Varma mukaan maailman suurimpaan yritysvastuualoitteeseen Global Compactiin

Varma on liittynyt maailman suurimpaan yritysvastuualoitteeseen UN Global Compactiin.

Global Compact edistää ja kehittää yritysten sekä yhteisöjen ekologista, sosiaalista ja taloudellista vastuullisuutta.

– Global Compactin mukaisesti jatkamme työtämme mm. ihmisoikeuksien, ympäristöystävällisen liiketoiminnan sekä korruption vastaisen toiminnan edistämiseksi sekä raportoimme tästä edistyksestä vuosittain YK:lle, sanoo Varman viestintä- ja yritysvastuupäällikkö Katariina Sillander.

Myös sijoituskohteiltaan Varma edellyttää, että ne toimivat Global Compactin periaatteiden mukaisella tavalla.

Varman vastuullisuustyössä keskitytään tällä hetkellä mm. ihmisoikeuksien kunnioittamisen kartoitukseen, ilmastonmuutoksen hillintään ja biodiversiteetin huomioimiseen.

– Samalla päivitämme yritysvastuuohjelmaa, joka auttaa meitä fokusoimaan vastuullisuustöitämme lähivuosina, Sillander toteaa.

Lue lisää Varman vastuullisuudesta.

Global Compactin 10 periaatetta

Ihmisoikeudet
Periaate 1: Yritysten tulee tukea ja kunnioittaa yleismaailmallisia ihmisoikeuksia omassa vaikutuspiirissään.
Periaate 2: Yritysten tulee huolehtia, että ne eivät ole osallisina ihmisoikeuksien loukkauksiin.

Työelämä
Periaate 3: Yritysten tulee vaalia yhdistymisvapautta sekä kollektiivisen neuvotteluoikeuden tehokasta tunnustamista.
Periaate 4: Yritysten tulee tukea kaikenlaisen pakkotyön poistamista.
Periaate 5: Yritysten tulee tukea lapsityövoiman käytön tehokasta poistamista.
Periaate 6: Yritysten tulee tukea työmarkkinoilla ja ammatinharjoittamisen yhteydessä tapahtuvan syrjinnän poistamista.

Ympäristö
Periaate 7: Yritysten tulee tukea varovaisuusperiaatetta ympäristöasioissa.
Periaate 8: Yritysten tulee tehdä aloitteita, jotka edistävät vastuullisuutta ympäristöasioissa.
Periaate 9: Yritysten tulee kannustaa ympäristöystävällisten teknologioiden kehittämistä ja levittämistä.

Korruption vastaisuus
Periaate 10: Yritysten tulee toimia kaikkia korruption muotoja vastaan, mukaan lukien kiristys ja lahjonta.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä