Varman tammi-maaliskuun 2022 tulos: Vakavaraisuus säilyi vahvana epävakaassa markkinassa

Työeläkeyhtiö Varman vakavaraisuus säilyi vahvana vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Positiivista tuottoa toivat listaamattomat sijoitukset kokonaistuoton jäädessä miinukselle alkuvuoden kurssilaskun seurauksena.

Varman sijoitusten tuotto oli tammi-maaliskuussa -1,9 (6,0) prosenttia. Sijoitusten arvo oli maaliskuun lopussa 57,6 (59,0 vuoden alussa) miljardia euroa.

- Sota Ukrainassa on syvä yhteiskunnallinen ja humanitaarinen kriisi, jonka vaikutukset sijoitusmarkkinoille ovat toistaiseksi jääneet varsin rajatuiksi sodan tuhot huomioiden, sanoo Varman toimitusjohtaja Risto Murto.

Parhaiten Varman sijoituksista tuottivat pääomasijoitukset 5,5 (16,0) prosenttia, noteeraamattomat osakkeet 5,2 (5,2) prosenttia, kiinteistösijoitusrahastot 3,4 (1,1) prosenttia ja hedgerahastosijoitukset 2,1 (4,5) prosenttia. Pääomaisuusluokista osakesijoitusten tuotto oli -3,5 (10,8), korkosijoitusten -2,7 (-0,3), kiinteistösijoitusten 2,0 (0,9) ja muiden sijoitusten 2,2 (4,4) prosenttia.

- Yhdysvaltain sijoitusten suuri paino toi suojaa kurssilaskulta alkuvuonna. Erityisesti Yhdysvalloissa osakemarkkinat ovat palautuneet nopeasti ja ylittäneet jo selvästi sotaa edeltäneen kurssitason. Muutoin pääomamarkkinoilla tunnelma on ollut sodan syttymisen jälkeen suhteellisen rauhallinen, sanoo Varman sijoituksista vastaava varatoimitusjohtaja Reima Rytsölä.

Varman vakavaraisuuspääoma säilyi vahvana 15,8 miljardissa eurossa (16,9 vuoden alussa) eli 1,8-kertaisena (2,0-kertainen vuoden alussa) suhteessa vakavaraisuusrajaan.

- Osakekurssien vahvasta palautumisesta huolimatta loppuvuosi ei näytä sijoittajan kannalta ruusuiselta. Sota ja Venäjän vastaiset talouspakotteet kiihdyttivät entisestään inflaatiota, mikä on viimeinen asia, mitä markkinoilla kaivattiin. Keskuspankeilla on kuitenkin pakottava tarve kiristää rahapolitiikkaansa, vaikka riski stagflaatiosta eli korkean inflaation ja taantuman yhdistelmästä on olemassa, Rytsölä arvioi.

- Lyhyellä tähtäimellä kohonneet energian hinnat ja kiihtyvä inflaatio ovat keskeinen riski myös talouskasvulle Euroopassa. Tulevaisuudennäkymät riippuvat siitä, kuinka paljon inflaatio leviää energiamarkkinoiden ulkopuolelle ja miten Venäjän hyökkäyksessä Ukrainaan käy, Murto toteaa.

IT-kustannusanalyysi osoittaa, että Varman kustannustaso on kilpailukykyinen

Varman helmi-maaliskuussa 2022 teettämän kustannusanalyysin mukaan yhtiön IT-kustannukset ovat merkittävästi alhaisemmat kuin pohjois- ja länsieurooppalaisten verrokkiyhtiöiden.

Varman kulut olivat 0,85 prosenttia yhtiön maksutulosta, kun verrokkiryhmän mediaani-IT-kustannukset olivat 1,17 prosenttia maksutulosta. Erityisen tehokkaaksi osoittautui infrastruktuurin osuus kustannuksista, joka oli lähes puolet vähemmän kuin verrokkiryhmässä. Varma teetti analyysin vuoden 2021 IT-kuluista kansainvälisellä konsulttiyhtiöllä.

- Vertailu osoittaa, että Varman oman järjestelmätyön lisäksi yhteistyö suomalaisten eläkeyhtiöiden välillä on ollut hyödyllistä. Merkittävä osa alan perusjärjestelmistä on yhteisiä, jolloin myös niiden kustannukset jakautuvat yhtiöiden kesken, Murto sanoo.

Verrokkiryhmänä tutkimuksessa oli 18 eläke-, vahinko- ja henkivakuutusyhtiötä sekä rahoituslaitosta Pohjoismaista, Benelux-maista, Ranskasta, Saksasta ja Italiasta, jotka ovat maksutuloltaan keskimäärin Varman kokoluokkaa.

Asiakasyritysten palkkasumma kasvoi 7 prosenttia, ja uusien yrittäjien työtulot nousivat

Varman asiakasyritysten TyEL-palkkasumma kasvoi tammi-maaliskuussa 7 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Positiivisinta palkkasumman kehitys oli työllistämistoiminnassa, erityisesti työvoimanvuokrauksessa sekä liiketoiminnan ja kehittämisen palveluissa, kuten liikkeenjohdon konsultoinnissa.

Myös uusien yrittäjien eläkevakuutusten työtulot nousivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Aloittavan yrittäjän työtulo on entistä useammin vähintään 20 000 euroa.

Uusien työkyvyttömyys- ja osatyökyvyttömyyseläkehakemusten määrä kääntyi 7 prosentin kasvuun alkuvuonna verrattuna viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen. Eläkelajeista osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen suosio jatkui. Lähes joka neljäs tammi-maaliskuussa vanhuuseläkkeelle jäänyt oli ensin jäänyt osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle.

Uusi vastuullisuusohjelma ja sijoitusten ilmastopolitiikka valmistelussa

Varma sai helmikuussa Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustuksen neljättä kertaa peräkkäin Eezy Flown tutkimuksessa. Varman henkilöstötutkimuksen tulos ylittää selkeästi suomalaisten asiantuntijaorganisaatioiden keskimääräisen tason.

Maaliskuussa Varma julkaisi ensimmäistä kertaa laskelman arvoketjusta koituvista päästöistä osana vuosi- ja yritysvastuuraporttiaan. Laskennassa ilmeni, että Varman kasvihuonekaasupäästöistä noin 98 prosenttia tulee arvoketjusta eli Scope 3 -päästöistä. Näistä suurin osa aiheutuu sijoitustoiminnosta. Muita merkittäviä epäsuoria päästöjä syntyy muun muassa ostetuista IT-palveluista, kiinteistöjen peruskorjauksesta sekä uudisrakentamisesta.

Varma valmistelee uutta vastuullisuusohjelmaa ja sijoitusten päivitettyä ilmastopolitiikkaa julkaistavaksi vuoden toisella neljänneksellä. Nämä ohjaavat tavoitteineen Varman kestävää liike- ja sijoitustoimintaa uudelle tasolle sekä kirittävät myös Varman sidosryhmiä entistä vastuullisempaan toimintaan.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen eläkevarojen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla noin 909 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2021 Varman maksutulo oli 5,6 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 6,2 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli maaliskuun 2022 lopussa 57,6 miljardia euroa.

Mediayhteydenotot: 

Katri Viippola, johtaja, HR ja viestintä, puh. 0400 129 500 tai katri.viippola(at)varma.fi   

Suvi Vesterinen, viestintäpäällikkö, puh. 040 555 8029 tai suvi.p.vesterinen(at)varma.fi  

Liitteet:

Osavuosiraportin esitysmateriaali

Osavuosiraportti 1.1.-31.3.2022

Voisit olla kiinnostunut myös näistä