Varma mukaan tieteeseen perustuvaan SBTi-aloitteeseen

Varma on allekirjoittanut tieteeseen perustuvia päästövähennystavoitteita ajavan Science Based Targets -aloitteen (SBTi). Kansainvälinen yhteisaloite asettaa yksityisen sektorin yrityksille selkeät ja kunnianhimoiset linjaukset omien päästöjen vähentämiseen.

Aloitteeseen liittymällä yritykset sitoutuvat vähentämään kasvihuonepäästöjään Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Tieteenmukaisten tavoitteiden asettaminen yrityksille on tärkeää, sillä on katsottu, että eri maiden ja hallitusten asettamat ilmastotavoitteet eivät ole yksin riittäviä rajoittamaan ilmaston lämpenemistä 1,5 asteeseen.

– Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC on korostanut, että ilmaston lämpeneminen on yhä mahdollista pysäyttää 1,5 asteeseen, mutta olemme vaarallisen lähellä hetkeä, jolloin aikaikkuna tämän saavuttamiseksi ylittyy. Siksi päästöjä on vähennettävä nopeasti. Sitoutumalla SBTi-aloitteeseen haluamme lisätä toimintamme läpinäkyvyyttä ja varmistaa, että omat ilmastotekomme ovat linjassa kansainvälisten tavoitteiden kanssa. Vastuullisena sijoittajana tämä on meille tärkeää, vaadimmehan sijoituskohteiltammekin ilmastoasioiden huomioimista, Varman vastuullisuusjohtaja Hanna Kaskela sanoo.

SBTi-aloitteen pitkän linjan tavoite on sitouttaa mukana olevat yritykset nollapäästöihin vuoteen 2050 mennessä. Tämä tarkoittaa, että hiilidioksidipäästöjä tuotetaan korkeintaan saman verran kuin niitä voidaan sitoa ilmakehästä hiilinieluihin.

Mikä on Science Based Targets -aloite?

Science Based Targets -aloite (SBTi) on CDP:n, (the Carbon Disclosure Project), YK:n yritysvastuualoitteen (UN Global Compact), maailman luonnonvarainstituutti WRI:n (World Resources Institute) ja luonnonsuojelujärjestö WWF:n (World Wide Fund for Nature) yhteinen aloite.

Aloitteessa mukanaolo edellyttää, että yritykset asettavat omat lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteensa, joiden tulee olla SBTi:n hyväksymiä. Tavoitteiden toteutumisesta seurataan vaiheittain ja eri vaiheiden toteutumisesta raportoidaan SBTi:lle. Yritykset saavat myös linjauksia siitä, miten nopeasti ja paljon päästöjä on vähennettävä. SBTi on räätälöinyt ohjeistustaan toimialakohtaisesti liiketoiminnan luonne huomioiden.

– Rahoituslaitoksille asetettavat lyhyen aikavälin SBT-tavoitteet ovat hyvin linjassa Varman ilmastopolitiikan kanssa, joten sitoutuminen tavoitteisiin tuntui luonnolliselta askeleelta. Sitouduimme samalla asettamaan myös pidemmän aikavälin tavoitteet, joiden ohjeistus rahoituslaitoksille julkaistaan ensi vuoden alussa, vastuullisen sijoittamisen kehityspäällikkö Vesa Syrjäläinen sanoo.

Vuonna 2015 lanseeratussa aloitteessa on tällä hetkellä mukana yli 3 700 yritystä 70 maasta 15 eri toimialalta. Mukana olevat yritykset kattavat jo yli kolmanneksen yritysten globaalista markkina-arvosta, yhteenlaskettuna tämä vastaa 38 biljoonaa dollaria. SBTi:n raporttien mukaan aloitteeseen sitoutuneet yritykset ovat onnistuneet merkittävästi vähentämään omaan toimintaansa liittyviä päästöjä verrattuna keskiarvoon.

SBTi-aloitteen kotisivu

 

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen eläkevarojen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla noin 957 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2021 Varman maksutulo oli 5,6 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 6,2 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli kesäkuun 2022 lopussa 56,7 miljardia euroa.

Mediayhteydenotot

Hanna Kaskela

Johtaja, Vastuullisuus ja viestintä

Marjut Tervola

Viestintäpäällikkö
Marjut Tervola työskentelee Varmassa talousviestinnästä vastaavana viestintäpäällikkönä.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä