Varman SBT-tavoitteille hyväksyntä kolmantena eläkeyhtiönä maailmassa

Varma on saanut ensimmäisenä eläkeyhtiönä Suomessa virallisen hyväksynnän tieteeseen perustuville Science Based Targets (SBTi)-päästövähennystavoitteille.

Kansainvälinen SBTi-yhteisaloitteseen liittyneet yritykset sitoutuvat vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Varma on ensimmäinen suomalainen eläkeyhtiö ja kolmas eläkeyhtiö maailmassa, jonka SBT-tavoitteet on nyt hyväksytty.

- Meille on erittäin tärkeää, että ilmastotavoitteemme perustuvat tieteelliseen tietoon. Ilmasto lämpenee uhkaavalla tavalla, mutta lämpenemisen rajoittaminen 1,5 asteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna on edelleen mahdollista, joskin kriittinen aikaikkuna on hyvin lähellä sulkeutua. Haluamme olla varmoja, että tavoitteemme ovat kansainvälisten ilmastosopimusten mukaisia, vastuullisuudesta ja viestinnästä vastaava johtaja Hanna Kaskela sanoo.

SBT on vakiinnuttanut asemansa kansainvälisenä kehyksenä yritysten päästövähennystavoitteiden asettamisessa. Sen avulla yksityisen sektorin yritykset voivat määrittää selkeät ja kunnianhimoiset tieteeseen perustuvat tavoitteet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.

Tavoitteena vähentää oman toiminnan päästöjä 60 prosenttia 2030 mennessä

Varman SBT-tavoitteena on vähentää omaan toimintaansa liittyviä kasvihuonekaasupäästöjä (Scope 1 ja 2) 60 prosentilla vuoteen 2030 mennessä vuoden 2021 tasoon verrattuna. Varman oman toiminnan päästöt tulevat työsuhdeautojen käytöstä ja kiinteistösalkun hiilidioksidipäästöistä, jotka aiheutuvat Varman hankkiman sähkön ja lämmön kulutuksesta vuokrakohteissamme asuinkerrostaloissa ja toimitiloissa. Varma on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa.

Epäsuorien kasvihuonekaasupäästöjen (Scope 3) osalta tavoite on asetettu Varman sijoituskohteina oleville listatuille osakkeille, listatuille korkosijoituksille ja kiinteistörahastoille. Näissä omaisuuslajeissa Varman tavoite on kasvattaa SBT-yhteisaloitteeseen sitoutuneiden yritysten osuutta 51 prosenttiin vuoteen 2027 mennessä. Vuonna 2021 yhteensä 28 prosenttia sijoituskohteista oli asettanut omat SBT-tavoitteet.

Listatut osakkeet, listatut korkosijoitukset ja kiinteistörahastot kattavat 45 prosenttia Varman 57,4 miljardin euron sijoitussalkusta.

- Tavoitteemme on kasvattaa SBT-tavoitteet asettaneiden yritysten osuutta sijoitussalkussamme. Kannustammekin yrityksiä asettamaan omat ilmastotavoitteensa. Kun sijoituskohteina olevat yritykset asettavat kunnianhimoisia päästövähennystavoitteita omalle toiminnalleen, myös meidän kokonaispäästömme pienenevät. Selvityksemme mukaan kokonaispäästöistämme 98 prosenttia tulee sijoituskohteistamme. Toimintamme luonteen vuoksi epäsuorien päästöjen vähentämisellä on iso merkitys, Kaskela sanoo.

Mikä on Science Based Targets -aloite?

Science Based Targets -aloite (SBTi) on CDP:n, (the Carbon Disclosure Project), YK:n yritysvastuualoitteen (UN Global Compact), maailman luonnonvarainstituutti WRI:n (World Resources Institute) ja luonnonsuojelujärjestö WWF:n (World Wide Fund for Nature) yhteinen aloite.

Aloitteessa mukanaolevat yritykset asettavat omat lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteensa, joiden tulee olla SBTi:n hyväksymiä. Varman nyt hyväksytyt tavoitteet ovat lyhyen aikavälin tavoitteita, ja olemme sitoutuneet asettamaan myös pitkän aikavälin tavoitteet.

Tavoitteiden toteutumisesta seurataan vaiheittain ja eri vaiheiden toteutumisesta raportoidaan SBTi:lle.

Kaikkien mukanaolevien yritysten tavoitteet ovat nähtävissä SBTi:n sivuilla

Lue lisää mitä tavoitteet tarkoittavat Varmalle SBT-tavoitteita käsittelevästä Q&A:sta

Voisit olla kiinnostunut myös näistä