Suunnitteletko yritystoiminnan aloittamista? Näin haet starttirahaa yrittäjyyden alkutaipaleelle

Starttiraha tukee aloittavan yrittäjän toimeentuloa yritystoiminnan käynnistysvaiheessa, kun yrityksestä saatava tulo on vielä vähäistä. Samalla se kannustaa jatkamaan yrittäjänä.

Starttiraha on tarkoitettu aloittavan yrittäjän toimeentulon tukemiseen. Sitä ei kuitenkaan anneta automaattisesti aivan kenelle tahansa, vaan tuki on harkinnanvarainen. Esimerkiksi tapauksissa, jolloin yrittäjä saa liiketoiminnastaan heti riittävän toimeentulon, starttirahaa ei myönnetä. Starttirahaa voi olla mahdollista saada yrittäjyyden tueksi, jos asuu Suomessa ja perustaa yrityksen Suomeen sekä on työtön työnhakija tai siirtymässä kokoaikaiseksi yrittäjäksi palkkatyöstä, opiskelusta, kotityöstä tai sivutoimisesta yrittäjyydestä. 

Starttirahaa haettaessa arvioidaan myös tulevan yritystoiminnan päätoimisuutta, valmiutta toimia yrittäjänä sekä toiminnan kannattavuutta ja jatkuvuutta, tuen tarvetta sekä yritystoimintaa mahdollisesti vaikuttavien lupien voimassaoloa. Esimerkiksi yrityksen liiketoimintasuunnitelma on hyvä olla ajan tasalla.

Tulevalla yrittäjällä ei silti tarvitse olla valmiita vastauksia kaikkiin kysymyksiin. Starttirahan hakijan on myös mahdollista saada neuvontaa TE-toimistosta ja Yritys-Suomi-puhelinpalvelusta.

Starttirahaa voi saada työtön työnhakija tai kokoaikaiseksi yrittäjäksi esimerkiksi palkkatyöstä siirtyvä tai yritystoimintaa päätoimiseksi laajentava sivutoiminen yrittäjä, joka asuu Suomessa ja perustaa yrityksen Suomeen.

Starttiraha vastaa suuruudeltaan peruspäivärahaa

Starttirahan myöntää alueen TE-toimisto tai kunnan työllisyyspalvelu, jos asuinkunta on mukana työllisyyden kuntakokeilussa ja yrittäjä kuuluu sen kohderyhmään. Tuen maksaa KEHA-keskus. Starttirahaa voi saada enintään 12 kuukaudeksi ja sitä haetaan kahdessa vaiheessa. Päätös starttirahasta haetaan ennen päätoimisen yritystoiminnan aloittamista. Ensimmäinen myönteinen päätös kattaa tuen yleensä kuudelle kuukaudelle. Jos tuore yrittäjä tarvitsee tukea vielä sen jälkeiselle ajalle, hän voi tehdä jatkohakemuksen.

Starttiraha on verotettavaa ansiotuloa. Suuruudeltaan se vastaa peruspäivärahaa, jota maksetaan enintään viideltä päivältä kalenteriviikossa.

Ensin starttiraha, sitten päätoiminen yrittäjyys

Starttirahaa haetaan ensisijaisesti sähköisesti TE-palveluiden henkilöasiakkaan Oma asiointi -palvelussa. Tulostettavia lomakkeita käytetään vain poikkeustapauksissa. Hakemuksessa kannattaa kuvata tuleva liiketoiminta mahdollisimman selkeästi. Hakemuksen liitteeksi tarvitset toiminta- ja rahoitussuunnitelmat, mahdollisesti myös muita liitteitä.

Sähköisesti asioimalla voit jättää hakemuksen, vastata täydennys- ja lisätietopyyntöihin, täydentää hakemustasi omatoimisesti ja vastaanottaa päätökset. Jos asiointipalvelun käyttö ei ole mahdollista tai sinulla ei ole vahvaan tunnistautumiseen tarvittavia välineitä, voit hakea tulostettavalla lomakkeella.

On olennaista hakea starttirahaa jo ennen yritystoiminnan käynnistämistä. Starttirahaa ei nimittäin lähtökohtaisesti myönnetä, jos päätoiminen yritystoiminta on alkanut jo ennen kuin tuen myöntämisestä on tehty päätös. TE-toimisto suositteleekin ottamaan yhteyttä Yritys-Suomi-puhelinpalveluun jo siinä vaiheessa, kun suunnittelet yritystoiminnan aloittamista ja starttirahan hakemista.

Varhainen yhteydenotto TE-palveluihin on erityisen suositeltavaa silloin, kun päätoimista yrittäjyyttä suunnittelevalla on aiempaa yritystoimintaa. Starttirahaa voi hakea esimerkiksi tilanteessa, jossa sivutoimisen yrityksen jo perustanut palkkatyöntekijä haluaa siirtyä päätoimiseksi yrittäjäksi. Hän tarvitsee kuitenkin starttirahapäätöksen jo ennen päätoimisen palkkatyön loppumista, koska muuten hänen katsotaan usein olevan päätoiminen yrittäjä. Omat suunnitelmat ja tilanne onkin hyvä varautua käymään yksityiskohtaisesti läpi TE-toimiston kanssa.

Infograafissa kerrotaan starttirahan hakemisen vaiheet. Tiedot löytyvät tekstistä.

Hae starttirahan maksatusta kuukausittain jälkikäteen

Kun olet saanut starttirahahakemukseen myönteisen päätöksen ja aloittanut yritystoiminnan, hae starttirahan maksatusta TE-palveluiden Oma asiointi –palvelussa. Starttirahan maksatusta haetaan kuukausi kerrallaan jälkikäteen. Jos tarvitset starttirahaa ensimmäistä päätöstä pidemmälle ajalle, jätä jatkohakemus viimeistään kuukausi ennen voimassa olevan starttirahajakson päättymistä.

Katso lisätietoja starttirahan hakemisesta Suomi.fi-verkkopalvelusta.

 

Mitä muita yritystukia aloittava tai jo toiminnassa oleva yritys voi hakea? Lue artikkelistamme yrittäjän tärkeimmistä yritystuista.

Varman markkinointiviestinnän tarkoitus on edistää työeläkevakuuttamista ja markkinoida Varman palveluita. Julkaisemme lisäksi muuta sisältöä, joka voi olla merkityksellistä tai kiinnostavaa vakuutuksenottajalle tai yritystoimintaa aloittavalle. Tämä sisältö on yleisluonteista tietoa ja Varma ei vastaa sen täydellisyydestä. Emme voi vastata sisällön soveltuvuudesta kaikkiin tilanteisiin ja emme näin ollen vastaa julkaisussa olevan tiedon käytön aiheuttamista mahdollisista vahingoista. Julkaisun tietojen käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä