Varma kiristää ilmastopolitiikkaansa: Sijoitussalkun absoluuttiset päästöt puolitetaan vuoteen 2030 mennessä

Nainen, jonka hiukset hulmuavat tuulessa
Työeläkeyhtiö Varma kiristää sijoitustensa ilmastopolitiikkaa ja ilmastonmuutoksen vastaisia sijoitustavoitteitaan. Tavoitteena on leikata koko sijoitussalkun absoluuttisia päästöjä neljänneksellä vuoteen 2025 mennessä ja puolittaa päästöt vuoteen 2030 mennessä. Absoluuttisten päästötavoitteiden asettaminen koko sijoitussalkulle on harvinaista Suomessa ja kansainvälisesti.

Varman sijoitussalkun arvo on liki 58 miljardia euroa. Tavoitteena on vähentää salkun päästöjä 25 prosenttia vuoteen 2025 mennessä ja 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2021 lopun tasoon. Ilmastonmuutoksen hillintä on ollut Varman sijoitustoiminnan tavoitteena vuodesta 2016 alkaen.

– Saavuttaaksemme hiilineutraalin sijoitussalkun vuoteen 2035 mennessä, tulee kasvihuonekaasupäästöjen pienentyä merkittävästi kaikissa omaisuuslajeissa. Lisäksi hiilinieluiksi luokiteltavien sijoitusten, kuten metsäsijoitusten, osuus salkussa tulisi kasvaa merkittävästi. Tämän vuoksi olemme asettaneet uutena asiana Varman koko sijoitussalkulle tavoitteet absoluuttisten päästöjen vähentämiseksi. Pelkkä hiili-intensiteetin pienentäminen ei enää riitä, vaan päästöjä on vähennettävä myös absoluuttisesti, kertoo Varman vastuullisuusjohtaja Hanna Kaskela.

Kaskelan mukaan koko sijoitussalkun absoluuttisten päästötavoitteiden asettamista ei ole juuri suursijoittajilta vielä nähty Suomessa, ja se on harvinaista myös kansainvälisessä mittakaavassa.

– Kaikkien yritysten ja sijoittajien on vähennettävä päästöjään tuntuvasti, jotta pysytään maailmanlaajuisesti Pariisin ilmastosopimuksen mukaisessa lämpenemisen rajoittamisessa 1,5 asteeseen. Toimenpiteillä on kiire, sillä uusimman Maailman ilmatieteen järjestön WMO:n arvion mukaan on 50 prosentin todennäköisyys, että ilmasto lämpenee 1,5 astetta jo vuoteen 2026 mennessä. Haluamme vastuullisena sijoittajana tukea tämän lämpenemisen rajoittamista koskevan tavoitteen toteuttamista, Kaskela sanoo.

Varma on jo laskenut sijoitustensa päästöjä: viime vuoden lopussa noteerattujen osakesijoitusten hiili-intensiteetti eli kasvihuonepäästöjen suhde yritysten liikevaihtoon oli alentunut 30 prosenttia ja yrityslainasijoitusten 23 prosenttia vuoden 2016 vuoden tasosta.

Nyt päivitetyt ilmastotavoitteet tuovat lisää vaikuttavuutta Varman sijoituksille, koska ne kattavat kaikki Varman sijoitussalkussa olevat omaisuusluokat, myös listaamattomat sijoitukset. Aiemmin tavoitteet kattoivat ainoastaan listatut osake- ja yrityslainasijoitukset.

– Pelkkä hiili-intensiteetin pienentäminen ei enää riitä, vaan päästöjä on vähennettävä myös absoluuttisesti, kertoo vastuullisuusjohtaja Hanna Kaskela.

Kivihiili ja öljynporaus mustalla listalla – ympäristöystävällinen sijoituskokonaisuus kasvaa

Päivitetyn ilmastopolitiikan myötä Varman sijoituskriteerit tiukentuvat myös poissulkemisten osalta. Pariisin ilmastosopimuksen tavoite edellyttää fossiilisten polttoaineiden käytön merkittävää vähentämistä, ja Varma poissulkee uusista sijoituksistaan kivihiileen perustuvan yritystoiminnan ja hankkeet.

– Emme tee uusia sijoituksia yhtiöihin, joiden liikevaihdosta, tuotannosta tai tuotantokapasiteetista yli 10 prosenttia perustuu kivihiileen. Aiemmin vastaava luku oli 30 prosenttia. Tämän kaltaisiin yhtiöihin voi sijoittaa vain, jos yhtiöillä on tieteellisesti vahvistetut päästövähennystavoitteet, joilla maapallon lämpeneminen rajoittuisi 1,5 asteeseen. Emme myöskään rahoita kivihiileen perustuvia hankkeita, emmekä sijoita yhtiöihin, jotka suunnittelevat uusia kivihiili-investointeja. Olemme sitoutuneet poistumaan kaikista kivihiilisijoituksista vuoteen 2025 mennessä ja öljynporauksesta vuoteen 2030 mennessä, Kaskela sanoo.

Kivihiili ja öljynporaus eivät ole strategisia sijoituskohteita Varman sijoitustoiminnassa. Viime vuoden lopussa Varmalla oli listatuissa osakkeissa 2,6 prosenttia sijoituksissa, joiden liiketoiminnasta yli 5 prosenttia perustuu kivihiileen, ja 0,4 prosenttia yhtiöissä, joiden liiketoiminnasta yli 5 prosenttia perustuu öljynporaukseen.

Sijoituksissa sähköntuotantoon Varma hyödyntää lisäksi energiankäytön vähähiilistä tiekarttaa kaikissa omaisuuslajeissa. Tämä tarkoittaa, että sijoitukset fossiiliseen sähköntuotantoon vähenevät, ja uusiutuvan energian osuus kasvaa vähintään puoleen sähköntuotannon sijoituksista vuoteen 2030 mennessä.

Varman tavoitteena on myös ilmastoystävällisen sijoituskokonaisuuden kasvattaminen 25 prosenttiin koko salkustaan vuoteen 2025 mennessä. Ilmastoallokaatiossa oli vuoden 2021 lopussa 18,4 prosenttia Varman kaikista sijoituksista.

Uudet tavoitteet näkyvät jo Varman sijoituksissa: USA-rahastosta yksi suurimmista Pariisin ilmastosopimuksen mukaisista rahastoista

Varman päivitetyt ilmastotavoitteet näkyvät konkreettisesti muun muassa Varman kehittämissä vastuullisissa Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan sijoittavissa osakerahastoissa. Molempien ETF-rahastojen sijoituspolitiikka muutetaan Pariisin ilmastosopimuksen mukaisiksi Varman aloitteesta.

– Molempien rahastojen päästöt ovat vähintään 50 prosenttia pienemmät verrattuna tavanomaisiin rahastoihin, ja päästöt pienenevät edelleen 7 prosentin vuosivauhtia. Kesäkuun alussa rahastossa tapahtuneiden muutosten johdosta salkuista jäivät pois kaikki kivihiiltä tuottavat yhtiöt sekä yhtiöt, joiden liikevaihdosta yli 10 prosenttia perustuu öljyyn. Yhdysvaltoihin sijoittavasta ETF-rahastosta tulee maailman kolmanneksi suurin Pariisin ilmastosopimuksen mukainen USA-ETF-rahasto, kertoo Varman vastuullisen sijoittamisen analyytikko Vesa Syrjäläinen.

Varmalla oli vuodenvaihteessa yhteensä yli 1,5 miljardia sijoitettuna molempiin rahastoihin, joista USA-rahaston osuus oli suurempi. Varma on toteuttanut rahastot varainhoitoyhtiö LGIM:n ja indeksisijoittamiseen erikoistuneen sijoituspalveluyhtiö Foxberryn kanssa vuonna 2019. Muutokset astuivat voimaan molemmissa rahastoissa 9.6.2022.

– Kerromme lähiaikoina uusista sijoituksistamme, jotka ovat myös Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia. Konkreettiset toimet hiilineutraalin sijoitussalkun rakentamiseksi, ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi jatkuvat, Kaskela lupaa.


Tutustu myös:

Taulukko: Ilmastotavoitteet Varman sijoituksille vuosille 2022-2035

Ilmastotavoitteiden tiekartta 


Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen eläkevarojen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla noin 909 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2021 Varman maksutulo oli 5,6 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 6,2 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli maaliskuun 2022 lopussa 57,6 miljardia euroa.

Mediayhteydenotot

Hanna Kaskela

Johtaja, Vastuullisuus ja viestintä

Vesa Syrjäläinen

Vastuullisen sijoittamisen kehityspäällikkö

Katri Viippola

Johtaja, Ihmiset, viestintä ja kehittäminen

Suvi Vesterinen

Viestintäpäällikkö

Sijoitukset ja kiinteistöt

Voisit olla kiinnostunut myös näistä