Förändringar i hur ArPL-avgifterna fastställs – Varmas effektivitet och solvens gynnar direkt våra kunder

ArPL-avgiften är en lagstadgad försäkringsavgift för företag som grundar sig på betalda löner med syfte att trygga arbetstagarnas pensioner. Från och med 1.1.2023 kommer en ny lagändring att innebära skillnader i ArPL-avgifterna mellan olika arbetspensionsbolag.

Från och med årsskiftet har varje arbetspensionsbolag möjlighet att självständigt fastställa avgiftsdelen som bygger på bolagets kostnader, det vill säga omkostnadsdelen, och beakta den i ArPL-avgifterna som tas ut av kunderna.

Hittills har ArPL-avgiften och omkostnadsdelen som ingår i den – före kundåterbäringar – varit lika stor för alla arbetsgivare i den privata sektorn oavsett vilket arbetspensionsbolag de valt. Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt den årliga ArPL-försäkringsavgiften och skillnader i de slutgiltiga avgifterna mellan de olika arbetspensionsbolagen har uppkommit enbart vad gäller storleken på kundåterbäringarna.

Kundåterbäringen har fastställts utifrån hur kostnadseffektivt pensionsbolaget lyckats sköta sitt uppdrag och utifrån dess solvens. Kunderna kommer även fortsättningsvis att få kundåterbäringar, men från och med våren 2024 kommer kundåterbäringarna enbart att grunda sig på arbetspensionsbolagets solvens. Den del av kundåterbäringen som grundar sig på pensionsbolagets effektivitet, dvs. det så kallade omkostnadsöverskottet, kommer att slopas eftersom varje pensionsbolag på förhand kommer att beräkna omkostnadsdelen att så nära som möjligt motsvara de faktiska driftskostnaderna.

För större företag påverkas avgiftens storlek precis som tidigare av arbetsgivarens avgiftsklass.

Varmas effektivitet och solvens innebär lägre ArPL-avgifter för kunderna

Varmas effektivitet ligger på en utmärkt nivå. För våra kunder märks detta i fortsättningen direkt i form av lägre avgifter. Den slutgiltiga ArPL-försäkringsavgiften sänks dessutom av årliga kundåterbäringar som bygger på Varmas solvens, som för våra kunder varit rekordartat höga.

Den exakta företagsspecifika ArPL-avgiftsprocenten för Varmas kunder bestäms slutligen utifrån företagets storlek (företagets egen och koncernens försäkrade lönesumma i Varma) samt företagets eventuella avgiftsklass för invalidpension.

Förändringen träder i kraft så att den för första gången påverkar ArPL-avgiften år 2023 samt samma års kundåterbäringar som delas ut våren 2024.

Du kunde också vara intresserad av dessa