Varman tammi-kesäkuun 2022 tulos: Laaja hajauttaminen toi vakautta haastavassa markkinaympäristössä

Listaamattomat sijoitukset toivat alkuvuonna parhaan tuoton työeläkeyhtiö Varmalle kiihtyvän inflaation, hidastuvan talouskasvun ja Ukrainan sodan heiluttaessa sijoitusmarkkinoita. Dollarin vahvistuminen vaikutti positiivisesti Varman sijoituksiin.

Varman sijoitusten tuotto oli tammi-kesäkuussa -4,3 (10,4) prosenttia. Sijoitusten arvo oli kesäkuun lopussa 56,7 (59,0 vuoden alussa) miljardia euroa.

– Sijoitusmarkkinat olivat epävakaat alkuvuonna. Inflaation kiihtyminen, korkojen nousu ja Ukrainan sota vaikuttivat sijoitustemme tuottoihin, mutta laaja hajauttaminen omaisuusluokittain ja maantieteellisesti toi vakautta sijoitussalkkuumme, sanoo Varman toimitusjohtaja Risto Murto.

– Sijoitusmarkkinat tarjosivat alkuvuonna vain vähän piilopaikkoja, kun sekä korkosijoitusten että osakesijoitusten tuotot tulivat alas. Huoli talouskasvun hidastumisesta levisi toisella vuosineljänneksellä globaaleille markkinoille, mikä näkyi tuotoissa, sanoo Varman sijoituksista vastaava johtaja Markus Aho. Aho aloitti tehtävässään 1.6.

– Listaamattomat sijoitukset, kuten pääomasijoitukset, hedgerahastot sekä kiinteistö- ja infrastruktuurisijoitukset, kompensoivat tuotoillaan listatun osake- ja korkomarkkinan heikkoja tuloksia. Hyödyimme myös dollarin vahvistumisesta, Aho jatkaa.

Varman pääomasijoitukset tuottivat 12,1 (25,2) prosenttia, noteeraamattomat osakkeet 8,5 (8,1), hedgerahastosijoitukset 4,5 (7,5) sekä kiinteistösijoitusrahastot 6,3 (2,8) prosenttia. Pääomaisuusluokista osakesijoitusten tuotto oli -8,2 (18,3) prosenttia, korkosijoitusten -4,6 (0,9), kiinteistösijoitusten 3,8 (1,9) ja muiden sijoitusten 4,6 (7,4) prosenttia.

Osakekurssien laskiessa Varma siirsi toisella vuosineljänneksellä sijoituksia noteeratuista osakkeista rahamarkkinasijoituksiin. Muutoksen vuoksi noteerattujen osakkeiden osuus laski liki 4 prosenttiyksiköllä 30,2 prosenttiin sijoitussalkusta maaliskuun lopusta kesäkuun loppuun.

Varman vakavaraisuuspääoma säilyi vahvana 14,8 miljardissa eurossa (16,9 vuoden alussa) eli 1,8-kertaisena (2,0-kertainen vuoden alussa) suhteessa vakavaraisuusrajaan.

Murron mukaan suurimpana huolena taloudessa on Keski-Euroopan riippuvuus venäläisestä maakaasusta.

– Kaasun saatavuusongelmat hidastanevat ensi talvena talouskasvua Keski-Euroopassa. Jos kasvu hidastuu Euroopassa, heikentää se väistämättä myös Suomen talouden kasvumahdollisuuksia. Edessä on erikoinen syksy, kun inflaatio on korkealla mutta talouskasvu on jo hiipunut, hän arvioi.

– Loppuvuoden näkymät sijoitusmarkkinoilla ovat aiempaa tasapainoisemmat, vaikka hidastuva talouskasvu tuo vastatuulta. Markkinoiden viimeisin odotus on, että korkeimmat inflaation huiput olisi jo saavutettu, ja myös keskuspankkien koronnostojen odotetaan maltillistuvan. Sijoitusten tuotto-odotukset ovat parantuneet arvostusten laskiessa, mutta voimakkaan heilunnan odotetaan kuitenkin jatkuvan markkinoilla, Aho sanoo.

Yrittäjän eläkelain uudistuksella haetaan parannusta yrittäjän eläketurvaan

Varman asiakasyritysten TyEL-palkkasumma kasvoi 7,4 prosenttia tammi–kesäkuussa edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Kasvu oli ripeää toisella vuosineljänneksellä erityisesti kasvaneen työllisyyden ansiosta.

Eduskunnan käsittelyyn on tulossa syyskaudella hallituksen esitys yrittäjän eläkelain muuttamiseksi. Esityksellä pyritään parantamaan yrittäjien sosiaali- ja eläketurvaa ja tukemaan yrittäjän eläkelain toimeenpanoa. Tavoitteena on, että YEL-työtulo vastaisi nykyistä paremmin yrittäjän työpanoksen arvoa.

– Yrittäjän eläkelain uudistus selkeyttäisi toteutuessaan YEL-vakuuttajien asemaa ja vahvistaisi lainsäädännöllistä pohjaa, jolla työeläkeyhtiö vahvistaa yrittäjän työtulon. Ilman lakimuutosta työeläkeyhtiöiden on vaikea toteuttaa työtulon vahvistamista tasapuolisesti kaikille yrittäjille, Murto sanoo.

Sijoituksia vastuullisiin ETF-rahastoihin sekä päivitetty vastuullisuusohjelma

Varma sijoitti huhti-kesäkuussa yhteensä 350 miljoonaa euroa kahteen vastuullisen sijoittamisen ETF-rahastoon. Toinen rahastoista on Varmalle räätälöity Japani-rahasto, ja toinen sijoittaa euromääräisiin yritysten joukkovelkakirjoihin. Lisäksi Varman Yhdysvaltoihin ja Eurooppaan sijoittavien ETF-osakerahastojen sijoituspolitiikat muutettiin kesäkuussa Pariisin ilmastosopimuksen mukaisiksi.

Toukokuussa Varma julkaisi uuden vastuullisuusohjelmansa, joka ohjaa vastuullisuuden kehittämistä Varmassa. Ohjelman painopisteinä ovat eläketurvasta huolehtiminen, sijoitusten suuntaaminen torjumaan globaaleja haasteita, kuten ilmastonmuutosta ja luontokatoa, sekä kestävän työelämän edistäminen.

Kesäkuussa Varma julkaisi päivitetyn sijoitustensa ilmastopolitiikan ja kiristetyt ilmastonmuutoksen vastaiset sijoitustavoitteensa. Tavoitteena on leikata koko sijoitussalkun absoluuttisia päästöjä neljänneksellä vuoteen 2025 mennessä ja puolittaa päästöt vuoteen 2030 mennessä.

 

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen eläkevarojen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla noin 957 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2021 Varman maksutulo oli 5,6 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 6,2 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli kesäkuun 2022 lopussa 56,7 miljardia euroa.

Mediayhteydenotot: 

Katri Viippola, johtaja, HR ja viestintä, puh. 0400 129 500 tai katri.viippola(at)varma.fi   

Suvi Vesterinen, viestintäpäällikkö, puh. 040 555 8029 tai suvi.p.vesterinen(at)varma.fi  

Liitteet:

Puolivuosikatsauksen esitysmateriaali 1.1.-30.6.2022

Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2022

Voisit olla kiinnostunut myös näistä