Varma sai neljä tähteä kiinteistöjen GRESB-vastuullisuusarvioinnissa

Varma sai kiinteistöjen vastuullisuuden vuoden 2023 GRESB-arvioinnissa neljä tähteä eli toiseksi korkeimman luokituksen viisiportaisella arviointiasteikolla.

Varma osallistui kiinteistöjen vastuullisuusarvioon tänä vuonna viidettä kertaa, ja sai 87 pistettä 100:sta maksimipisteestä. Varman pisteet paranivat yhdellä viime vuodesta, ja tulos oli paras Varman viisivuotisessa GRESB-raportointihistoriassa. Pistemäärä oikeutti neljään tähteen eli toiseksi korkeimpaan luokitukseen viisiportaisella arviointiasteikolla.

Varma menestyi omassa GRESB-vertailuryhmässä loistavasti yltämällä vertailuryhmänsä parhaaseen tulokseen. Vertailuryhmä koostui seitsemästä suomalaisesta vastaavantyyppisestä kiinteistösijoittajasta. Eurooppalaisten listaamattomien vähäriskisten kiinteistösijoitusten verrokkiryhmässä Varma oli 38. sijalla, kun vertailussa oli mukana 311 sijoittajaa. Täydet pisteet Varma sai arviossa vastuullisuusjohtamisen osa-alueella.

– Olemme osallistuneet arviointiin nyt viitenä vuotena ja joka vuosi onnistuneet parantamaan pisteitämme. Nousujohteinen kehitys kannustaa meitä jatkossakin kehittämään vastuullisuuskäytäntöjämme, kertoo Varman kiinteistösijoituspäällikkö Johanna Haikala.

– On hienoa, että tänäkin vuonna Varma on onnistunut parantamaan ympäristövastuun hallintaa edeltävästä vuodesta. Varman energialukujen kattavuus ja energiankäytön hienoiset säästöt näkyvät myönteisesti tuloksissa. Lisäksi työ käytönaikaisten sertifiointien lisäämiseksi toi pisteparannusta ja Varman vertailuryhmän parhaat pisteet kyseisestä osiosta. Varman tulos on hyvin lähellä GRESB-arvioinnin korkeinta, viiden tähden luokitusta, kertoo vanhempi vastuullisuuskonsultti Sanna Uolamo-Uusitalo Rambollilta.

Ramboll toimii Varman yhteistyökumppanina GRESB-arvioinnissa.

GRESB vakiinnuttaa asemaansa kiinteistöjen vastuullisuuden viitekehyksenä

GRESB-arvioinnissa tarkastellaan sijoitussalkussa olevien kiinteistöjen vastuullisuutta koko suoran kiinteistösalkun tasolla. Siinä arvioidaan mm. kiinteistöjen vastuullisuusriskejä ja -mahdollisuuksia, energian- ja vedenkulutusta, kasvihuonekaasupäästöjä ja ympäristöjohtamisjärjestelmiä. Lisäksi arvioinnin kohteena on yhtiön yritysvastuun periaatteet ja niiden johtaminen.

GRESB on kasvattanut suosiottaan kiinteistöjen vastuullisuutta arvioivana mittaristona. Arviointiin osallistuneiden määrä nousi 15 prosenttia viime vuodesta. GRESB on globaali kiinteistöjen vastuullisuuden viitekehys ja osallistujia oli yhteensä 2084 sijoittajaa 75 eri maasta vuonna 2023.

Voisit olla kiinnostunut myös näistä