Varma nousi yritysten kansainväliseen kärkikastiin vastuullisuusarvioinnissa

Yritysten vastuullisuutta kansainvälisesti arvioiva EcoVadis on myöntänyt Varmalle platinatason tunnustuksen (Platinum EcoVadis Medal). Varman vastuullisuuskäytännöt arvioitiin erinomaisiksi, ja se ylsi yhden prosentin parhaimmistoon 75 000 analysoidun yrityksen joukossa. Varman vastuullisuustyössä on kiinnitetty erityistä huomioita mm. ilmastonmuutoksen hillintään sijoituksissa ja yhdenvertaisen työelämän kehittämiseen.

EcoVadis arvioi yritysten vastuullisuutta ympäristöasioiden, työelämän käytäntöjen, eettisten toimintatapojen ja kestävän hankinnan näkökulmista. Yritykset hyödyntävät arviointeja toimitusketjussaan olevien alihankkijayritysten vertailuun.

Riippumaton arviointi valmistui vuodenvaihteessa. Varman edellinen EcoVadis-tulos on vuodelta 2018, ja siihen verrattuna Varman pistemäärä nousi 63 pisteestä 73/100 pisteeseen.

– Olemme kehittäneet vastuullisuutta määrätietoisesti viimeisen viiden vuoden aikana. Vastuullisuus on keskeinen osa Varman strategiaa, ja tavoitteenamme on olla vastuullisuuden suunnannäyttäjä. Osin olemme sen paikan jo lunastaneetkin etenkin vastuullisessa ja ilmastoystävällisessä sijoittamisessa, sanoo Varman toimitusjohtaja Risto Murto.

Ecovadiksen arvion mukaan Varmalla on kattavat linjaukset ja käytännöt vastuullisuuden eri osa-alueilla ja niillä saadaan hyviä tuloksia aikaan. Erityisesti ympäristövastuutyömme sai korkeat arvosanat, ja kiitosta tuli myös vastuullisuusraportoinnista.

Kehitettävää nähtiin olevan etenkin toimitusketjun vastuullisuuden hallinnassa. Pisteitä rokotti myös se, ettei Varmalla vielä lokakuussa ollut whistleblowing-kanavaa anonyymien väärinkäytösten ilmoittamiseen. Kanava avattiin arvioinnin jo sulkeuduttua joulukuussa.

Vastuullisuustyö vaatii rohkeaa etunojaa

Varmassa on kiinnitetty viime vuosina paljon huomiota erityisesti ilmastonmuutoksen hillintään, työkulttuurin uudistamiseen, yhdenvertaisen työelämän kehittämiseen sekä toiminnan eettisyyden varmistamiseen.

– Työtä on tehty jatkuvasti niin toimintaperiaatteiden kuin konkreettisten tekojen tasolla. Vastuullisuudessa maali liikkuu jatkuvasti, joten erinomaisen suoritustason säilyttäminen vaatii työtä ja rohkeaa etukenoa. Samoin asiakkaidemme ja muiden sidosryhmien odotukset vastuullisuudessa nousevat jatkuvasti, sanoo viestintä- ja yritysvastuupäällikkö Katariina Sillander.

Päästöt ovat keventyneet roimasti sekä eri sijoituslajeissa että Varman omassa toiminnassa. Henkilöstölle tehtyjen kyselyjen perusteella varmalaiset ovat erittäin tyytyväisiä työkulttuuriin ja Varman työhön yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi.

– Tänä vuonna uudistamme yritysvastuuohjelmamme ja keskitymme mm. ihmisoikeusien kartoittamiseen sekä luonnon monimuotoisuuden huomioimiseen. Varma järjestää myös vastuullisuusaiheisen webinaarisarjan, jossa asiakkaillemme jaetaan hyviksi koettuja käytäntöjä yritysvastuun kehittämisessä, Katariina Sillander sanoo.

Vuonna 2007 perustettu EcoVadis arvioi ja luokittelee yritysten vastuullisuutta. Sen menetelmät perustuvat kansainvälisiin yritysvastuustandardeihin, kuten Global Reporting Initiativeen, YK:n Global Compact -aloitteeseen ja ISO 26000 -standardiin. Vuonna 2020 arvioinnissa oli mukana 75 000 yritystä ympäri maailmaa.

Lisätietoja:
Katri Viippola, johtaja, HR, viestintä ja vastuullisuus, p. 0400 129 500
Viestintä- ja yritysvastuupäällikkö Katariina Sillander, p. 040 709 9836

Lue lisää:
Varman vastuullisuuskäytäntöihin voi tutustua verkkosivuillamme sekä vuosi- ja yritysvastuuraportissa.

Makupaloja Varman vastuullisuudesta

  • Sijoituksissa ilmastonmuutosta on hillitty eri omaisuuslajien päästöjä keventämällä ja muuttamalla kiinteistöjä hiilineutraaleiksi esim. siirtymällä maalämpöön ja/tai päästöttömään sähköön ja lämpöön.
  • Varma on sitoutunut poistumaan suorissa sijoituksissaan kivihiilestä 2025 mennessä ja öljynporauksesta 2030 mennessä.
  • Varman pääkonttorin kaukolämpö ja sähkö ovat päästötöntä ja toimiston katolla on oma aurinkovoimala. Pysäköintihallissa on latausmahdollisuus 240 hybridi- ja sähköautolle.
  • Kaikki varmalaiset opiskelevat liiketoiminnan eettiset periaatteet erityisellä verkkokurssilla. Suoritusastetta seurataan.
  • Kaikki Varman vastuullisuutta ohjaavat linjaukset löytyvät verkkosivuiltamme. Tilinpäätöksen liitteenä julkaisemme kaikki omistuksemme.
  • Varman sopimuskumppanit sitoutuvat Varman yritysvastuuvaatimuksiin.
  • Helsinki Priden kumppanina Varma on nostanut esiin yhdenvertaisen työelämän merkitystä. Varmalaisia on valmennettu ennakkoasenteiden tunnistamisesta.
  • Varmassa puhutaan esihenkilöistä ja suosimme muutenkin sukupuolineutraalia kielenkäyttöä.
  • Kesätyöntekijät valitsivat Varman Suomen vastuullisimmaksi työpaikaksi suurten yritysten sarjassa 2020.
  • Varmalaisten työkykyyn sekä tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen kiinnitetään jatkuvasti huomiota. Tavoitteena on mm. saada johtoon ja keskijohtoon tasaisesti kumpaakin sukupuolta.

Varmalle kansainvälistäkin tunnustusta ilmastotyöstä ja -raportoinnista

Vastuullista sijoittamista edistävä, YK:n alainen Principles for Responsible Investment (PRI) nosti toistamiseen Varman vastuullisten sijoittajien kansainväliseen kärkijoukkoon eli PRI Leaders’ Groupiin arvioinnissaan. Toista kertaa järjestetyssä arvioinnissa PRI vertaili sijoittajia kriteerinä ilmastoraportoinnissa onnistuminen.

Sijoituimme viidenneksi Asset Owners Disclosure Projectin (AODP) tuoreimmassa, syksyllä 2018 tehdyssä vertailussa, jossa arvioitiin maailman 100 suurimman eläkesijoittajan varautumista ilmastonmuutoksesta koituviin taloudellisiin riskeihin. AODP on kansainvälinen, riippumattomasti toimiva järjestö, joka pyrkii edistämään hiiliriskeihin liittyvää raportointia ja ilmastonmuutoksesta aiheutuvien riskien hallintaa.

Varma sai vuonna 2020 tunnustusta ilmastonmuutoksen vastaisesta työstään myös Aktivistimummot-liikkeeltä, joka palkitsee tekoja, jotka osoittavat tekijänsä ottaneen ilmastomuutoksen tosissaan.

Saimme tunnustusta myös ensimmäisestä ilmastoriskeistä ja -mahdollisuuksista kertovassa TCFD-raportistamme, kun Varma valittiin voittajaksi vastuullisuusraportointikilpailussa sarjassa ilmastonmuutos vuonna 2019.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä