Varma liittyi mukaan sijoittajien kansainväliseen yhteisvetoomukseen lääkeyhtiöille

Varma liittyi keväällä mukaan sijoittajien kansainväliseen yhteisvetoomukseen lääkeyhtiöille, jotta ne kehittäisivät koronavirusrokotetta ja torjuisivat koronavirusta yhteistyössä. Vetoomuksessa korostetaan myös tasapuolisuutta lääkkeiden ja rokotteiden jakamisessa.

– Varma haluaa olla suurten sijoittajien eturintamassa vaikuttamassa lääkeyhtiöihin, koska lääketeollisuudella on mahdollisuus ratkaista perustavanlaatuisia globaaleja ongelmia. Kun toimiva koronarokote saadaan kehitettyä, on olennaista, että rokotetta saadaan jaettua myös köyhempiin, kehittyviin maihin. Tässä vaaditaan tasapuolisen jakelun varmistamista ja kohtuullista hinnoittelua, Varman vastuullisen sijoittamisen johtaja Hanna Kaskela sanoo.

Tällä hetkellä  yli 200 erilaista rokotekandidaattia ja lääkeaihiota tutkitaan eri puolilla maailmaa.

–  Sijoittajaa kiinnostaa lääkeyhtiöiden tutkimus- ja kehitystyön innovatiivisuus ja tehokkuus, sillä uusia pandemioita ilmaantuu varmasti tulevaisuudessakin ja valitettavasti entistä tiheämmin. Lääkeyhtiöiden tulisi siis investoida vaarallisten tartuntatautien tutkimus- ja kehitystyöhön sekä tehdä tiivistä yhteistyötä tutkimustiedon jakamisessa, Kaskela sanoo.

Uusien lääkkeiden ja rokotteiden kehitystyö on kallista ja vie yleensä useita vuosia.
– Vastuullisen sijoittamisen näkökulmasta mielenkiintoisia ovat lääkeyhtiöt, jotka tästä huolimatta kehittävät lääkkeitä harvinaisiin sairauksiin sekä pystyvät vastaamaan uusiin lääketieteellisiin tarpeisiin – ei ainoastaan kehittyneissä maissa, vaan myös kehitysmaissa, sanoo Varman salkunhoitaja Kaisa Ojainmaa.

Yhteisvetoomuksen lääkeyhtiöille on allekirjoittanut 65 sijoittajaa, joiden yhteenlaskettu sijoitusvarallisuus on 5 000 miljardia euroa. Mukana on vakuutusyhtiöitä, varainhoitoyhtiöitä, pankkeja ja eläkeyhtiöitä ympäri maailmaa. Vetoomuksen allekirjoittaneet yhtiöt ovat sijoittaneet varallisuuttaan useisiin eri lääkeyhtiöihin ja avanneet keskustelut eri lääkeyhtiöiden kanssa rokotteen hinnoittelusta, saatavuudesta ja yhteistyöstä kevään aikana.

Pandemia on lisännyt tekoälyn hyödyntämistä diagnostiikassa ja lääkekehitystyössä

Varma seuraa, miten koronapandemia muuttaa koko terveydenhuoltosektoria. Kaskelan mukaan pandemia on jo lisännyt etälääketieteen ja digitaalisten palveluiden kysyntää sekä teknologian ja tekoälyn hyödyntämistä diagnostiikassa ja lääkekehitystyössä.  

Koronakriisi paljasti myös terveydenhuollon riittämättömän valmistautumisen pandemiaan kaikkialla maailmassa sekä sen, että terveydenhuollon rahoituksen, odotusten ja todellisuuden välillä vallitsee epäsuhta.

– Tutkimus- ja kehitystyön lisäksi pandemia lisännee investointeja lääketeollisuuden teknologiaan ja sairaalalaitteisiin, kun vanhentunutta ja riittämätöntä kapasiteettia uudistetaan, Ojainmaa sanoo.

Varma saa Bill ja Melinda Gatesin Access to Medicine -säätiön kautta tutkimustietoa lääkeyhtiöistä sijoituspäätöstensä tueksi. Access to Medicine -säätiö ohjeistaa ja tukee lääkeyhtiöitä, jotta ne ottaisivat paremmin huomioon köyhien ja kehittyvien maiden asukkaat, joilla ei ole tällä hetkellä mahdollisuutta lääkitykseen. Säätiön perustama indeksi listaa paremmuusjärjestykseen kaikki maailman suurimmat lääkeyhtiöt sen mukaan, miten hyvin yhtiöt toimivat lääkkeiden saavutettavuuden eteen.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä