Epävarmuus palasi markkinoille – Varman sijoituksista parhaiten tuottivat listaamattomat sijoitukset

Talouden suhdanteiden epävarmuus vuoden kolmannella neljänneksellä heijastui Varman sijoitustuottojen kehitykseen. Parhaiten tuottivat listaamattomat pääomasijoitukset ja hedgerahastot. Varma on saanut tieteeseen perustuvat SBT-päästövähennystavoitteet hyväksytyksi kolmantena eläkeyhtiönä maailmassa ja ensimmäisenä eläkeyhtiönä Suomessa.

Varman sijoitukset tuottivat tammi–syyskuussa 2,8 (-4,9) prosenttia. Varman sijoitusten arvo oli 57,5 (56,2 vuoden alussa) miljardia euroa.    

– Toistaiseksi vuosi on ollut eläkesijoittajalle tuottojen suhteen varsin tavanomainen, mutta syksyä kohden näkymät heikentyivät selvästi. Suomen ja euroalueen talouskasvun kannalta olisi erityisen tärkeää, että EKP pääsee ensi vuonna laskemaan korkojaan, Varman toimitusjohtaja Risto Murto sanoo.

Varman sijoitukset on laajasti hajautettu. Parhaiten tammi–syyskuussa tuottivat listaamattomat pääomasijoitukset ja hedgerahastot. Pääomasijoitusten tuotto oli 6,7 (13,5), hedgerahastojen 5,0 (5,6) ja noteerattujen osakesijoitusten 2,9 (-19,3) prosenttia. Korkosijoitukset tuottivat 1,5 (-6,4) ja kiinteistösijoitukset -2,6 (5,5) prosenttia.

– Toisella vuosineljänneksellä markkinoilla ilmassa ollut optimismi hävisi kuluneen syksyn aikana. Pitkien korkojen nousu on tuonut talouteen epävarmuutta, ja osakkeet halpenivat kesän huipusta. Lyhyiden korkojen nousu on tasaantunut ja inflaatio hidastuu, mutta oletuksena on, että keskuspankkien rahapolitiikka jatkuu kireänä, sijoituksista vastaava johtaja Markus Aho sanoo.

Varman vakavaraisuusaste oli 129,6 (130,5 vuoden alussa) prosenttia, ja vakavaraisuuspääoma oli 1,7-kertainen (1,8-kertainen vuoden alussa) suhteessa vakavaraisuusrajaan.

Asiakasyritysten taloustilanne kiristynyt, konkurssit kehittyneet silti maltillisesti

Varman asiakasyritysten TyEL-palkkasumma kasvoi tammi–syyskuussa 5,5 prosenttia vuodentakaisesta. Palkkasumman kasvu hidastui hieman kolmannella vuosineljänneksellä. Heikointa palkkasumman kehitys oli rakennusalan yrityksissä.

Kiristynyt taloustilanne on heijastunut myös Varman asiakasyrityksiin. Asiakasyrityksille työeläkevakuutusmaksuista lähetettävien maksumuistutusten määrä on kasvussa, ja konkursseja asiakasyritykset ovat tehneet lähes kolmanneksen (30,5 prosenttia) viime vuotta enemmän. Varmasta perintään edenneiden TyEL-maksujen määrä ei ole kasvanut yhtä voimakkaasti, ja avoimet maksut ovat pysyneet koronavuosiin verrattuna maltillisella tasolla.

– Vaikka maksumuistutusten ja konkurssiuhkaisten maksukehotusten määrä on noussut selvästi, suuri osa muistutuksen saaneista saa maksut hoidetuksi annetussa ajassa. Konkurssiin edenneiden yritysten joukossa on paljon vasta-aloittaneita ja pieniä yrittäjiä, Risto Murto sanoo.

Varma asettanut tieteeseen perustuvat SBT-tavoitteet päästöjen vähentämiseksi

Varma on saanut ensimmäisenä eläkeyhtiönä Suomessa ja kolmantena eläkeyhtiönä maailmassa virallisen hyväksynnän tieteeseen perustuville Science Based Targets (SBTi)-päästövähennystavoitteille. Kansainväliseen SBT-yhteisaloitteeseen liittyneet yritykset sitoutuvat vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti.

Varman SBT-tavoitteena on vähentää omaan toimintaansa liittyviä kasvihuonekaasupäästöjä 60 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2021 tasosta. Epäsuorien kasvihuonekaasupäästöjen osalta tavoite on asetettu listatuille osakkeille, listatuille korkosijoituksille ja kiinteistörahastoille. Näissä omaisuuslajeissa Varman tavoite on kasvattaa SBT-yhteisaloitteeseen sitoutuneiden yritysten osuutta 51 prosenttiin vuoteen 2027 mennessä.

Varma on selvittänyt rahastoyhtiöidensä vastuullisuutta kattavalla kyselytutkimuksella. Useampi kuin neljä viidestä Varman sijoituksia hoitavasta rahastoyhtiöstä on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet. 97 prosentilla rahastoyhtiöistä vastuullisuusperiaatteet olivat linjassa Varman kanssa kokonaan tai osittain.

Jo kolmannes uusista vanhuuseläkkeistä alkaa osittaisena

Hakemusmäärä osittaiselle varhennetulle vanhuuseläkkeelle (ove) kasvoi tammi–syyskuussa 5,3 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Etenkin 61-vuotiaiden hakijoiden osuus on ollut kasvussa. Ove-eläkettä voi hakea aikaisintaan 61-vuotiaana, ja sitä voi nostaa joko 25 tai 50 prosenttia karttuneesta eläkkeestä lopettamatta työntekoa.

Osittaisen vanhuuseläkkeen suosio on heijastunut alkaviin uusiin vanhuuseläkkeisiin. Tammi–syyskuussa useampi kuin joka kolmas uusi vanhuuseläke oli alkanut varhennettuna, kun viime vuonna vastaava osuus oli vajaa neljännes.

Myönnettyjen uusien työkyvyttömyyseläkkeiden määrä kasvoi 10,1 prosenttia verrattuna vuoden 2022 vastaavaan ajanjaksoon. Uusien työkyvyttömyyseläkkeiden lukumäärä on kasvanut kaikissa ikäryhmissä alle 25-vuotiaita lukuun ottamatta. Merkittävintä kasvu on ollut yli 60-vuotiaiden ikäryhmässä.

Ammatillisen kuntoutuksen hakemusmäärä lisääntyi 11,9 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Kuntoutujista 86,3 prosenttia oli kuntoutuksen päättyessä työmarkkinoiden käytettävissä.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen eläkevarojen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla 970 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2022 Varman maksutulo oli 6,1 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 6,5 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli syyskuun 2023 lopussa 57,5 miljardia euroa. 

Lisätietoja:

Hanna Kaskela, johtaja, Vastuullisuus ja viestintä, puh. 040 584 5045 tai     
hanna.kaskela(at)varma.fi      
    
Marjut Tervola, viestintäpäällikkö, puh. 045 673 0120 tai marjut.tervola(at)varma.fi

Liitteet:

Osavuosituloksen esitysmateriaali

Osavuosituloskatsaus

Voisit olla kiinnostunut myös näistä