Varman puolivuositulos 2020: Varman sijoitustuotot elpyivät alkuvuoden voimakkaasta laskusta

Työeläkeyhtiö Varman vakavaraisuus vahvistui vuoden 2020 toisella neljänneksellä ja sijoitustuotot kohenivat ensimmäisen neljänneksen rajusta kurssilaskusta 2,1 miljardilla eurolla. Varman sijoitusten arvo oli kesäkuun lopussa 45,3 miljardia euroa. 

– Osake- ja yrityslainamarkkinat elpyivät merkittävästi vuoden toisella neljänneksellä. Vaikka reaalitalous sukelsi maailmanlaajuisesti, sijoitusmarkkinat hyötyivät keskuspankkien ja valtioiden historiallisen suurista elvytystoimenpiteistä, sanoo Varman toimitusjohtaja Risto Murto

Sijoitusten tuotto oli tammi-kesäkuussa -5,7 (6,9) %, kun maaliskuun lopussa sijoitusten tuotto oli -10,0 %. Vuoden toisen neljänneksen hyvä kehitys sijoitustuotoissa kasvatti Varman sijoitusten arvoa 2,1 miljardilla eurolla maaliskuun lopun tilanteeseen verrattuna. Sijoitusten arvo oli kesäkuun lopussa 45,3 (46,5) miljardia euroa.  

Varman vakavaraisuuspääoma vahvistui maaliskuun lopun jälkeen 0,9 miljardilla eurolla sijoitusten toivuttua kevään koronakriisistä. Vakavaraisuuspääoma kasvoi 8,8 (11,6 vuoden alussa) miljardiin euroon ja oli näin 1,7-kertainen suhteessa vakavaraisuusrajaan (1,8-kertainen vuoden alussa). Sijoitustoiminnan riskipuskurina toimiva vakavaraisuuspääoma on edelleen vahvalla tasolla. Se suojaa sijoitusmarkkinoiden tuottojen heilahteluilta ja antaa mahdollisuuden tavoitella parempaa tuottoa riskipitoisempien ja tuotto-odotukseltaan parempien sijoitusten osalta. 

Parhaiten tuottivat kiinteistösijoitukset  

Varman sijoitustuotot palautuivat alkuvuoden kurssilaskusta vuoden toisella neljänneksellä, mutta elpyminen oli maltillisempaa kuin osakemarkkinoiden yleinen kehitys. Osakemarkkinoiden toipumista johtivat teknologiayhtiöt. 

– Hedgerahastosijoituksia painoi erityisesti Yhdysvaltojen asuntoluottomarkkinaan liittyvien korkosijoitusten hidas toipuminen, sanoo Varman sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä

Tammi-kesäkuussa Varman sijoituksista parhaiten tuottoa toivat kiinteistösijoitukset, 1,6 (1,9) %. Osakesijoitusten tuotto parantui toisella neljänneksellä maaliskuun lopun tilanteesta, mutta jäi vielä kesäkuun lopussa negatiiviseksi, -8,4 (12,5) %. Korkosijoitusten tuotot olivat -1,3 (3,5) % ja hedgerahastosijoitusten -7,9 (3,1) %.  

Sijoitusten 10 vuoden keskimääräinen nimellistuotto oli 4,9 %. 

– Keskuspankkien ja valtioiden tekemän elvytyksen seurauksena sijoitusmarkkina on kulkenut reaalitalouden kanssa eri suuntiin, eikä erkaantuminen voi jatkua loputtomiin. Joko koronan aiheuttama käsijarru pitää saada pois päältä reaalitaloudesta tai sijoitusmarkkinoiden täytyy korjata arvostustasoja alaspäin, Rytsölä sanoo. 

– Koronakriisillä on väistämättä pitkäaikaisia taloudellisia vaikutuksia. Julkiset taloudet ovat velkaantuneet lisää, ja samalla korkotaso tulee olemaan erittäin alhainen entistä pidempään. Eläkejärjestelmän kannalta merkityksellistä on, kuinka kasvu ja työllisyys kehittyvät Suomessa pitkällä aikavälillä, Murto sanoo.  

Pienet yritykset ja yrittäjät hyödynsivät maksuaikajoustoja vainlyhyen aikaa  

Koronavirusepidemialla oli vaikutuksia Varman asiakasyrityksiin ja vuokralaisten liiketoimintaan. Varma antoi maalis-kesäkuussa yhteensä 7 000 TyEL- ja YEL-asiakkaalleen lisää koronamaksuaikaa vakuutusmaksujen hoitoon. Maksuaikajoustoa hyödynsi katsauskaudella yli 10 % Varman TyEL- ja 14 % YEL-asiakkaista. Yritykset vähensivät maksuaikajouston käyttöä kevään edetessä. Maksujoustoa hyödyntäneistä suurista työnantajista 60 % siirsi huhti-kesäkuussa kaikkien kolmen kuukauden erääntyneitä maksuja. Maksujoustoa hyödyntäneistä pienistä yrityksistä ja yrittäjistä noin 70 % siirsi vain 1–2 kuukauden maksuja. Suuret työnantajat ottivat myös pidempiä lisämaksuaikoja kuin pienet yritykset ja yrittäjät.   

Varma vapautti kahvila- ja ravintolavuokralaiset vuokranmaksulta kahden kuukauden ajaksi touko- kesäkuussa koronaviruksesta johtuen. Muiden toimitilavuokralaisten kanssa neuvoteltiin tapauskohtaisesti vuokria koskevista maksuaikajärjestelyistä. 

Toukokuun alusta työnantajamaksut alenivat tilapäisesti vuoden 2020 loppuun saakka. Maksun alennuksen vaikutus kompensoidaan kokonaisuudessaan korottamalla työnantajan työeläkevakuutusmaksuosuutta vuosina 2022–2025.  

Varma liittyi keväällä mukaan kansainväliseen sijoittajien yhteisvetoomukseen lääkeyhtiöille, jotta ne kehittäisivät rokotetta ja torjuisivat koronavirusta yhteistyössä. Vetoomuksessa korostetaan tasapuolisuutta lääkkeiden ja rokotteiden jakamisessa.  

Korona lisäsi eläkkeen hakemista verkossa 

Varma menestyi vuoden ensimmäisellä puoliskolla asiakashankinnassa hyvin, ja voitti ensimmäisellä vuosipuoliskolla uutta vakuutusmaksutuloa yhteensä 56 (65) miljoonaa euroa. Tämä sisältää TyEL- ja YEL-vakuutusten uusmyynnin ja muista eläkeyhtiöistä siirtyneiden vakuutusten nettomääräisen vaikutuksen.  

Varmaan tulleista eläkehakemuksista 58 % tuli sähköisesti Varman verkkopalvelun kautta. Sähköisten hakemusten osuus kasvoi 8 % vuoden alkupuoliskolla koronatilanteen siivittämänä viime vuoden lopun tilanteeseen verrattuna. Uusia eläkepäätöksiä Varmassa tehtiin kesäkuun loppuun mennessä 11 534 (11 061) eli noin 4 % viime vuoden vastaavaa aikaa enemmän. Työkyvyttömyyseläkehakemusten määrä pysyi viime vuoden tasolla, ja kuntoutushakemusten määrä aleni noin 9 % viime vuodesta. 

Varmassa oli kesäkuun lopussa vakuutettuna 538 000 (542 000 vuoden alussa) työntekijää ja yrittäjää sekä 344 000 (344 000 vuoden alussa) eläkkeensaajaa.   

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla noin 900 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2019 Varman maksutulo oli 5,3 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 5,9 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli kesäkuun 2020 lopussa 45,3 miljardia euroa. 

Lisätietoja: 
Katri Viippola, johtaja, HR, viestintä ja vastuullisuus, puh. 0400 129 500 tai katri.viippola(at)varma.fi   
Suvi Vesterinen, viestintäpäällikkö, puh. 040 555 8029 tai suvi.p.vesterinen(at)varma.fi  

Liitteet:  
Puolivuosiraportin esitysmateriaali (pdf)
Puolivuosiraportti 1.1.‒30.6.2020 (pdf)

Voisit olla kiinnostunut myös näistä