Varma selvitti rahastoyhtiöidensä vastuullisuutta – lähes kaikilla periaatteet linjassa Varman kanssa

Useampi kuin neljä viidestä Varman sijoituksia hoitavasta rahastoyhtiöstä on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. Suurella osalla on myös kaikkia sijoituksia koskeva ESG-politiikka, ja ne ovat sitoutuneet ihmisoikeuksien noudattamiseen YK:n periaatteiden mukaisesti.

Varma on selvittänyt kattavasti rahastoyhtiöidensä vastuullisuutta laajalla kyselytutkimuksella. Vastanneista yhtiöistä 85 prosenttia oli sitoutunut YK:n PRI:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin, ja puolet oli linkittänyt myös ESG-tavoitteet johdon palkitsemiseen.

Kartoitus oli tähän asti laajin rahastoyhtiöistä tehty kysely Varmassa. Rahastoyhtiöiltä kysyttiin 68 kysymyksen avulla mm., miten ne huomioivat sijoitustensa ihmisoikeusasiat, onko niillä koko organisaation kattavaa ESG-politiikkaa, ja ovatko rahastoyhtiöt mukana kansainvälisissä päästöjen alentamiseen tähtäävissä sijoittajien yhteisaloitteissa, kuten tieteeseen perustuvia päästövähennyksiä ajavassa SBT-aloitteessa.

Selvitys kattoi Varman kaikki omaisuuslajit. Näissä sijoituksissa olevan sijoitusvarallisuuden arvo on 31,9 miljardia euroa eli 56,8 prosenttia Varman koko sijoitussalkusta.

– Suurena sijoittaja meidän täytyy pystyä kertomaan myös niiden sijoitustemme vastuullisuudesta, joita emme itse hallinnoi. Tällä kyselyllä haluamme lisätä läpinäkyvyyttä rahastosijoituksissamme. Samalla selvitys toimii meille työkaluna vastuullisuustavoitteidemme toteuttamisessa, kun pääsemme seuraamaan, kehitetäänkö rahastoyhtiöissä vastuullisuuttaan meille ilmoitetun mukaisesti, Varman vastuullisuudesta ja viestinnästä vastaava johtaja Hanna Kaskela sanoo.

97 prosentilla vastuullisuusperiaatteet linjassa Varman kanssa kokonaan tai osittain

Huomionarvoista oli, että rahastoyhtiöt heijastelivat pitkälti Varman omia vastuullisen sijoittamisen periaatteita. Kaikkiaan 97 prosenttia vastanneista ilmoitti, että periaatteet ovat joko osittain tai kokonaan linjassa Varman kanssa.

– Näin asian kuuluukin olla, koska rahastoyhtiön vastuullisuutta arvioidaan aina sijoituspäätöstä tehdessä. Nyt tehty kyselymme ei kuvaa rahastoyhtiöiden toimintaa yleisesti, vaan toimintaa juuri meidän sijoitussalkussamme olevissa rahastoissa. Ne heijastavat lähtökohtaisesti omia vastuullisuuskäytäntöjämme. Täyteen sataan prosenttiin tuskin pääsemme koskaan, koska vastuullisen sijoittamisen periaatteet elävät ajassa ja rahastoyhtiöt reagoivat muutoksiin omassa tahdissaan, Kaskela sanoo.

Vastanneista 62 prosenttia kertoi raportoivansa Varmalle ESG-periaatteista loukkaavista normirikkomuksista. Normirikkomukset ovat yritysten toiminnassa tai toimintaketjuissa ilmenneitä vakavia puutteita, jotka loukkaavat kansainvälisiä sopimuksia ja lakeja. 66 prosenttia raportointia tekevistä rahastoyhtiöistä kertoi ilmoittavansa rikkomuksista heti niiden tultua tietoon.

– Normirikkomusten seurannassa käytämme ulkopuolisen palveluntarjoajan ylläpitämää tietokantaa. Normirikkomusten esiintuonti on hyvin tärkeää, koska se auttaa meitä tunnistamaan omia kestävyysriskejämme ja seuraamaan niiden kehittymistä, Kaskela kertoo.

Rahastoyhtiöiden vastausprosentti erittäin hyvä

Kaikkiaan 96 prosenttia kyselyn saaneista yhtiöistä vastasi siihen. Vastauksissa oli jonkin verran toimialaan ja rahastotyyppiin liittyviä eroavaisuuksia. Osa vastaajista oli hyvinkin pitkällä vastuullisuustyössään, osalla oli enemmän työtä jäljellä.

Kysymykset oli jaettu neljään kategoriaan, jotka olivat 1) vastuullisen sijoittamisen rooli ja hallinto organisaatiossa, 2) omistajan vaikutusvallan käyttö ja omistajaohjauksen periaatteet, 3) vastuullisuustavoitteet ja niiden toteutuminen sekä 4) vastuullisuuden raportointikäytännöt.

Varma aikoo toteuttaa saman kyselyn säännöllisesti seurannan varmistamiseksi. Näin pystytään myös selvittämään, mihin suuntaan rahastoyhtiöt kehittävät toimintaansa ja saadaanko vastuullisella sijoittamisella aikaan tavoiteltuja tuloksia.

Yhteenveto havainnoista

  • 94 prosentilla rahastoyhtiöistä oli vastuullista sijoittamista ohjaava politiikka.
  • 97 prosentilla rahastoyhtiöistä vastuullisen sijoittamisen periaatteet olivat kokonaan tai osittain linjassa Varman periaatteiden kanssa.
  • 87 prosentilla vastaajista oli koko organisaation läpäisevä ESG-politiikka.
  • 85 prosenttia vastaajista oli sitoutunut YK:n PRI:n vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin.
  • 50 prosentilla ESG-tavoitteiden toteutumisella oli yhteys myös johdon palkitsemiseen.
  • 75 prosentilla rahastoyhtiöistä oli ihmisoikeuspolitiikka.
  • 54 prosenttia rahastoyhtiöistä ilmoitti poissulkevansa omistuksistaan sijoituksia. Mustat listat koskivat tavallisesti aseita, tupakkateollisuutta, aikuisviihdettä, rusko- ja kivihiilentuotantoa, fossiilisia energiamuotoja sekä ihmisoikeusrikkomuksia.
  • 22 prosenttia vastanneista oli asettanut tieteeseen perustuvat SBT-päästötavoitteet. 

Graafinen esitys keskeisistä havainnoista (pdf)

Voisit olla kiinnostunut myös näistä