Varman vastuullisuusohjelman kivijalkana eläkevaroista huolehtiminen, nousevia teemoja luonnon monimuotoisuus, ihmisoikeudet ja arvoketjun vastuullisuus

Vastuullisuus on osa kaikkea Varman toimintaa. Varmalla on pitkälle tulevaisuuteen ulottuva vastuu eläkevarojen hoitamisesta, asiakkaistamme, varmalaisista ja yhteisestä ympäristöstämme. Tavoitteenamme on olla työeläkealan vastuullisuuden suunnannäyttäjä. Vastuullisuuden kehittämistä ohjaa vastuullisuusohjelma, jonka olemme juuri päivittäneet.

– Uuden vastuullisuusohjelman tavoitteena on vastuullisuuden suunnannäyttäjyyden vahvistaminen. Eläkeyhtiössä vastuullisuuden kivijalka on eläkevaroista huolehtiminen. Nousevia teemoja ohjelmassamme ovat luonnon monimuotoisuus, ihmisoikeudet ja arvoketjun vastuullisuus, sanoo vastuullisuusjohtaja Hanna Kaskela.

– Sota Ukrainassa on nostanut vastuullisuuden uudella tavalla agendalle. Nykyinen maailmantilanne korostaa valtioiden vastuullisuutta, ihmisoikeuksia, korruptioon puuttumista ja arvoketjun läpinäkyvyyttä, Kaskela jatkaa.

Vastuullisuusohjelman rakennustyössä kuulimme sidosryhmiämme, ja myös iso joukko varmalaisia on ollut mukana työssä. Ohjelma perustuu olennaisuusarvioon, jonka avulla olemme tunnistaneet vastuullisuutemme painopisteet ja sen, miten sidosryhmiemme odotukset sekä toimintaympäristömme ovat viime vuosina muuttuneet. Tunnistimme teemoja, joiden merkitys on entisestään kasvanut.

– Tällaisia teemoja ovat muun muassa luonnon monimuotoisuus, kiertotalous, ihmisoikeudet sekä työkyvyn edistäminen. Kaikkein tärkeimpänä sidosryhmämme pitivät edelleen perustehtävämme vastuulliseen hoitamiseen liittyviä teemoja, kuten vakavaraisuuden turvaamista ja sujuvaa eläketurvan toimeenpanoa, Hanna Kaskela kertoo.

Vastuullisuusohjelmamme painopisteitä ovat: eläketurvan asialla, sijoitamme muutokseen ja kestävän työelämän puolesta

Varma tulevaisuus kuuluu kaikille

Vastuullisuusohjelmamme kantavana ajatuksena on "Varma tulevaisuus kuuluu kaikille". Ohjelmassamme on kolme painopistettä.

Eläketurvan asialla: Eläkevaroista huolehtiminen ja eläkkeiden maksaminen oikein ja ajallaan ovat koko toimintamme kivijalka. Toimimme läpinäkyvästi ja eettisesti, kustannustehokkuus ja ympäristövaikutukset huomioiden.

Sijoitamme muutokseen: Vastuullisuus ohjaa jokaista sijoituspäätöstämme. Suuntaamme sijoituksia ratkaisemaan aikamme globaaleja haasteita: torjumaan ilmastonmuutosta, varautumaan sen tuomiin muutoksiin, hidastamaan luontokatoa ja edistämään ihmisoikeuksia.

Kestävän työelämän puolesta: Edistämme kestävää työelämää ja autamme asiakkaitamme työkyvyttömyysriskin ennakoinnissa ja hallinnassa. Kannamme vastuuta varmalaisista ja heidän osaamisestaan sekä rakennamme uusia toimintatapoja ja innostavaa työkulttuuria.

– Vastuullisuusohjelmamme ytimessä on vastuullisuuden integrointi entistä tiiviimmin koko Varman toimintaan. Vastuullisuus on myös osa Varman palkitsemista, Hanna Kaskela kertoo.

Olemme määritelleet vastuullisuusohjelman painopisteille tavoitteet ja niitä edistävät toimenpiteet. Tänä vuonna Varmassa on työn alla muun muassa uusi ilmastopolitiikka, luonnon monimuotoisuuden tiekartta sijoituksissa sekä ihmisoikeuksien huomiointi esimerkiksi toimitusketjussa ja sijoituksissa. Samalla kehitämme vastuullisuusraportointia ja -viestintää.

Raportoimme vastuullisuustyömme edistymisestä vuosi- ja yritysvastuuraportissamme.

Varman vastuullisuusohjelman painopisteet

Lue lisää vastuullisuudesta

 

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen eläkevarojen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla noin 909 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2021 Varman maksutulo oli 5,6 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 6,2 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli maaliskuun 2022 lopussa 57,6 miljardia euroa.

Lisätietoa

Hanna Kaskela

Johtaja, Vastuullisuus ja viestintä

Katri Viippola

Johtaja, Ihmiset, viestintä ja kehittäminen

Voisit olla kiinnostunut myös näistä