Brexit vaikuttaa työntekijöiden ja yrittäjien vakuuttamiseen ja sosiaaliturvaan

EU:n ja Britannian erosopimus astui voimaan 1.2.2020. EU-eron myötä alkoi vuoden 2020 loppuun asti kestävä siirtymäkausi. Siirtymäkauden jälkeinen aika on vielä suurelta osin hämärän peitossa, mutta nyt tiedetään, että erosopimuksen perusteella EU:n sosiaaliturva-asetuksen soveltamista voidaan jatkaa ns. muuttumattomissa tilanteissa myös brexitin jälkeen.

– Saamme todennäköisesti jännittää tietoa uudesta sopimuksesta aina Auld Lang Synen ensitahteihin asti. Jos uusi sopimus saataisiin solmittua ja se olisi sisällöltään kuten esimerkiksi nykyinen EU:n ja Sveitsin välinen sopimus, moni työnantajan edustaja, työntekijä ja yrittäjä voisi huokaista helpotuksesta. Asiat hoituisivat uusissakin lähettämistilanteissa kuten tähänkin asti, kertoo ulkomaanpalvelujen päällikkö Arja Iisakkala.

Britanniaan ja Britanniasta Suomeen lähetetyt työntekijät ja yrittäjät voivat erosopimuksen perusteella saada jatkoa jo aikaisemmin myönnetylle A1-todistukselle 31.12.2020 jälkeen, mikäli henkilön tilanne pysyy muuttumattomana eikä esim. 5 vuoden enimmäisaika tule vastaan. Tällöin maksut maksetaan jatkossakin vain todistuksen antaneeseen maahan ja henkilöillä säilyy oikeus sairaanhoitoon nykyisillä säännöillä.   

– Ensimmäistä kertaa liikkuvien työntekijöiden ja yrittäjien osalta edessä häämöttää todennäköisesti sopimukseton tilanne maiden välillä 1.1.2021 jälkeen, pohtii Iisakkala.

Uhkana tuplamaksut

Jos uutta sosiaaliturvasopimusta ei saada voimaan ennen siirtymäkauden päättymistä, eikä työntekijä tai yrittäjä saa erosopimuksen perusteella A1-todistusta, on kyseessä ns. sopimukseton tilanne. Se tarkoittaa työnantajille tuplamaksujen maksamista, sillä Suomen lainsäädännön mukaan työnantajan on vakuutettava sopimuksettomaan maahan lähetetty työntekijä ilman aikarajaa työeläke-, työttömyys- ja tapaturmavakuutuksessa. Ja vastaavasti Britannialle syntyy oikeus periä lakisääteiset maksut työntekomaan periaatteen mukaan.

Sama tilanne koskee myös lähetettyjä yrittäjiä, mutta enintään vuoden ajan. Tämä johtuu siitä, että YEL-vakuutus voi olla enintään vuoden voimassa yrittäjän työskennellessä sopimuksettomassa maassa. Jos komennus ja sopimukseton tila kestää yli vuoden, päätetään YEL takautuvasti viimeiseen työskentelypäivään Suomessa ja yrittäjälle palautetaan maksetut maksut Britannian työskentelyn ajalta.

Sopimuksettomassa tilanteessa työnantaja voi saada omasta työeläkeyhtiöstä todistuksen, jolla voi hakea vapautusta Britannian eläkemaksuista.

Sopimukseton tilanne vaatii monia toimia yrittäjältä ja työntekijältä

Sopimuksettomassa tilanteessa työntekijän ja yrittäjän sekä heidän mukanaan liikkuvien perheenjäsenten on muistettava hakea Kelasta päätöstä siitä, että oikeus Kelan etuuksiin voi säilyä 1.1.2021 jälkeen. Jos Kelan päätös on myönteinen, työnantajan tulee maksaa sairausvakuutusmaksu vakuutuspalkan perusteella ja vastaavasti työntekijän palkasta tehdään jatkossakin minipidätys, jos palkka maksetaan Suomesta. Oikeus Kelan etuuksiin voi jatkua enintään 5 vuoden ajan.

Sopimuksettomasta maasta alle kahdeksi vuodeksi Suomeen lähettyä työntekijää ei vakuuteta TyEL:n mukaan, joten brittiläinen lähettävä työnantaja välttyy TyEL-maksujen maksamiselta. Myöskään työnantajan sairausvakuutusmaksuvelvollisuutta ei ole, jos brittiläiselle työnantajalle ei muodostu Suomeen kiinteää toimipaikkaa. Tällöin ainoastaan lakisääteiset tapaturmavakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksut on maksettava Suomeen. Suomeen Britanniasta tulevan yrittäjän pitää täyttää YEL:ssä säädetty asumisedellytys, jotta Suomessa harjoitettu yrittäjätoiminta kuuluisi YEL-vakuutuksen piiriin.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti lakkaa olemasta voimassa, joten sosiaali- ja terveysministeriö suosittelee verkkosivuillaan yksityisen vakuutuksen ottamista. Äkillinen sairastuminen Britanniassa ei siten aiheuttaisi kohtuuttomia kustannuksia. Sama suositus koskee myös Britanniasta Suomeen lähetettyjä työntekijöitä ja yrittäjiä.     

Eläkkeiden maksaminen turvattu

Sopimukseton tilanne ei muuta brittiläisen yrittäjän tai Suomessa suomalaisen työnantajan palveluksessa työskentelevän brittiläisen työntekijän sosiaaliturvaa tai eläkkeen karttumista. Britannian kansalaisten tulee kuitenkin rekisteröidä oleskelunsa, jotta oleskelu Suomessa voi jatkua samoilla säännöillä kuin EU-jäsenyyden aikana. Suomessa karttuneet työeläkkeet myönnetään ja maksetaan jatkossakin myös Britannian kansalaisille, minne päin maailmaa tahansa.

Ja vastavuoroisesti Britannia on luvannut myöntää ja maksaa Britanniassa ansaitut eläkkeet EU-maihin kuten tähänkin asti. Eläkehakemusten välittäminen maiden viranomaisten välillä tulee mahdollisesti keskeytymään, kunnes uusi sopimus saadaan voimaan. 

Seuraa uutisointia

Muutokset tulevat ajankohtaiseksi vuodenvaihteen jälkeen.

– Paljon on siis vielä kysymysmerkkejä ilmassa, joten kannattaa seurata asiaan liittyvää uutisointia ja tiedotusta, kannustaa Iisakkala.

Lue lisää brexitistä

Ajankohtaista ulkomaantyön vakuuttamisesta -webinaari 16.12.2020

Käymme webinaarissa läpi esimerkkien avulla perusasioita ulkomaantyön vakuuttamisesta, vakuutuspalkan määräytymisestä ja sen ilmoittamisesta tulorekisteriin. Kerromme myös miten vakuuttaminen hoidetaan ja mitä tulorekisteri-ilmoittamisessa on huomioitava mm. kun työntekijä työskentelee samanaikaisesti kahdessa eri EU-maassa olevassa konserniyrityksessä.

Brexit astuu voimaan 1.1.2021 vaikuttaa lähetettyjen työntekijöiden vakuuttamiseen Suomen ja Britannian välillä 1.1.2021 alkaen. Kerromme viimeisimmän tiedon siitä mikä muuttuu.

Kuulet myös tilannetietoa Suomen ja Japanin välisen sosiaaliturvasopimuksen voimaantulosta.

 

Voisit olla kiinnostunut myös näistä