Varma on jälleen Helsinki Priden yhteistyökumppani – tavoitteena edistää työelämän yhdenvertaisuutta

Varma jatkaa Helsinki Priden virallisena kumppanina vuonna 2021. Yhteistyötä on tehty jo kolmen vuoden ajan. Yhdenvertaisen työelämän edistäminen ja sen puolesta puhuminen ei ole Varmalle markkinointikampanja vaan osa arkea ja vastuullista työkulttuuria. Yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus ovat arvoja, jotka tulevat todeksi lopulta vain tekojen kautta, Varman Katri Viippola muistuttaa.
 
Varmalle Pride-työssä keskeistä on työelämän yhdenvertaisuuden puolesta puhuminen ja päättäväinen käytännön kehitystyö. 
 
Useilla työpaikoilla etenkin sateenkaarivähemmistöistä puhuminen koetaan vielä araksi aiheeksi. 
  
– Toivon, että yhä useampi työnantaja uskaltaa seistä tasa-arvoasioiden takana. Monimuotoisuuden rakentaminen on samanlaista muutostyötä kuin muukin kehittäminen ja siksi se vaatii johtamista, tavoitteita ja seurantaa. Kehitystä on tapahtunut, mutta emme ole tämän asian suhteen suomalaisilla työpaikoilla vielä maalissa, sanoo Varman HR-, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Katri Viippola.  
 
– Näkyvä markkinointikampanja tai kaikkien tervetulleeksi toivottaminen omaan organisaatioon ei riitä siihen, että suomalainen työelämä aidosti muuttuu monimuotoisemmaksi. Keskustelemalla ja henkilöstöä sekä esihenkilöitä valmentamalla lisäämme tietoa ja ymmärrystä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä. Samalla vahvistamme koko työpaikan psykologista turvallisuutta ja tunnistamme mahdollisia esteitä, joita vähemmistöt työpaikoilla kohtaavat, Viippola kertoo.
 
Yhdenvertaisuuden kehittämisellä on tutkitusti useita myönteisiä vaikutuksia.  
 
– Jokaisella työntekijällä on oma elämäntarinansa, joka edistää työyhteisön luovuutta ja ongelmanratkaisukykyä. Monimuotoisuus ja inklusiivisuus rikastuttaa työkulttuuria, parantaa työhyvinvointia ja ehkäisee uupumista työssä. Kun ihminen voi käyttää työssä täyttä potentiaaliaan, hän suoriutuu myös paremmin. Tämä ei ole mitätön asia työnantajankaan kannalta, Viippola toteaa.

 

Yhdenvertaisen työelämän edistäminen on tehtävämme läpi vuoden 

Yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden edistäminen on Varmassa tavoitteellista ja suunnitelmallista työtä sekä arjen tekoja läpi vuoden.  
 
Pride-yhteistyöhön liittyen varmalaisia asiantuntijoita ja esihenkilöitä on viime vuosina valmennettu HeSetan asiantuntijoiden kanssa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaan liittyvistä teemoista ja muun muassa piilevien ennakkoasenteiden tunnistamisesta.  
 
Myös työnimikkeitä on Varmassa vaihdettu sukupuolineutraaleihin vaihtoehtoihin ja käytössä on myös esihenkilö-termi. Myös WC:t on merkitty sukupuolineutraalilla tavalla. 
 
– Varman kehitysmatkasta ja omista ensiaskelista on kerrottu avoimesti erilaisissa tilaisuuksissa. Olemme tarinallamme halunneet kuvata sitä, että tärkeintä on lähteä liikkeelle ja takamatkalta lähtemälläkin voi päästä pitkälle. Emme ole suinkaan valmiita, vaan kehitystyötä jatketaan, kertoo Katri Viippola. 
 
– Työelämän yhdenvertaisuus on erityisen merkityksellistä, sillä työn äärellä vietetään iso osa elämästä. Viime aikoina erityisesti poikkeusolot ovat haastaneet suomalaista työelämää ja työntekijää. Kaikesta tästä selviää, jos töissä on turvallinen ja levollinen olo, sanoo Viippola.

Varmalaisilta hyvää palautetta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä 

Varmalaisia pyydetään kahden vuoden välein vastaamaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyyn. Viime kesänä toteutetun kyselyn mukaan varmalaisten kokemukset tasa-arvoisesta ja yhdenvertaisesta kohtelusta olivat parantuneet edellisestä kyselystä merkittävästi niin sukupuolen, eri-ikäisten kuin eri vähemmistöjen kohtelun osalta - pitkäjänteinen työ siis näyttää kantavan hedelmää.
 
Viime vuosina Varmassa on panostettu muun muassa monimuotoisuuden lisäämiseen, palkkauksen ja kehittymismahdollisuuksien yhdenvertaisuuteen ja siitä viestimiseen sekä varmalaisten ymmärryksen vahvistamiseen yhdenvertaisuusasioista. 
 

Työtä tehdään yhdessä 

Varmassa toimii kaikille varmalaisille avoin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusryhmä, joka yhdessä HR- ja vastuullisuusosastojen kanssa suunnittelee yhtiön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön painopisteet sekä edistää ja seuraa toimenpiteiden toteutumista ympäri vuoden. Ryhmän yhtenä painopisteenä ovat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asiat.  
 
– Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasiat ovat koko Varman asia ja koskevat meitä kaikkia. Siksi on tärkeää, että kokonaisuutta on suunnittelemassa ja tekemässä osallistujia eri puolilta Varmaa, toteaa Viippola.
 
Varmassa on toiminut myös erityinen Pride-jengi, johon kuka tahansa varmalainen on voinut tulla mukaan suunnittelemaan ja tekemään Pride-kumppanuuteen liittyviä toimia ja tapahtumia - ja ylipäänsä olemaan mukana monimuotoisuuden edistämisessä.
 
Varma kannustaa myös asiakkaitaan vahvistamaan monimuotoista työkulttuuria. Viime syksynä Varma järjesti asiakkailleen monimuotoista työelämää käsittelevän webinaarin, koska yrityksissä on kova tiedonjano aiheesta sekä kiinnostusta kuulla Varman kokemuksista ja näkemyksistä.
 
– Haluamme jakaa omia oppejamme ja toisaalta oppia itse lisää monimuotoisuudesta sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä. Organisaatiot ovat erilaisia ja siksi on viisasta kokeilla ja testata, mikä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioissa toimii kussakin firmassa parhaiten. Kokeilu ja teko kerrallaan rakennamme yhdessä parempaa työelämää meille kaikille, Katri Viippola kannustaa.

 

Helsinki Pride 2021 

Pride-viikko järjestetään Helsingissä 28.6.–4.7. Viikon tapahtumia järjestetään edelleen poikkeusoloissa ja esimerkiksi Pride-kulkue on tarkoitus tänäkin vuonna pitää verkossa. Varma osallistuu Pride-viikolle perinteiseen tyyliin ja suunnittelemme parhaillaan tämän vuoden toimintaa Priden ympärille.
 


Lue lisää Varman toiminnasta ja näkemyksistä yhdenvertaisen ja monimuotoisen työelämän eteen:

Vastuu henkilöstöstä vaatii tahtoa ja tekoja
9.6. Vastuullisesti ulos koronasta – miten syntyy työpaikkojen uusi normaali 
Varman vuosikertomus 2020 
Monimuotoisuus syntyy asenteista ja rakenteista 
Varma on yksi koronavuoden innostavimmista työpaikoista Suomessa 
Varma palkittiin parhaana kesätyönantajana suurten yritysten sarjassa 

Viippolan vinkit monimuotoisuuden edistämiseen organisaatioissa

1. Aloita. Tulevaisuuden organisaatioita rakennetaan tänään.
2. Alussa kaikki ei ole täydellistä ja se on OK.
3. Kutsu kaikki innokkaat mukaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöhön.
4. Panosta johtamisen kehittämiseen. Esihenkilö on tärkeä mahdollistaja.
5. Ole valmis käymään avointa keskustelua - enemmistö ei tiedä, onko vähemmistöillä kaikki hyvin.
6. Tekoja ja puhetta oikeassa suhteessa. Tee ensin, kerro sen jälkeen.
7. Muista, että vastuullisuudessa maali liikkuu koko ajan.
8. Puolusta sitä, mihin uskot.
9. Älä lannistu, asiat etenevät oikeaan suuntaan.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä