Varma mukaan yhteistyöhön Partnership for Carbon Accounting Financials -hankkeessa – sijoitusten kasvihuonekaasupäästöihin lisää läpinäkyvyyttä

Varma on liittynyt rahoitusalan Partnership for Carbon Accounting Financials -yhteistyöhankkeeseen (PCAF). Hankkeessa on mukana yli 180 pankkia ja sijoittajaa ympäri maailmaa, ja sen tavoitteena yhtenäistää tapoja arvioida lainoihin ja sijoituksiin liittyviä kasvihuonepäästöjä ja niiden raportointia.

– Varmalla on kunnianhimoiset ilmastotavoitteet, ja merkittävänä sijoittajana katsomme myös, että meillä on velvollisuus seurata ja edistää kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä. Tähän tarvitaan yhtenäistä dataa ja raportointia, vastuullisen sijoittamisen johtaja Hanna Kaskela sanoo.

Varma on linjannut tavoittelevansa hiilineutraalia sijoitussalkkua vuoteen 2035 mennessä. Päästäkseen siihen yhtiö asettanut välitavoitteita eri omaisuuslajien päästöjen vähentämiseen; esimerkiksi osakesijoituksissa aiotaan puolittaa päästöt vuoteen 2027 mennessä.

Kaskelan mukaan PCAF-yhteistyö vahvistaa Varman koko sijoitussalkun yhteismitallista kasvihuonekaasujen kirjanpitoa, koska se mm. antaa standardit päästöjen laskennalle ja raportoinnille sellaisille yhtiöille, jotka eivät niitä raportoi.

– Saamme jo nykyisin monilta yrityksiltä päästötietoja, mutta muutamissa omaisuuslajissa, kuten listaamattomissa sijoituksissa, päästötietojen kattavuus on tähän asti ollut vielä heikkoa. PCAF:n ansiosta läpinäkyvyys salkkumme kokonaispäästöihin kohenee merkittävästi, mikä auttaa meitä arvioimaan sijoitustemme ilmastovaikutuksia ja -riskejä entistä kattavammin, Hanna Kaskela toteaa.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä