Vi stöttar dig i en omvärld som går igenom en sanslös förändring

Varma pensionsförsäkrar finländskt arbete och är en föregångare inom arbetsmiljöledning. Vi är också en ansvarstagande och solvent placerare. Som arbetsgivare får du alltid av oss för din situation lämplig och sakkunnig service i alla frågor som gäller arbetspensionsförsäkringar och upprätthållande av arbetsförmågan. Vi är beredda att stå vid din sida i små och stora förändringar i arbetslivet.

Uppskatta ArPL-avgiften för 2024 i Varma Onlinetjänst

Du kan nu uppskatta beloppet av ArPL-avgifterna för 2024 i Varma Onlinetjänst. Med avgiftsprognostjänsten kan du exempelvis budgetera ArPL-avgifterna för nästa år. I tjänsten används alltid den senaste uppskattningen av ArPL-avgiftsprocenten. Nästa år är Varmas omkostnadsavgift ännu förmånligare än tidigare. Eftersom vi är det mest solventa arbetspensionsbolaget får våra kunder utmärkta kundåterbäringar.

Hjälp med att uträtta ärenden

Sköt dina ArPL-ärenden på webben

I vår onlinetjänst kan du bl.a.

  • granska ArPL-försäkringens fakturor och fakturaspecifikationer
  • granska inkomsten för olika arbetstagare
  • skicka meddelanden och bilagor till oss via en säker förbindelse
  • uppskatta ArPL-avgifter.
Logga in på Varma Onlinetjänst