Varma tukee yrittäjiä YEL-työtulon asettamisessa oikealle tasolle

Mies hymyilee ja puhuu puhelimessa
Lakisääteinen YEL-vakuutus on yrittäjän vakuutuksista tärkein. Se kerryttää yrittäjälle eläkettä, ja YEL-työtuloon pohjautuu myös yrittäjän muu sosiaaliturva. Työeläkeyhtiön tulee vahvistaa yrittäjän työtulo vastaamaan vastaavasta työstä maksettavaa palkkaa eli yrittäjän työpanoksen rahallista arvoa. Työtulon määrittäminen oikean suuruiseksi on yrittäjän toimeentulon turvaamisen kannalta ensiarvoisen tärkeää yritystoiminnan alkumetreiltä alkaen. Varman asiantuntijat auttavat yrittäjiä asettamaan työtulon oikealle tasolle.

Alivakuuttaminen on yleisesti tunnistettu yrittäjien eläke- ja sosiaaliturvaan liittyvä ilmiö, joka koskee erityisesti nuoria ja aloittavia yrittäjiä. Alivakuuttamisesta on kyse, jos työtulo on määritelty liian alhaiseksi yrittäjän työpanokseen nähden. Tällöin yrittäjän sekä eläketurva että muu sosiaaliturva jäävät vaatimattomaksi, usein vain perusturvan varaan. Jälkikäteen työtuloa ei voida korottaa parempien etujen saamiseksi.

Me Varmassa haluamme, että yrittäjäasiakkaillemme kertyy heidän työpanoksensa mukainen määrä eläkettä ja että he saavat tarvittaessa riittävän suuruista sairauspäivärahaa, vanhempainpäivärahaa, työttömyyskorvausta tai muuta vastaavaa etuutta. Tämän vuoksi asiantuntijamme auttavat yrittäjiä kaikissa työtulon arviointiin liittyvissä kysymyksissä. Tehtävämme on varmistua siitä, että työtulo on arvioitu oikean suuruiseksi.

YEL-työtulon määrittäminen ja vahvistaminen

YEL-työtulon pitää vastata sellaista vuosipalkkaa, joka maksettaisiin vastaavasta työstä toiselle, yrittäjän kanssa yhtä ammattitaitoiselle, henkilölle. Sillä, nostaako yrittäjä yrityksestään esim. palkkaa, ei ole merkitystä työtulon suuruuteen. Yrittäjällä on hyvät edellytykset arvioida työtulon suuruutta joko Varman verkkopalvelussa tai yhdessä asiantuntijamme kanssa.

Meidän tehtävämme eläkeyhtiönä on lopulta vahvistaa YEL-työtulo vastaamaan yrittäjän työpanoksen vuotuista arvoa. Työtulon vahvistaminen perustuu kaikkia eläkeyhtiöitä koskevaan YEL-lainsäädäntöön. Hyödynnämme vahvistamisessa Eläketurvakeskuksen antamia lain soveltamisohjeita ja yrittäjältä itseltään saatuja tietoja, kuten yrityksen toimiala, liikevaihto ja yrittäjän työtunnit sekä yrittäjän omaa näkemystä työtulon oikeasta tasosta. Vahvistettava, lain mukainen YEL-työtulo voi poiketa yrittäjän omasta arviosta.

 


Finanssivalvonta julkaisi kesäkuussa teema-arvion Yrittäjän eläkelain eli YELin mukaisen vakuutuksen toimeenpanosta. Varma on ryhtynyt Finanssivalvonnan edellyttämiin toimiin.

Lue lisää uutisestamme Finanssivalvonta on julkaissut teema-arvion Yrittäjän eläkelain eli YELin mukaisen vakuutuksen toimeenpanosta.

Asiantuntijamme auttavat kaikissa YEL-työtulon arviointiin liittyvissä kysymyksissä

Palvelemme sinua puhelimitse numerossa 010 192 100 ja chatissa arkisin kello 8–17.

Varma Asiointi -palveluun

Lue lisää YEL-vakuutuksesta

Voisit olla kiinnostunut myös näistä