagare
  • skicka meddelanden och bilagor till oss via en säker förbindelse
  • uppskatta ArPL-avgifter.