Varman tulos 2023: Varman sijoitukset tuottivat 6,0 prosenttia – noteeratut osakkeet johtivat loppuvuoden vahvaa nousua

Varman sijoitukset tuottivat nousujohteisesti koko vuoden talouden haasteista huolimatta. Loppuvuonna nähty osakemarkkinoiden vahva kurssinousu perustui odotuksiin inflaation tasaantumisesta ja paluusta maltillisempaan korkotasoon. Varman vakavaraisuus säilyi vahvana koko vuoden.

Varman sijoitusten tuotto vuonna 2023 oli 6,0 (-4,9) prosenttia. Varman sijoitusten arvo oli 59,1 (56,2) miljardia euroa.   

– Varman sijoitusten kannalta vuosi oli hyvä, mutta tuotot tulivat erityisesti Suomen ulkopuolelta. Suomessa taloustilanne ja osakemarkkinoiden kehitys olivat vaisuja. Kohonnut korkotaso jarrutti selvästi taloutta, Varman toimitusjohtaja Risto Murto sanoo.  

Varman sijoituksista parhaiten tuottivat noteeratut osakkeet, joiden tuotto ylsi 10,3 (-16,8) prosenttiin. Kaikkien osakesijoitusten tuotto oli 8,6 (-8,7) prosenttia. Pääomasijoitukset tuottivat 5,5 (7,9), korkosijoitukset 5,6 (-5,2) ja hedgerahastot 6,1 (2,3) prosenttia. Kiinteistösijoitukset olivat -4,3 (5,7) prosentin tuotollaan ainoa negatiiviseksi jäänyt omaisuuslaji.

–  Kun korkojen nousu hellitti loppusyksystä, osakkeiden tuotot kääntyivät voimakkaaseen kasvuun. Loppuvuonna lisäsimmekin osakepainoa sijoitussalkussa. Epävakaassa ympäristössä oli matkan varrella muutamia töyssyjä, mutta kokonaisuutena vuosi oli sijoitustuottojen kannalta nousujohteinen. Sijoitusmarkkinan näkökulmasta tunnelma on positiivisempi kuin reaalitaloudessa, sijoituksista vastaava johtaja Markus Aho sanoo.

Varman vakavaraisuusaste oli 130,4 (130,5) prosenttia, ja vakavaraisuuspääoma oli 1,6-kertainen (1,8-kertainen) suhteessa vakavaraisuusrajaan. Vakavaraisuus säilyi vahvana koko vuoden.

–  Ennusteita maailmatalouden ajautumisesta taantumaan on siirretty jatkuvasti eteenpäin, eikä merkittävää taantuman uhkaa kansainvälisessä taloudessa ei vieläkään ole lukujen valossa näköpiirissä. Inflaation ja korkotason nousun tasaannuttua olemme talouskasvussa laskeutuneet vaisulle, mutta toistaiseksi vakaalle tasolle. Maantieteelliset erot ovat kuitenkin merkittäviä ja geopoliittiset riskit koholla, Markus Aho sanoo.

– Suomen tilanne on kansainvälistä taloutta vaimeampi. Positiivisia odotuksia kotimaan talouteen toivat vihreän siirtymän investoinnit, mutta kohonnut korkotaso ja eri maiden välinen valtiontukikilpailu ovat selvästi jarruttaneet hankkeiden etenemistä. Nyt pitää toivoa, että korkotason todellinen lasku elvyttää myös hankkeet, Risto Murto sanoo.

Palkkasumman kehitys jatkui hyvänä kotimaan taloustilanteesta huolimatta

Varman asiakasyritysten TyEL-palkkasumma kasvoi vuoden 2023 aikana 5,2 prosenttia huolimatta kotimaan talouden tilasta. Palkkasumman kasvu hidastui hieman loppuvuotta kohti. TyEL-palkkasumman positiivinen kehitys vahvistaa eläkejärjestelmää, sillä palkkasumma toimii eläkemaksujen pohjana.

Asiakashankinnassa viime vuosi oli Varmalle erittäin hyvä. Varma menestyi hyvin strategiansa mukaisesti pienten ja keskisuurten yritysten asiakashankinnassa. Uusille asiakkaille kohdistuneen myynnin ja eläkelaitosten siirtoliikenteen nettovaikutus TyEL-vakuutusmaksutuloon oli 98,4 miljoonaa euroa. YEL-vakuutusmaksutuloon vastaava vaikutus oli 33,1 miljoonaa euroa.

Ensimmäinen yrittäjien YEL-työtulon tarkistusvuosi sujui suunnitellusti

Varma aloitti viime vuonna säännölliset yrittäjien YEL-työtulon tarkistukset. Työeläkeyhtiöillä on toissa vuonna yrittäjän eläkelakiin (YEL) tehdyn muutoksen myötä velvollisuus tarkistaa yrittäjien työtulo kolmen vuoden välein ja vahvistaa se yrittäjän todellista työpanosta vastaavaksi.

Ensimmäinen tarkistusvuosi sujui suunnitellusti, ja vuoden aikana Varma tarkisti 12 000 yrittäjän työtulot. Keskimäärin työtulo nousi 3 870 euroa. Noin 15 prosentilla tarkistetuista yrittäjistä työtulo vastasi työpanoksen arvoa, eikä siihen tehty muutoksia.

Tänä vuonna Varma tarkistaa työtulon 8 000 yrittäjältä. Lakimuutoksen tarkoitus on parantaa yrittäjien eläke- ja sosiaaliturvaa. Se myös tukee yrittäjän eläkelain toimeenpanoa.

Tieteeseen perustuville SBT-päästövähennystavoitteille virallinen hyväksyntä

Varma on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti ja liittynyt siten kansainväliseen SBT-aloitteeseen. SBT-aloite määrittää päästövähennystavoitteet tieteeseen perustuen.

– Pitkäjänteisestä työstämme ilmasto- ja ympäristöarvojen eteen kertoo se, että viime vuonna saimme ensimmäisenä eläkeyhtiönä Suomessa ja kolmantena eläkeyhtiönä maailmassa virallisen hyväksynnän SBT-päästövähennystavoitteillemme. Meillä on selkeä tavoite, mitä kohti kulkea, Risto Murto sanoo.

Varman ympäristövastuullisuutta ohjaa ilmastotavoitteiden rinnalla luonnon monimuotoisuuden huomioiminen. Viime vuoden aikana Varma selvitti sijoituskohteinaan olevien yritysten linjauksia siitä, miten yritykset itse huomioivat luontokadon niiden omassa toiminnassaan.

Osittaiselle vanhuuseläkkeelle historian toiseksi suurin hakemusmäärä

Osittainen vanhuuseläke (ove) säilytti suosionsa viime vuonna, vaikka hakemusten määrä laski 37 prosenttia edellisestä vuodesta. Varmaan saapuneiden hakemusten määrä (4 778 kappaletta) oli historian toiseksi suurin. Kasvua verrattuna vuosiin 2020 ja 2021 on yli 80 prosenttia. Osittaista vanhuuseläkettä voi hakea tällä hetkellä aikaisintaan 61-vuotiaana, ja sitä voi nostaa joko 25 tai 50 prosenttia karttuneesta eläkkeestä lopettamatta työntekoa.  

Vuoden 2024 alussa eläkkeisiin tehtiin 5,7 prosentin indeksikorotus. Tällä ei ollut merkittävää vaikutusta vanhuuseläkkeelle hakeutumiseen loppuvuonna. Varmasta eläkettä sai vuoden lopussa 350 500 (352 200) henkilöä.

Työkyvyttömyyseläkehakemusten määrä kasvoi 3,9 prosenttia. Kokonaan uusia työkyvyttömyyseläkehakemuksia tuli Varmaan 5,5 prosenttia enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Eniten kasvua oli 25–34-vuotiaiden ikäryhmässä. Myös yli 60-vuotiaiden ryhmässä hakemusmäärä kasvoi. Tässä ikäryhmässä hakemusmäärän kasvu painottui miehiin.

Mielenterveyden häiriöt olivat keskeisin uuden työkyvyttömyyseläkkeen syy kaikissa alle 45-vuotiaiden ikäryhmissä.

 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen eläkevarojen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla 980 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2023 Varman maksutulo oli 6,5 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 7,1 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli 2023 lopussa 59,1 miljardia euroa.

Lisätietoja:

Hanna Kaskela, johtaja, Vastuullisuus ja viestintä, puh. 040 584 5045 tai  hanna.kaskela(at)varma.fi

Marjut Tervola, viestintäpäällikkö, puh. 045 673 0120 tai marjut.tervola(at)varma.fi

Liitteet:

Tilinpäätöksen esitysmateriaali (pdf)

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2023 (pdf)

Voisit olla kiinnostunut myös näistä