Varman tulos 2021: Sijoituksille historian paras tuotto, 18,5 prosenttia

Työeläkeyhtiö Varman sijoitukset tuottivat 18,5 prosenttia eli 9,3 miljardia euroa vuonna 2021, mikä on Varman historian paras vuosituotto. Erinomaiset sijoitustuotot nostivat myös Varman vakavaraisuuspääoman ja asiakashyvitykset ennätystasoille.

– Toisesta koronavuodesta tuli yllättävän hyvä suomalaiselle työeläkejärjestelmälle. Varmalle vuosi 2021 oli historiallinen, sillä sijoitustuotto kipusi uuteen ennätykseensä. Myös eläkemaksujen pohjana oleva palkkasumma kasvoi merkittävästi ja työkyvyttömyyseläkehakemusten määrä laski, sanoo Varman toimitusjohtaja Risto Murto.

– Koronapandemiasta ei ole syntynyt samanlaista laajaa talouden laskua kuin finanssikriisistä yli 10 vuotta siten. Päinvastoin, viime vuonna olimme pandemiasta huolimatta klassisessa nousukaudessa. Nyt Yhdysvalloissa pohditaan, kuumeniko talous jo liikaakin, Murto toteaa.

Varman sijoitukset tuottivat 18,5 (2,8) prosenttia eli 9,3 (1,4) miljardia euroa vuonna 2021, mikä on Varman historian paras vuosituotto. Sijoitusten arvo nousi toisen koronavuoden lopussa 59,0 (50,2) miljardiin euroon. Varman sijoitusten 10 vuoden nimellistuotto on 7,1 prosenttia.

– Viime vuosi oli sijoittajalle poikkeuksellisen suotuisa. Sijoitussalkkumme strateginen allokaatio toimi erityisen hyvin. Omaisuusluokat, jotka tuottivat heikosti vuonna 2020, kääntyivät viime vuonna vahvuudeksemme. Tämä osoittaa sen, että sijoittaminen vaatii sitkoa ja pitkäjänteisyyttä, sanoo sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä.

Sijoituksista parhaiten tuottivat osakesijoitukset, 32,2 (5,9) prosenttia, joista pääomasijoitukset 49,6 (7,8) prosenttia, noteeraamattomat osakkeet 26,3 (8,6) prosenttia ja noteeratut osakkeet 26,4 (5,2) prosenttia. Erittäin hyvää tuottoa toivat myös hedgerahastosijoitukset, 15,3 (-1,0) prosenttia. Kiinteistösijoitukset tuottivat 5,9 (2,0) prosenttia ja korkosijoitukset 1,9 (1,9) prosenttia.

– Sijoitusmarkkinoiden tulevaisuudennäkymät kulminoituvat siihen, miten markkinat pystyvät suodattamaan tulevan rahapolitiikan kiristyksen. Yhdysvaltain keskuspankilla FEDillä alkaa olla kova kiire nostaa ohjauskorkoa, ja pelkona on, että myöhästymisen takia korkoa joudutaan nostamaan liikaa. Tämä skenaario luo painetta osakkeiden korkeille arvostustasoille, Rytsölä arvioi.

Varman vakavaraisuuspääoma nousi korkeammaksi kuin koskaan aiemmin ja oli vuoden lopussa 16,9 (11,5) miljardia euroa eli 2,0-kertainen (1,7-kertainen) suhteessa vakavaraisuusrajaan. Myös toiminnan tehokkuus oli erinomaisella tasolla. Vuonna 2021 hoitokustannuksiin käytettiin 84 (78) miljoonaa euroa, joka on 62 (61) prosenttia kulujen kattamiseen tarkoitetuista vakuutusmaksuista. Työeläkeyhtiö on sitä tehokkaampi, mitä pienempi prosenttiluku on.

Ilmastotoimien ansiosta sijoitusten hiilijalanjälki keveni tuntuvasti

Varma saavutti vuoden 2021 lopussa osakesijoituksille ja noteeratuille yrityslainoille vuonna 2016 asetetut päästöjen vähennystavoitteensa. Viidessä vuodessa osakesijoitusten hiilijalanjälki on pienentynyt 30 prosenttia vuoden 2016 tasosta, ja vuoden lopussa Varman osakesalkun painotettu hiilijalanjälki oli pienempi kuin globaalin osakemarkkinan. Noteeratuissa yrityslainasijoituksissa hiili-intensiteetti oli pienentynyt 23 prosenttia vuodesta 2016. Kiinteistösijoituksissa CO2-jalanjälki pieneni 57 prosenttia vuodesta 2015. Sijoituksia on suunnattu vähäpäästöisiin kohteisiin ja kiinteistöissä on lisätty päästöttömän sähkön ja lämmön osuutta mm. maalämpöä hyödyntämällä. Varman tavoitteena on hiilineutraali sijoitussalkku vuoteen 2035 mennessä.

Palkkasumma kasvoi ja työkyvyttömyyseläkehakemusten määrä vähentyi

Varman asiakasyritysten ja yrittäjien taloudellinen tilanne parantui vuonna 2021 verrattuna edelliseen vuoteen, mikä näkyi TyEL-palkkasumman kasvuna ja maksumuistutusten vähenemisenä. Varmassa vakuutettujen asiakasyritysten TyEL-palkkasumma kasvoi 6,6 prosenttia verrattuna vuoteen 2020. TyEL-palkkasumma luo pohjan maksettaville eläkemaksuille.

Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien määrä on vähentynyt viidessä vuodessa liki 30 prosenttia verrattuna vuoteen 2016. Viime vuonna myönnetyissä työkyvyttömyyseläkkeissä keskeisin työkyvyttömyyden syy oli mielenterveydenhäiriöt, joista yleisimpiä olivat masennus ja ahdistuneisuushäiriöt.

– Hyvä uutinen on, että työkyvyttömyyshakemusten määrä jatkoi laskuaan viime vuonna. Pitkittynyt koronatilanne kuormitti työkykyä, mutta ei johtanut ainakaan vielä laajasti työkyvyttömyystapauksiin, Murto sanoo.

Varmassa käsiteltiin vuoden aikana 21 työkyvyttömyyseläkehakemusta, joissa koronainfektio (COVID-19) on keskeinen työkyvyttömyyden syy. Näistä kahdelle myönnettiin työkyvyttömyyseläke toistaiseksi, kahdeksalle kuntoutustuki ja yhdelle osa-aikainen kuntoutustuki.

Varma palauttaa historiansa suurimmat asiakashyvitykset, 222 miljoonaa euroa

Varma palauttaa asiakkailleen historiansa suurimmat asiakashyvitykset, 222 (54) miljoonaa euroa.

Muutos vuoden takaisiin lukuihin verrattuna johtuu pääosin vuonna 2020 tehdystä tilapäisestä vakuutusmaksun alentamisesta, jonka johdosta asiakashyvitysten määrä rajoitettiin lainsäädännöllä kolmasosaan vertailuvuonna. Varman vakavaraisuuspääoman vahvistuminen vuoden 2021 aikana korotti asiakashyvitysten määrää 55 miljoonalla eurolla.

Varma voitti vuoden aikana uutta vakuutusmaksutuloa yhteensä 45,9 (105) miljoonaa euroa. Tämä sisältää uusmyynnin ja muista eläkelaitoksista siirtyneen maksutulon nettovaikutuksen. Vakuutusmaksutulo oli 5,6 (4,9) miljardia euroa.

Varman työeläketurvan toimeenpano on jatkunut katkeamatta koko koronapandemian ajan. Varma maksoi eläkkeitä 6,2 (6,0) miljardia euroa 346 000 (347 000) henkilölle. Varmassa oli vakuutettuna vuoden 2021 lopussa 571 000 (543 000) henkilöä.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen eläkevarojen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla noin 917 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2021 Varman maksutulo oli 5,6 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 6,2 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli vuoden 2021 lopussa 59,0 miljardia euroa.

Mediayhteydenotot: 

Katri Viippola, johtaja, HR ja viestintä, puh. 0400 129 500 tai katri.viippola(at)varma.fi   

Suvi Vesterinen, viestintäpäällikkö, puh. 040 555 8029 tai suvi.p.vesterinen(at)varma.fi  

Liitteet:

Tilinpäätöksen esitysmateriaali

Varman toimintakertomus ja tilinpäätös 2021

Voisit olla kiinnostunut myös näistä