Vakavaraisuus toi Varman eläkevaroille turvaa talouden äkkipysähdyksessä

Varman vakavaraisuus säilyi alkuvuonna hyvällä tasolla siitä huolimatta, että globaaliksi levinnyt koronapandemia pysäytti talouden. Sijoitusten markkina-arvo oli 43,6 (48,7 vuoden alussa) miljardia euroa. Varma tukee yrityksiä vaikeimpien kuukausien yli antamalla joustoa vakuutusmaksuihin ja vuokriin.  
 
– Talouden pysähtymisestä huolimatta vakavaraisuus säilyi hyvällä tasolla. Tämä osoittaa, että eläkejärjestelmän turvaksi tehdyt riskipuskurit toimivat kuten ne on tarkoitettu, sanoo Varman toimitusjohtaja Risto Murto.  
 
Varman vakavaraisuuspääoma oli 7,9 (11,6 vuoden alussa) miljardia euroa eli 1,6-kertainen vakavaraisuusrajaan verrattuna. Vahva vakavaraisuus mahdollistaa sen, että heikkonakaan sijoitusvuotena eläkkeisiin ei tarvitse käyttää rahastoituja eläkevaroja.  
 
Varman sijoitusten tuotto oli alkuvuonna -10,0 (5,1) %, kun osakemarkkinat lähtivät maailmanlaajuiseen laskuun koronapandemian levitessä.   
 
– Maaliskuussa osakemarkkinan lasku oli ennennäkemättömän nopea ja hetkittäin pääomamarkkinoilta hävisi likviditeetti lähes kokonaan. Osakepainoa pienentämällä Varma laski riskitasoaan turvatakseen vakavaraisuuden näissä poikkeuksellisissa olosuhteissa, Varman sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä sanoo.  
 
– Maaliskuun lopun jälkeen osakemarkkina on toipunut selvästi. Aika kuitenkin näyttää, tuleeko osakemarkkinan laskussa eteen vielä toinen aalto, Rytsölä sanoo.

Keskuspankkien elvytystoimet torjuneet finanssikriisiä

Varman sijoituksista positiivista tuottoa toivat kiinteistöt 1,3 (0,7) %. Osakesijoitukset painuivat -14,6 (10,0) % noteerattujen osakkeiden tuoton ollessa - 21,1 (13,1) %. Korkosijoitukset tuottivat -3,6 (1,9) %. Hedgerahastosijoitusten tuotto oli –12,7 (2,0) %.  
 
Sijoitusten 10 vuoden keskimääräinen nimellistuotto on 4,3 %. 
 
– Nopeudesta huolimatta sijoitusmarkkinoiden lasku ei toistaiseksi ole syvyydeltään ollut poikkeuksellinen. Koronavirusepidemiaa seuranneet rajoitukset ja talouden epävarmuus ovat olleet suurempi kriisi ihmisten arjessa ja reaalitaloudessa kuin finanssimarkkinoilla, Murto sanoo.  
 
– Talouden toipumisen kannalta oleellista on, kuinka nopeasti pääsemme purkamaan rajoituksia. Etenkin keskuspankkien elvytystoimet ovat olleet nopeita ja mittavia, mikä on hidastanut talouskriisin laajenemista finanssikriisiksi, Murto sanoo.

Pienyrittäjät hakeneet maksuaikasiirtoa työnantajayrityksiä useammin

Koronavirusepidemialla on ollut vaikutuksia Varman asiakasyrityksiin ja vuokralaisten liiketoimintaan. Varma antaa TyEL- ja YEL-vakuutusasiakkailleen lisää maksuaikaa vakuutusmaksujen hoitoon. Maksuaikajouston on ottanut käyttöön 8 % Varman TyEL- ja 14 % YEL-asiakkaista. Maksuaikahakemuksissa korostuvat uusimaalaiset yritykset ja toimialoista majoitus- ja ravintolatoimijat sekä erikoiskaupat.  
  
Varma ei peri ravintolatoimijoilta vuokria kahden kuukauden ajalta, koska nämä ovat joutuneet sulkemaan toimipaikkansa eduskunnan päätöksellä. Joustoa liiketilavuokriin saavat myös yrittäjät, jotka ovat koronatilanteen vuoksi erityisissä vaikeuksissa.  
 
Toukokuun alusta työnantajamaksut alenevat tilapäisesti. Varma on varautunut siihen, että alennukset vaikuttavat loppuvuoden maksutulon kertymiseen.

Varma lähes puolittaa vuokra-asuntokantansa päästöt 2023 mennessä

Varma siirtyy käyttämään suuressa osassa vuokra-asuntokantaansa lämpöpumppuja lämmönlähteenä. Lämpöpumppuja ja aurinkopaneeleja asennetaan 36 asuinkerrostaloon, jolloin Varman koko asuntokannan päästöt kevenevät arviolta 48 % vuoteen 2023 mennessä. Osassa kerrostaloista maalämpö korvaa kaukolämmön kokonaan.  
 
Energiansäästötoimet ovat osa Varman ilmastotavoitteiden toteuttamista. Varman tavoitteena on, että kiinteistöjen käyttämä lämpö on päästötöntä vuoteen 2030 mennessä ja sähkö 2025 mennessä.

Osittainen vanhuuseläke edelleen suosittu

Varma menestyi alkuvuoden asiakashankinnassa hyvin, ja Varmaan siirtyy muista eläkeyhtiöistä nettomääräisesti 18 miljoonaa euroa vuotuista vakuutusmaksutuloa. 
 
Uusia eläkepäätöksiä Varmassa tehtiin maaliskuun loppuun mennessä 6 005 eli noin 4 % viime vuoden vastaavaa aikaa vähemmän. Vuoden 2017 alusta käyttöön tullut osittainen varhennettu vanhuuseläke oli edelleen suosittu – Varma sai alkuvuonna uusia ove-hakemuksia 722 kappaletta. Työkyvyttömyys- ja kuntoutushakemusten määrä laski hieman viime vuodesta.  
 
Varmassa oli maaliskuun lopussa vakuutettuna 533 000 (542 000 vuoden alussa) työntekijää ja yrittäjää sekä 343 000 (344 000 vuoden alussa) eläkkeensaajaa.  
 
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla noin 900 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2019 Varman maksutulo oli 5,3 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 5,9 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli maaliskuun 2020 lopussa 43,6 miljardia euroa.  
 
 
Lisätietoja: 
Katri Viippola, johtaja, HR, viestintä ja vastuullisuus, puh. 0400 129 500 tai etunimi.sukunimi@varma.fi  
Marjut Tervola, viestintäpäällikkö, puh. 045 673 0120 tai etunimi.sukunimi@varma.fi  
 
Liitteet:
Osavuosiraportin esitysmateriaali

Osavuosiraportti 1.1.‒31.3.2020 
 

Voisit olla kiinnostunut myös näistä