Varma nousi toista kertaa kärkijoukkoon kansainvälisessä vastuullisuusarvioinnissa

Yritysten vastuullisuutta kansainvälisesti arvioiva EcoVadis on myöntänyt Varmalle platinatason tunnustuksen (Platinum EcoVadis Medal). Varman vastuullisuuskäytännöt arvioitiin erinomaisiksi, ja ylsimme yhden prosentin parhaimmistoon 90 000 analysoidun yrityksen joukossa. Varman vastuullisuustyössä on kiinnitetty erityistä huomiota ilmastonmuutoksen hillintään sijoituksissa ja yhdenvertaisen työelämän kehittämiseen.

EcoVadis arvioi yritysten vastuullisuutta ympäristöasioiden, työelämän käytäntöjen, eettisten toimintatapojen ja kestävän hankinnan näkökulmista. Yritykset hyödyntävät arviointeja toimitusketjussaan olevien alihankkijayritysten vertailuun.
Riippumaton arviointi valmistui vuodenvaihteessa. Varman edellinen EcoVadis-tulos on vuodelta 2021, ja siihen verrattuna Varman pistemäärä nousi 73 pisteestä 80/100 pisteeseen.

– Olemme iloisia ja ylpeitä tästä tuloksesta. Vastuullisuuden eteen tehdylle työlle ei ole yhtä mittaria, vaan vastuullisuuden arvioinnissa huomioidaan lukujen lisäksi prosesseja ja arkista tekemistä. Vastuullisuus on keskeinen osa Varman strategiaa, ja olemme kehittäneet aktiivisesti sen eri osa-alueita, sanoo vastuullisuusjohtaja Hanna Kaskela.

Ecovadiksen arvion mukaan Varmalla on kattavat linjaukset ja käytännöt vastuullisuuden eri osa-alueilla ja niillä saadaan hyviä tuloksia aikaan. Erityisesti ympäristövastuutyömme sai korkeat arvosanat, ja kiitosta tuli myös ihmisoikeuksien huomioimisesta. Kehitettävää nähtiin olevan etenkin toimitusketjun vastuullisuuden hallinnassa.

– Edellisen arvioinnin jälkeen pistemäärämme on kasvanut lisätoimenpiteiden ja uusien politiikkojen täytäntöönpanon ansiosta. Olemme esimerkiksi uudistaneet vastuullisuusohjelmamme, kiristäneet ilmastopolitiikkaamme sekä laatineet biodiversiteetin tiekartan ja ihmisoikeuksien toimintaperiaatteet. Ecovadiksen arviosta saamme uutta pontta vastuullisuutemme kehittämiseen, Hanna Kaskela kertoo.

Luonnon monimuotoisuus ja ihmisoikeudet vastuullisuuden painopisteinä

Varmassa on kiinnitetty viime vuosina paljon huomiota erityisesti ilmastonmuutokseen, työkulttuurin kehittämiseen, yhdenvertaisen työelämän kehittämiseen sekä toiminnan eettisyyden varmistamiseen. Päästöt ovat keventyneet merkittävästi sekä eri sijoituslajeissa että Varman omassa toiminnassa. Henkilöstölle tehtyjen kyselyjen perusteella varmalaiset ovat erittäin tyytyväisiä työkulttuuriin ja Varman työhön yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi.

– Vastuullisuustyössämme keskitymme tällä hetkellä erityisesti luonnon monimuotoisuuteen ja ihmisoikeuksiin. Valmistaudumme myös tuleviin kestävyysraportointivaatimuksiin, Hanna Kaskela kertoo.

Vuoden 2022 vastuullisuusteoistamme raportoimme maaliskuun puolivälissä ilmestyvässä vuosi- ja vastuullisuusraportissa.

Vuonna 2007 perustettu EcoVadis arvioi ja luokittelee yritysten vastuullisuutta. Sen menetelmät perustuvat kansainvälisiin yritysvastuustandardeihin, kuten Global Reporting Initiativeen, YK:n Global Compact -aloitteeseen ja ISO 26000 -standardiin.

Makupaloja Varman vastuullisuudesta

  • Vastuullisuusohjelmamme painopisteitä ovat eläkevaroista huolehtiminen, sijoitustoiminnan vastuullisuus ja kestävän työelämän edistäminen. Eläkevaroista huolehtiminen ja eläkkeiden maksaminen oikein ja ajallaan ovat koko toimintamme kivijalka. Sijoitamme eläkevarat tuottavasti ja turvaavasti, mutta myös vastuullisesti ja globaaleja haasteita torjuen. Autamme asiakkaitamme työkyvyttömyysriskien ennakoinnissa ja hallinnassa, ja kannamme vastuuta varmalaisista.
  • Kaikki varmalaiset opiskelevat liiketoiminnan eettiset periaatteet erityisellä verkkokurssilla. Suoritusastetta seurataan.
  • Olemme allekirjoittaneet tieteeseen perustuvia päästövähennystavoitteita ajavan Science Based Targets -aloitteen (SBTi). Sitoutumalla SBTi-aloitteeseen haluamme lisätä toimintamme läpinäkyvyyttä ja varmistaa, että omat ilmastotekomme ovat linjassa kansainvälisten tavoitteiden kanssa, koska edellytämme samaa myös sijoituskohteiltamme.
  • Ihmisoikeuksien toimintaperiaatteissamme sitoudumme puuttumaan ihmisoikeusrikkomuksiin sijoituskohteissamme, oman henkilöstön keskuudessa ja toimitusketjuissa. Seuraamme ihmisoikeuksien toteutumista laajan normirikkomusseulonnan avulla.
  • Varman sopimuskumppanit sitoutuvat Varman yritysvastuuvaatimuksiin.
  • Helsinki Priden kumppanina Varma nostaa esiin yhdenvertaisen työelämän merkitystä.
  • Seuraamme tiiviisti työntekijäkokemuksen kehittymistä. Loppuvuodesta 2022 toteutetun henkilöstökyselyn kokonaistulosta kuvaava PeoplePower -indeksi oli kaikkien aikojen paras ja nosti Varman viidettä kertaa peräkkäin mukaan Suomen innostavimmat työpaikat -listalle.
  • Varmalaisten tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen kiinnitetään jatkuvasti huomiota. Syksyllä 2022 toteutetussa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselyssä 96 prosenttia varmalaisista vastasi ”Kyllä” kysymykseen ”Koetko voivasi olla työpaikalla oma itsesi?”
  • Kaikki Varman vastuullisuutta ohjaavat linjaukset löytyvät verkkosivuiltamme.

Yhteystiedot medialle

Hanna Kaskela

Johtaja, Vastuullisuus ja viestintä

Katri Viippola

Johtaja, Ihmiset, viestintä ja kehittäminen

Voisit olla kiinnostunut myös näistä