Ennakkotietoa vuodenvaihteen indeksimuutoksista eläkkeisiin

Vuoden 2023 työeläkeindeksin ennustetaan olevan viime kuukausien korkeasta hintatason noususta johtuen poikkeuksellisesti palkkakerrointa tuntuvasti suurempi. Tämä tarkoittaa, että eläkkeelle jääminen viimeistään 1.12.2022 voi tuoda suuremman eläkkeen kuin 1.1.2023 alkava eläke:

  • Jos jäät eläkkeelle 1.12.2022, eläkkeeseesi vaikuttavat ansiot tarkistetaan vuoden 2022 palkkakertoimella. Vuoden 2023 työeläkeindeksi nostaa maksussa olevan eläkkeesi määrää 1.1.2023 alkaen.
  • Jos jäät eläkkeelle 1.1.2023, eläkkeeseesi vaikuttavat ansiot tarkistetaan eläkettä laskettaessa vuoden 2023 palkkakertoimella. Vuoden 2023 työeläkeindeksiä ei tässä tapauksessa käytetä.

Vuoden 2023 indeksit eivät vielä ole tiedossa. Työeläkeindeksin kasvu on Eläketurvakeskuksen 14.10.2022 tekemän indeksiesityksen mukaan 6,8 prosenttia. Palkkakertoimen kasvu on 3,8 prosenttia. 

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa indeksit lokakuun loppuun mennessä.

Voit tehdä uusien indeksien mukaisen eläkkeen arviolaskelman Varma Asioinnissa indeksien vahvistamisen jälkeen arviolta marraskuun alussa.

Keitä valinnan mahdollisuus eläkkeelle jäämisen ajankohdasta koskee?

Eläkkeelle siirtymisen ajankohdan valinta joulukuussa tai tammikuussa on mahdollista näissä tilanteissa:

Vanhuuseläke

  • Täytät alimman vanhuuseläkeikäsi viimeistään marraskuussa. Vanhuuseläkkeen saaminen edellyttää myös työsuhteen päättymistä. Ota siis huomioon irtisanoutumisaikasi, kun päätät eläkkeelle siirtymisestä. Yrittäjän ei tarvitse päättää yrittäjätoimintaansa.

Osittainen vanhuuseläke

  • Täytät osittaisen vanhuuseläkkeen alaikärajan viimeistään marraskuussa tai
  • olet jo osittaisella vanhuuseläkkeellä ja haluat muuttaa eläkkeen määrän 25 prosentista 50 prosenttiin.

Työuraeläke

  • Täytät 63 vuotta viimeistään marraskuussa.

Alkamisajan valintamahdollisuus saattaa koskea myös osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyvää, joka on jo saanut ennakkopäätöksen, tai ammatillisen kuntoutuksen aloittavaa.

Työeläkeindeksillä tarkistetaan maksussa olevat eläkkeet

Työeläkettä laskettaessa käytetään kahta indeksiä, palkkakerrointa ja työeläkeindeksiä.

Palkkakerrointa käytetään, kun eläke lasketaan eläkkeelle jäädessäsi. Työuran aikaiset palkat ja työtulot tarkistetaan palkkakertoimella eläkkeen alkamisvuoden tasoon. Palkkakertoimessa palkansaajien ansiotason muutos painaa 80 prosenttia ja kuluttajahintojen muutos 20 prosenttia.

Eläkkeellä ollessasi eläkkeesi määrä tarkistetaan vuosittain tammikuussa työeläkeindeksillä. Työeläkeindeksistä kuluttajahintojen muutos muodostaa 80 prosenttia ja ansiotason muutos 20 prosenttia.

Prosenttikorotukset ovat kaikille samat ansioiden ja eläkkeen suuruudesta riippumatta, mutta euromäärä riippuu ansioiden ja eläkkeen suuruudesta.

 

Uutista on päivitetty 14.10.2022 (ETK:n esitykset indeksimuutoksista).

 

Lisätietoa indeksikorotuksista

Eläketurvakeskuksen uutinen

Työeläkevakuuttajat Telan uutinen

Voisit olla kiinnostunut myös näistä