Varma teki 240 miljoonan dollarin sijoituksen vastuullisuusrahastoon kehittyville markkinoille

Työeläkeyhtiö Varma teki 240 miljoonan dollarin (noin 196 miljoonan euron) sijoituksen Nordean vastuullisen sijoittamisen rahastoon, joka sijoittaa kehittyville markkinoille. Sijoitus tehtiin, koska se tukee Varman ilmastotavoitteiden sekä Varmalle tärkeiden YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämistä. Ympäristö- ja muiden vastuullisuusnäkökohtien huomioiminen on erityisen tärkeää kehittyvillä markkinoilla.

- Varman 47 miljardin euron sijoitussalkussa vastuullisuus on integroitu olennaiseksi osaksi sijoitusprosessia. Haluamme olla aktiivinen ja vastuullinen globaali sijoittaja, ja haimme sopivaa sijoituskohdetta kehittyville markkinoille. Nordealla on hyvin toimiva prosessi vastuullisessa sijoittamisessa ja rahaston tuottohistoria on hyvä. Näin ollen rahasto sopii hyvin meidän salkkuumme, sanoo johtaja Timo Sallinen, joka vastaa Varman listatuista sijoituksista.

Nordea Kehittyvät Tähdet -rahasto (Emerging Stars Equity Fund) sijoittaa maailmanlaajuisesti kehittyville markkinoille. Rahaston sijoituskohteiden valintaa ohjaavat yhteiskuntavastuuseen ja ympäristöön liittyvät kysymykset varsinaisten taloudellisten tunnuslukujen ohella.

Varman salkunhoitajan Kaisa Ojainmaan mukaan rahaston alhainen hiili-intensiteetti ja aktiivinen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistäminen edesauttavat myös Varman omien ilmasto- ja vastuullisen sijoittamisen tavoitteiden saavuttamisessa.

Ojainmaan mukaan ympäristöön, sosiaalisiin asioihin ja hallintoon liittyvien vastuullisuusnäkökohtien ja -riskien huomioiminen on tärkeää erityisesti kun tehdään sijoituksia kehittyville markkinoille. Varmalla on kaiken kaikkiaan listattuja osakesijoituksia kehittyvillä markkinoilla noin 2 miljardin euron arvosta.

- Kehittyvillä markkinoilla ympäristöön-, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyvää vastuullisuusdataa on niukemmin saatavilla kuin kehittyneemmistä maista. Sen vuoksi uskomme, että rahaston aktiivinen hoitaminen on välttämätöntä. Lisäksi arvostamme Kehittyvät Tähdet -rahaston tavoitetta vaikuttaa sijoituskohteina oleviin yrityksiin, jotta ne kehittäisivät toimintansa vastuullisuusnäkökohtia, Ojainmaa sanoo.

Varma on sijoittanut vastuullisuusrahastoihin aiemminkin. Vuonna 2019 Varma kehitti yhteistyössä kaksi vastuullista pörssinoteerattua rahastoa eli ETF:ää ja sijoitti niihin yhteensä 700 miljoonaa euroa. Pörssinoteeratut rahastot luotiin varainhoitoyhtiö LGIM:n ja indeksisijoittamiseen erikoistuneen sijoituspalveluyhtiö Foxberryn kanssa ja listattiin Lontoon pörssiin.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla noin 900 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2019 Varman maksutulo oli 5,3 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 5,9 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli syyskuun 2020 lopussa  46,8 miljardia euroa.  

Lisätiedot

Timo Sallinen, sijoitusjohtaja, listatut sijoitukset, puh. 040 543 9587, timo.sallinen(at)varma.fi

Kaisa Ojainmaa, salkunhoitaja, puh. 040 592 9004, kaisa.ojainmaa(at)varma.fi

Suvi Vesterinen, viestintäpäällikkö, puh. 040 555 8029, suvi.p.vesterinen(at)varma.fi

 

Voisit olla kiinnostunut myös näistä