EU:n ja Britannian välille sopimus - näin sosiaaliturvaa ja vakuuttamista koordinoidaan jatkossa

Euroopan komissio ja Britannia allekirjoittivat uutta suhdetta koskevan sopimuksen 30.12.2020. Sopimusta sovelletaan väliaikaisesti jo 1.1.2021 lähtien, jotta EU:n ja Britannian välillä ei syntyisi sopimuksetonta tilaa. Sopimus tulee virallisesti voimaan, kun Euroopan parlamentti antaa sopimukselle hyväksyntänsä ja EU:n neuvosto hyväksyy sen.

Uusi sopimus määrittelee, miten sosiaaliturvaa koordinoidaan EU-maiden ja Britannian välillä uusissa, 1.1.2021 tai sen jälkeen alkavissa tilanteissa, joissa henkilö siirtyy EU-alueelta Britanniaan tai päinvastoin. Sopimuksen sovellettavaa sosiaaliturvalainsäädäntöä koskevat määräykset vastaavat pitkälti EU:n sosiaaliturva-asetusten säännöksiä.

Uuden sopimuksen mukaan:

  • Henkilö kuuluu vain yhden valtion sosiaaliturvaan kerrallaan.
  • Henkilö vakuutetaan yleensä työskentelymaassa.
  • Työskentelymaan vakuuttamisen pääsäännöstä on samanlaisia poikkeuksia kuin EU:n sosiaaliturva-asetuksissa (esim. työntekijöiden ja yrittäjien lähettäminen ja työskentely kahdessa tai useammassa valtiossa).
  • Lähetettyjä työntekijöitä ja yrittäjiä koskevan säännöksen soveltaminen edellyttää, että jäsenvaltio ilmoittaa haluavansa soveltaa tätä poikkeusta.
  • Eläkkeitä koskevat sopimusmääräykset vastaavat EU:n sosiaaliturva-asetuksen mukaisia säännöksiä eläkkeiden maksamisesta, hakemisesta ja eläkkeiden määräytymisestä.

Erosopimus turvaa katkeamatta niiden henkilöiden oikeudet, jotka olivat rajat ylittävässä tilanteessa EU-maan ja Britannian välillä siirtymäajan päättyessä 31.12.2020.

Tutustu lisää aiheeseen:

Voisit olla kiinnostunut myös näistä