Varman tammi-syyskuun 2022 tulos: Kiihtynyt inflaatio ja koronnostot heiluttivat markkinaa – negatiivisista sijoitustuotoista huolimatta moni omaisuusluokka tuotti positiivisesti

Kiihtynyt inflaatio ja korkojen nousu heijastuivat tammi–syyskuussa Varman sijoitusten kehitykseen. Voimakkaista kurssireaktioista huolimatta edelleen lähes puolet Varman kaikista sijoituksista tuotti positiivisesti.

Sijoitusten tuotto oli tammi–syyskuussa -4,9 (13,5) prosenttia. Varman sijoitusten arvo oli 56,4 (59,0 vuoden alussa) miljardia euroa.

– Euroopassa erityistä synkkyyttä talouden näkymiin tuovat energiakriisi ja Ukrainassa jatkuva sota. Sijoitusmarkkinoita ohjaa kuitenkin Yhdysvallat, jossa talouden ongelmat ovat suoraviivaisemmat ja sota kauempana. Varman kaikista sijoituksista edelleen 49 prosenttia tuotti positiivisesti, Varman toimitusjohtaja Risto Murto sanoo. 

Pääomasijoitukset tuottivat 13,5 (39,9), hedgerahastot 5,6 (11,6) ja kiinteistösijoitukset 5,5 (4,1) prosenttia. Nämä tasoittivat noteerattujen osakkeiden tuottoa, joka oli -19,3 (17,6) prosenttia.

– Markkinoiden liikkeet ovat olleet odotetusti suuria nousseen inflaation ja keskuspankkien koronnostojen jäljiltä. Hajauttaminen eri omaisuuslajeihin ja maantieteellisesti sekä sijoitukset listaamattomiin yhtiöihin turvasivat sijoituksia pahimmalta kuohunnalta. Listattujen osakkeiden painoa on tilapäisesti vähennetty ja sijoitusjakaumamme turvaa vakavaraisuutta, sijoituksista vastaava johtaja Markus Aho sanoo.

Varman vakavaraisuusaste oli 133,0 (139,4 vuoden alussa) prosenttia ja vakavaraisuuspääoma oli 1,9-kertainen (2,0-kertainen vuoden alussa) suhteessa vakavaraisuusrajaan. Vakavaraisuuspääoma suojaa sijoituksia markkinoiden heilahteluilta ja antaa mahdollisuuden tavoitella parempaa tuottoa riskipitoisemmilla ja tuotto-odotuksiltaan paremmilla sijoituksilla.

Markkinoille tulossa vakautta vasta kun inflaation nousu taittuu

Markkinoille on odotettavissa vakautta vasta, kun ennätykselliseksi kiihtynyt inflaatio talttuu ja keskuspankit voivat hillitä koronnostoja.

– Sijoitusympäristö on edelleen epävakaa, eikä positiivisia merkkejä ole nopeasti nähtävissä. Isoimpana huolena syksyn aikana on noussut esiin mahdollinen luisuminen taantumaan. Sijoitusmarkkinat hinnoittelevat nyt sitä, miten korkeat korot vaikuttavat yritysten tuloskuntoon, Aho sanoo.

– Yhdysvalloissa talouden ongelmat linkittyvät klassiseen työmarkkinoiden ylikuumenemiseen ja palautumiseen koronakriisistä, jonka aikana taloutta elvytettiin liikaa. Euroalueella ongelmavyyhti on nyt valitettavan monisäikeinen, eikä se ole helposti talouspolitiikan ratkaistavissa, Risto Murto sanoo.

Hakemukset osittaiselle vanhuuseläkkeelle kasvoivat neljänneksellä

Varman saamat hakemukset osittaiselle vanhuuseläkkeelle (ove) kasvoivat tammi–syyskuussa neljänneksen viime vuodesta. Hakemusmäärä on moninkertaistunut lokakuussa, ja hakemisen arvioidaan jatkuvan vilkkaana myös marraskuussa. Ove-eläkkeelle hakeutumista selittää vuoden alusta voimaan tuleva työeläkeindeksin 6,8 prosentin korotus, jonka hakija saa, jos eläkkeen maksu alkaa viimeistään joulukuussa. 61 vuotta täyttänyt voi nostaa ove-eläkettä joko 25 tai 50 prosenttia karttuneesta eläkkeestä lopettamatta työntekoa.

Nuorten naisten mielenterveysperusteiset työkyvyttömyyseläkehakemukset kasvussa

Alle 35-vuotiaiden naisten mielenterveysperusteiset työkyvyttömyyseläkehakemukset ovat lisääntyneet. Sukupuolierot ovat tulleet selvemmin esiin: Varman tilastoissa nuorilla miehillä hakemusten määrä on pienentynyt (-9,9 prosenttia), mutta naisilla kasvanut (7,6 prosenttia).

Kaikkiaan alle 35-vuotiaita mielenterveyshäiriöiden perusteella työkyvyttömyyseläkettä hakeneita oli lähes yhtä paljon kuin viime vuonna samalla vertailujaksolla.

– Nuorten työhyvinvoinnin ja työkyvyn kehityksessä on havaittavissa huolestuttavia piirteitä. Tutkimukset osoittavat, että nuoret arvioivat oman työkykynsä heikommaksi kuin muut. Mielenterveyden häiriöt ovat suurin syy nuorten aikuisten pitkille sairauspoissaoloille, jotka ennakoivat myös pysyvää työkyvyttömyyttä, Murto sanoo.

Varma ykkössijalle sijoittamisen läpinäkyvyyttä arvioivassa vertailussa

Varma sijoittui jaetulle ykkössijalle Global Pension Transparency Benchmark -vertailun Vastuullinen sijoittaminen -kategoriassa. Kansainvälisessä vertailussa oli mukana 75 eläkerahastoa 15 eri maasta. Vertailussa selvitettiin eläkerahastojen läpinäkyvyyttä neljässä luokassa: kuluissa, hallinnossa, sijoitustuloksessa ja vastuullisessa sijoittamisessa.

Varma on liittynyt tieteeseen perustuvia päästövähennystavoitteita ajavaan Science Based Targets -aloitteeseen (SBTi). Kansainväliseen yhteisaloitteeseen sitoutuneet yritykset asettavat lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet omien päästöjensä vähentämiseen Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. 

Varma on mukana myös hallituksille ja poliittisille päätöksentekijöille osoitetussa Global Investor Statement to Governments on the Climate Crisis 2022 -yhteisvetoomuksessa. Sijoittajat vaativat kansainvälisessä yhteisvetoomuksessa valtioilta tiukempia ilmastotavoitteita vuoteen 2030 mennessä.  

– Varma on tehnyt pitkäjänteisesti työtä vastuullisuuden eteen, ja olen iloinen, että se työ tuottaa tulosta, Risto Murto sanoo. 


Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen eläkevarojen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla 945 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2021 Varman maksutulo oli 5,6 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 6,2 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli syyskuun 2022 lopussa 56,4 miljardia euroa. 

Lisätietoja: 

Katri Viippola, johtaja, HR ja viestintä, puh. 0400 129 500 tai katri.viippola(at)varma.fi   

Marjut Tervola, viestintäpäällikkö, puh. 045 673 0120 tai marjut.tervola(at)varma.fi   

Liitteet:  

Osavuosituloksen esitysmateriaali

Osavuositulosraportti 1.1.‒30.9.2022

Voisit olla kiinnostunut myös näistä