Avtal klart mellan EU och Storbritannien – så här samordnas den sociala tryggheten och försäkringarna framöver

Europeiska kommissionen och Storbritannien tecknade ett nytt avtal 30.12.2020. Avtalet gäller tillfälligt från 1.1.2021 för att undvika ett avtalslöst tillstånd mellan EU och Storbritannien. Officiellt träder avtalet i kraft efter att Europaparlamentet och Europeiska unionens råd godkänt det.

Det nya avtalet fastställer hur den sociala tryggheten kommer att samordnas mellan EU-länderna och Storbritannien i de nya situationer som uppstår efter 1.1.2021 då en person flyttar mellan EU och Storbritannien. Bestämmelserna om social trygghet som tillämpas i avtalet motsvarar i stort sett bestämmelserna i EU:s förordningar om social trygghet.

Enligt det nya avtalet:

  • Personen omfattas endast av den sociala tryggheten i ett land åt gången.
  • Personen ska i regel försäkras i sitt arbetsland.
  • Avtalet inkluderar motsvarande undantag gällande försäkring i arbetslandet som EU:s förordningar om social trygghet (t.ex. för utsända arbetstagare och företagare samt arbete i två eller flera länder).
  • Tillämpning av bestämmelserna om utsända arbetstagare och företagare förutsätter att medlemsstaten meddelar att man vill tillämpa undantaget.
  • Avtalsbestämmelserna kring pensioner motsvarar bestämmelserna avseende utbetalning, ansökningar och fastställande av pension i EU:s förordning om social trygghet.

Utträdesavtalet säkerställer att inga avbrott sker i rättigheterna för de personer som befann sig i mellanstatliga situationer mellan EU och Storbritannien då övergångstiden gick ut 31.12.2020.

Läs mer:

Du kunde också vara intresserad av dessa