Tammi–syyskuun 2021 osavuositulos: Varman sijoitukset tuottivat 13,5 prosenttia

Työeläkeyhtiö Varman sijoitukset tuottivat 13,5 prosenttia eli 6,7 miljardia euroa tammi-syyskuussa 2021. Pääomasijoitukset toivat liki 40 prosentin ja hedgerahastot yli 11 prosentin tuoton.

– Eläkejärjestelmälle vuosi on toistaiseksi ollut hyvä. Sekä sijoitustuotot että työllisyyden kehitys ovat yllättäneet myönteisesti, vaikka talouden kovin kiihdytysvaihde onkin nyt todennäköisesti takana, sanoo Varman toimitusjohtaja Risto Murto.

– Suomen talouden ja yritysten tilanteen positiivinen kehitys näkyi Varmassa muun muassa asiakkaiden maksuvaikeuksien helpottumisena ja palkkasumman kasvuna, Murto jatkaa.

Varman sijoitukset tuottivat 13,5 (-2,6) prosenttia eli 6,7 (-1,3) miljardia euroa tammi-syyskuussa 2021. Sijoitusten arvo kasvoi syyskuun lopussa 56,6 (46,8) miljardiin euroon. Parhaiten tuottivat pääomasijoitukset, 39,9 (-0,7) prosenttia, noteeratut osakkeet 17,6 (-4,3) prosenttia ja hedgerahastosijoitukset, 11,6 (-5,4) prosenttia. Osakesijoitukset kokonaisuudessaan tuottivat 23,1 (-3,2) prosenttia ja kiinteistösijoitukset 4,1 (1,2) prosenttia.

– Vaikka listatun osakemarkkinan nousu tasaantui, jatkui sijoitustemme vahva tuloskehitys kolmannella neljänneksellä. Kaikki omaisuuslajit toivat tasaista tuottoa, ja pääomasijoitukset tuottivat poikkeuksellisen hyvin, sanoo Varman sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä.

Rytsölän mukaan sijoitusmarkkinoilla on nyt kahteen suuntaan vetäviä voimia.

– Koronarajoitusten purkaminen globaalisti tukee talouskasvua. Toisaalta tuotantokapeikot ja energian hinnan nousu hidastavat kasvua maailmanlaajuisesti. Inflaatio on kiihtymässä ja markkinoilla seurataan, onko kyse tilapäisestä ilmiöstä ja miten keskuspankit virittävät rahapolitiikkaansa nousevien hintojen ympäristössä, hän arvioi.

Varman vakavaraisuuspääoma nousi sijoitustuottojen ansiosta korkeammaksi kuin koskaan aiemmin, 15,7 (11,5 vuoden alussa) miljardiin euroon ja oli 1,9-kertainen (1,7-kertainen vuoden alussa) suhteessa vakavaraisuusrajaan.

Kasvun ylläpitäminen vaatii investointeja

Suomen talouden ja yritysten tilanteen positiivinen kehitys näkyi Varmassa muun muassa asiakkaiden maksuvaikeuksien helpottumisena ja TyEL-palkkasumman kasvuna. Työllisyyden kasvaessa pandemiaa edeltäneelle tasolle ja rajoitusten helpottuessa asiakasyritysten yhteenlaskettu TyEL-palkkasumma kasvoi heinä-syyskuussa liki 7 prosenttia verrattuna koronapandemiaa edeltäneeseen vuoden 2019 kolmanteen vuosineljännekseen. Eniten koronasta kärsineen matkailu- ja ravintolatoimialan palkkasumma kasvoi kesäkuun lopusta mutta jäi edelleen toissavuoden kolmatta neljännestä alemmalle tasolle.

Risto Murron mukaan Suomen talousnäkymät ovat lyhyellä tähtäimellä positiiviset, mutta pidemmällä aikavälillä kasvun ylläpitäminen vaatii investointeja ja työvoimaa.

– Investointien pitäisi lähteä viimeistään nyt liikkeelle, jotta talouskasvu olisi kestävämmällä pohjalla. Työperäisen maahanmuuton kasvattaminen on välttämätöntä riittävän työvoiman ja kasvun varmistamiseksi, Murto sanoo.

Varma voitti tammi-syyskuun aikana uutta vakuutusmaksutuloa yhteensä 41 (136) miljoonaa euroa. Tämä sisältää uusmyynnin ja muista eläkelaitoksista siirtyneen maksutulon nettovaikutuksen.

Mielenterveyden häiriöt edelleen yleisin työkyvyttömyyden syy

Varmaan tulleiden työkyvyttömyyseläkehakemusten määrä laski viidellä prosentilla tammi-syyskuussa verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Uusia työkyvyttömyyseläkkeitä haettiin edelleen eniten mielenterveyden häiriöiden perusteella.

Varmassa on käsitelty syyskuun loppuun mennessä 13 työkyvyttömyyseläkehakemusta, joissa korona on keskeinen työkyvyttömyyden syy. Näistä kahdelle on myönnetty työkyvyttömyyseläke toistaiseksi ja kuudelle määräaikainen kuntoutustuki.

Varma on edistänyt vastuullisuutta hedgerahastosijoituksissaan

Varma on edistänyt vastuullisuutta hedgerahastoissa. Varman vaikuttamistyön ansiosta noin 95 prosentilla Varman hedgerahastosijoituksista on laadittuna vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja niille tehdään ilmastoselvitystä. Lisäksi Varma on tehnyt vuonna 2021 merkittäviä uusia rahastositoumuksia uusiutuvaan energiaan ja energiatransitioon keskittyviin rahastoihin. 

Varma osallistuu yrityksiltä päästö- ja muita ilmastonmuutostietoja keräävän CDP:n kampanjaan, jossa kannustetaan yrityksiä asettamaan tieteeseen perustuvia tavoitteita päästöjen vähentämiseksi eli toimimaan Science Based Targets (SBT) -kehikon mukaan.

Varmassa oli syyskuun lopussa vakuutettuna 571 000 (543 000 vuoden alussa) työntekijää ja yrittäjää sekä 347 000 (347 000 vuoden alussa) eläkkeensaajaa.  

 

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen eläkevarojen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla yli 918 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2020 Varman maksutulo oli 4,9 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 6,0 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli syyskuun 2021 lopussa 56,6 miljardia euroa.

Mediayhteydenotot: 

Katri Viippola, johtaja, HR, viestintä ja vastuullisuus, puh. 0400 129 500 tai katri.viippola(at)varma.fi   
Suvi Vesterinen, viestintäpäällikkö, puh. 040 555 8029 tai suvi.p.vesterinen(at)varma.fi  

Liitteet:

Osavuosiraportin esitysmateriaali
Osavuosiraportti 1.1.-30.9.2021

Voisit olla kiinnostunut myös näistä