Ansiokas ilmastoraportointi nosti Varman jälleen kansainväliseen vastuullisen sijoittamisen kärkijoukkoon PRI:n arviossa

Vastuullista sijoittamista edistävä, YK:n alainen PRI (Principles for Responsible Investment) nosti toistamiseen työeläkeyhtiö Varman vastuullisten sijoittajien kansainväliseen kärkijoukkoon arvioinnissaan. Teemana tänä vuonna oli ilmastoraportointi, ja kärkijoukkoon pääsi yli 2 000 jäsenorganisaation joukosta 36 sijoittajaa ympäri maailmaa.

Toista kertaa järjestetyssä arvioinnissa PRI vertaili sijoittajia kriteerinä ilmastoraportoinnissa onnistuminen. Arvion mukaan Varmalla on erinomaiset käytännöt ilmastoraportoinnin toteuttamisessa.

Varman vastuullisen sijoittamisen johtajan Hanna Kaskelan mukaan hyvä ilmastoraportointi edellyttää sijoittajalta selkeitä tavoitteita ja kunnianhimoista toimintaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

- Ilmastonmuutoksen hillintä on yksi Varman keskeisistä vastuullisuustavoitteista ja tavoitteena on saavuttaa hiilineutraali sijoitussalkku vaiheittain vuoteen 2035 mennessä. Tämän tavoitteen eteen työskentelemme päivittäin. Yksi konkreettinen esimerkki tästä on uudistettu kestävän kehityksen osakesalkkumme. Osakesalkun sijoituksia ohjataan ilmastoystävällisiin kohteisiin ja salkun hiiliriskiä pyritään pienentämään kvarttaaleittain, Kaskela sanoo.

Kaskelan mukaan Varma haluaa olla ilmastoraportoinnissa alan edelläkävijä. 

- Panostamme paljon ilmastonmuutoksen taloudellisten riskien ja mahdollisuuksien avaamiseen vuosi- ja yritysvastuuraportoinnissa. Kerromme esimerkiksi ilmastoriskeille alttiiden toimialojen osuuden sijoitussalkussa sekä miltä toimialoilta valtaosa hiilijalanjäljestämme kertyy, hän sanoo. 

Vuoden 2020 PRI-arviossa tarkasteltiin raportoinnin läpinäkyvyyttä, vastuullisen sijoittamisen käytäntöjen toteutumista kaikissa omaisuusluokissa, ilmastonmuutoksen huomioimista yhtiötason strategiassa sekä hyvää hallintotapaa. Varma saavutti jo toisena peräkkäisenä vuonna parhaan arvosanan eli A+ vastuullisen sijoittamisen strategiasta ja hallinnosta.

Varman ilmastoraportointi on saanut aiemminkin tunnustusta. Varman yritysvastuuraportti voitti vuonna 2019 ilmastonmuutos-sarjan vastuullisuusraportointikilpailussa. Varman raportoi ilmastoasioista kansainvälisen raportointisuosituksen, TCFD:n (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) mukaan vuosi- ja yritysvastuuraportissaan.

Yritysten avoimuus ilmastonmuutosten riskeistä ja mahdollisuuksista helpottaa sijoittajien raportointia

Hanna Kaskelan mukaan yritysten raportoinnin lisääntyminen ilmastotoimista sekä ilmastonmuutoksen aiheuttamista riskeistä ja mahdollisuuksista omassa toiminnassaan helpottaa myös sijoittajia kehittämään omaa ilmastoraportointiaan.

- Mitä avoimempia sijoituskohteet ovat sekä ilmastonmuutoksen taloudellisista riskeistä että sen torjunnan tuomista mahdollisuuksista, sitä paremmin kehittyvät myös sijoittajien ilmastoraportit. Vastuullisessa sijoittamisessa data on monesti taaksepäin katsovaa, mutta onneksi myös tulevaisuutta luotaava data kehittyy. Yksi ilmastotavoitteistamme on nostaa datan kehitys niin salkunhoidon työkalujen kuin raportoinninkin painopisteeksi, Kaskela jatkaa.

Listaamalla esimerkillisiä sijoittajia PRI haluaa nostaa esille parhaita toimintamalleja vastuullisuuden edistämiseksi. PRI:n tämän vuoden vastuullisen sijoittamisen kärkijoukkoon nousi 36 sijoittajaa ympäri maailmaa, kun YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet on allekirjoittanut yli 2 000 sijoittajaa.

Lista parhaista sijoittajista julkaistaan PRI:n sivuilla, jonne on koottu myös yhteenveto kärkijoukkoon kuuluvien sijoittajien parhaista vastuullisuuden käytännöistä. 

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla noin 900 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2019 Varman maksutulo oli 5,3 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 5,9 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli kesäkuun 2020 lopussa 45,3 miljardia euroa.

Lisätiedot:

Hanna Kaskela, johtaja, vastuullinen sijoittaminen, Varma, p. 040 584 5045,
hanna.kaskela(at)varma.fi 
Suvi Vesterinen, viestintäpäällikkö, Varma, puh. 040 555 8029, suvi.p.vesterinen(at)varma.fi

Voisit olla kiinnostunut myös näistä