Muutoksia TyEL-maksujen määräytymiseen – Varman tehokkuus ja vakavaraisuus hyödyttävät suoraan asiakkaitamme

TyEL-maksu on yrityksen maksamiin palkkoihin perustuva lakisääteinen vakuutusmaksu, jolla turvataan työntekijöiden eläkkeet. Uuden lakimuutoksen myötä TyEL-maksuihin tulee 1.1.2023 alkaen uusia työeläkeyhtiökohtaisia eroja.

Jokaisella työeläkeyhtiöllä on ensi vuodesta alkaen mahdollisuus määritellä omiin liikekuluihinsa perustuva TyEL-maksun osa, eli ns. hoitokustannusosa, itsenäisesti ja huomioida se oikean suuruisena suoraan asiakkailta veloitettavissa TyEL-maksuissa.

Tähän asti TyEL-maksu ja siihen sisältyvä hoitokustannusosa, ennen asiakashyvityksiä, on ollut kaikille yksityisten alojen työnantajille samansuuruinen riippumatta siitä, minkä työeläkevakuutusyhtiön asiakas yritys on. Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut vuosittaisen TyEL-vakuutusmaksun, ja ero lopullisissa maksuissa työeläkeyhtiöiden välillä on muodostunut, kun asiakkaille on maksettu asiakashyvitystä.

Asiakashyvitys on määräytynyt sen perusteella, miten kustannustehokkaasti eläkeyhtiö on onnistunut hoitamaan tehtäväänsä ja miten vakavarainen se on ollut. Jatkossakin asiakkaille maksetaan asiakashyvitystä, mutta keväällä 2024 maksettavista asiakashyvityksistä alkaen hyvitys perustuu vain työeläkeyhtiön vakavaraisuuteen. Työeläkeyhtiön tehokkuuteen perustuva asiakashyvityksen osa, eli ns. hoitokustannusylijäämä, poistuu, koska jokainen eläkeyhtiö mitoittaa TyEL-maksuun kuuluvan hoitokustannusosan jo ennalta vastaamaan mahdollisimman hyvin todellisia liikekuluja.

Suuryritysten kohdalla myös työnantajan maksuluokka vaikuttaa jatkossakin työeläkemaksun suuruuteen.

Varman tehokkuus ja vakavaraisuus näkyvät asiakkaille matalana TyEL-maksuna

Varman toiminnan tehokkuus on erinomaisella tasolla. Asiakkaillemme tämä näkyy jatkossa suoraan matalana TyEL-maksuna. TyEL-vakuutusten lopullista maksua alentavat lisäksi Varman vakavaraisuuden perusteella maksettavat vuotuiset asiakashyvitykset, jotka ovat asiakkaillemme ennätyksellisen korkeat.
Varman asiakkaiden tarkka yrityskohtainen TyEL-maksuprosentti määräytyy lopulta yrityksen koon (yrityksen oman ja konsernin Varmassa vakuutetun kokonaispalkkasumman) ja mahdollisen työkyvyttömyysmaksuluokan perusteella.

Muutos tulee voimaan siten, että se vaikuttaa ensimmäisen kerran vuoden 2023 TyEL-maksuun ja vuodelta 2023 kertyviin, keväällä 2024 maksettaviin asiakashyvityksiin.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä