Varman sijoitustuotot jatkoivat elpymistään - Suomen työllisyyden kehitys on eläkejärjestelmälle toteutuneita tuottojakin kriittisempi asia

Varman tammi-syyskuun 2020 osavuositulos

Työeläkeyhtiö Varman sijoitustuotot jatkoivat elpymistään vuoden kolmannella neljänneksellä alkuvuoden rajusta koronan aiheuttamasta kurssilaskusta. Sijoitusten markkina-arvo nousi 1,5 miljardilla eurolla kesäkuun loppuun verrattuna ja oli syyskuun lopussa 46,8 miljardia euroa. Toimitusjohtaja Risto Murron mukaan eläkejärjestelmälle toteutuneita tuottojakin kriittisempi kysymys on Suomen talouden kasvu ja työllisyyden kehitys. 

Varman sijoitustuotot jatkoivat heinä-syyskuussa toisella vuosineljänneksellä alkanutta elpymistään. Sijoitusten markkina-arvo nousi 1,5 miljardilla eurolla eli 3,3 prosentilla vuoden toiseen neljännekseen verrattuna ja oli 46,8 (47,4) miljardia euroa. Sijoitusten tuotto oli tammi-syyskuussa -2,6 (8,8) prosenttia, kun se vuoden ensimmäisellä puoliskolla oli -5,7 prosenttia.

– Vuosi on ollut eläkesijoittajalle hyvin ristiriitainen. Reaalitalous ja yhteiskunnat maailmanlaajuisesti ovat koronan vuoksi syvässä kriisissä, mutta sijoitusmarkkinoiden kehitys on ollut maltillista. Tämä näkyi myös Varman sijoitustuotoissa. Tällä hetkellä eläkejärjestelmälle kriittisin kysymys on Suomen talouden kasvu ja työllisyyden kehitys eivätkä toteutuneet sijoitustuotot, sanoo Varman toimitusjohtaja Risto Murto.

Sijoitustoiminnan riskipuskurina toimiva vakavaraisuuspääoma pysyi vahvalla tasolla. Vakavaraisuuspääoma nousi vuoden kolmannella neljänneksellä 0,9 miljardilla eurolla kesäkuun loppuun verrattuna ja oli 9,7 (11,6 vuoden alussa) miljardia euroa. Vakavaraisuusaste oli 125,7 (130,8 vuoden alussa) prosenttia. 

Kiinteistösijoitukset toivat positiivista tuottoa

Varman sijoitustuotot jatkoivat elpymistään kolmannella vuosineljänneksellä, mutta tammi-syyskuun tuotot jäivät vielä negatiivisiksi. Negatiiviseen tuottoon vaikuttivat eniten noteeratut osakkeet sekä hedgerahastosijoitusten hidas toipuminen. 

– Nostimme hieman sijoitustemme osakepainoa kesäkuun lopun tilanteesta lähemmäksi viime vuosien normaalitasoa. Yhdysvaltojen osakemarkkinan lisäksi myös Helsingin pörssi pärjäsi hyvin, ja yrityslainamarkkinoiden tuotot kohenivat osakemarkkinan vanavedessä, sanoo Varman sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä.

Varman sijoituksista parhaiten tuottivat kiinteistösijoitukset,1,2 (2,6) prosenttia. Niiden tuottoa painoi kolmannella neljänneksellä kirjattu negatiivinen arvonmuutos,19 miljoonaa euroa, sekä koronakriisin seurauksena liiketila- ja hotellivuokralaisille myönnetyt vuokravapaat ja maksuaikajärjestelyt. Osakesijoitusten tuotto parantui kesäkuun lopun tilanteesta, mutta oli vielä negatiivinen, -3,2 (16,3) prosenttia. Noteerattujen osakkeiden tuotto oli -4,3 (18,0) prosenttia ja korkosijoitusten 0,0 (4,2) prosenttia. Muiden sijoitusten tuotto oli -6,4 (3,3) prosenttia, joista hedgerahastosijoitusten -5,4 (3,6) prosenttia.

– Yritysten tuloksentekokykyyn vaikuttaa loppuvuonna se, kuinka laajasti koronan leviämistä estävät toimenpiteet vaikuttavat taloudelliseen aktiviteettiin ja ennen kaikkea kulutuskysyntään. Keskuspankkien ja valtioiden elvytyksestä huolimatta sijoitusmarkkina ei ole täysin immuuni koronan leviämiselle. Myös Yhdysvaltain vaalien lopputulokset vaikuttavat sijoitusmarkkinoiden lähiaikojen tunnelmaan, Rytsölä jatkaa.

Korona aiheuttaa vakavan riskin kotimaiselle palvelusektorille

Yritysten ja yrittäjien tilanne parantui vuoden kolmannella neljänneksellä alkuvuoden koronapudotuksesta. Toimintansa lopettaneita yrityksiä oli vähemmän kuin viime vuonna, ja yrittäjät tekivät muutoksia YEL-vakuutuksen työtuloihin vähemmän kuin keväällä. Myös TyEL-vakuutuksen palkkasumma nousi kevään pudotuksen jälkeen edellisvuoden kolmannen vuosineljänneksen tasolle. 

– Varmassa asiakasyritysten pahimmat skenaariot eivät näkyneet alkuvuonna. Valitettavasti kriisi on kuitenkin pitkittynyt erityisesti matkailu- ja ravintola-aloilla, ja talvesta on tulossa vaikea. Korona aiheuttaa vakavan riskin kotimaiselle palvelusektorille, Risto Murto sanoo.

Varman asiakkaiden koronapandemian vuoksi lykkäämistä YEL-maksuista 93 prosenttia ja TyEL-maksuista 79 prosenttia oli maksettu syyskuun loppuun mennessä. Asiakkailla oli mahdollisuus siirtää maalis-kesäkuussa erääntyneiden TYEL- ja YEL-vakuutusmaksujen maksamista 1–3 kuukaudella eteenpäin pandemian vuoksi ja lykättyjen maksujen maksaminen alkoi kesällä. 

Varma voitti katsauskaudella uutta vakuutusmaksutuloa yhteensä 136 (104) miljoonaa euroa. Tämä sisältää uusmyynnin ja muista eläkelaitoksista siirtyneen maksutulon nettovaikutuksen.

Varma toistamiseen PRI:n vastuullisen sijoittamisen kärkijoukkoon 

Vastuullista sijoittamista edistävä, YK:n alainen Principles for Responsible Investment (PRI) nosti toistamiseen arviossaan Varman vastuullisten sijoittajien kansainväliseen kärkijoukkoon eli Leaders’ Groupiin. Tänä vuonna PRI vertaili sijoittajia ilmastoraportoinnissa, ja arvion mukaan Varmalla on erinomaiset käytännöt ilmastoraportoinnin toteuttamisessa. 

Varma on kehittänyt vastuullisiin kohteisiin sijoittavaa osakesalkkuaan, jotta se vastaisi paremmin Varman ilmastotavoitteisiin sekä edistäisi YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Edistettävinä teemoina ovat mm. ilmastonmuutoksen hillintä ja vastuullinen kuluttaminen. Salkun tavoitekoko on pitkällä aikavälillä 500–1 000 miljoonaa euroa.

Varmassa oli syyskuun lopussa vakuutettuna 553 000 (542 000 vuoden alussa) työntekijää ja yrittäjää sekä 343 000 (344 000 vuoden alussa) eläkkeensaajaa.   

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla noin 900 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2019 Varman maksutulo oli 5,3 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 5,9 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli syyskuun 2020 lopussa 46,8 miljardia euroa. 

Lisätietoja: 
Katri Viippola, johtaja, HR, viestintä ja vastuullisuus, puh. 0400 129 500 tai katri.viippola(at)varma.fi   
Suvi Vesterinen, viestintäpäällikkö, puh. 040 555 8029 tai suvi.p.vesterinen(at)varma.fi  

Liitteet:
Osavuosiraportin esitysmateriaali (pdf)
Osavuosiraportti 1.1.-30.9.2020 (pdf)

Voisit olla kiinnostunut myös näistä