Hyvät osaketuotot nostivat Varman sijoitusten arvon yli 60 miljardin euron

Varman sijoitusten arvo ylitti ensi kertaa 60 miljardia euroa hyvien osaketuottojen siivittämänä. Tuottokärjessä Varman sijoituksista olivat tammi–maaliskuussa yhdysvaltalaiset osakkeet. Yritysten vastuullisuutta arvioiva kansainvälinen EcoVadis palkitsi Varman vastuullisuuskäytännöt platinatason tunnustuksella.

Varman sijoitukset tuottivat tammi–maaliskuussa 3,6 (1,0) prosenttia. Varman sijoitusten arvo oli 60,9 (59,1 vuoden alussa) miljardia euroa.     

– Sijoittajan näkökulmasta alkuvuosi on ollut hyvä. Loppuvuonna alkanut osakkeiden suotuisa kehitys on jatkunut jo viisi kuukautta. Helsingin pörssissä käännettä parempaan ei silti valitettavasti ole vielä nähty. Korkojen odotetaan euroalueella laskevan, mikä tuo ennen pitkää helpotusta myös Suomen taloudelle, Varman toimitusjohtaja Risto Murto sanoo.

Varman sijoituksista osakesijoitukset tuottivat 5,3 (2,0) prosenttia, kun yhdysvaltalaisten osakkeiden tuotto ylsi 11,4 prosenttiin. Hedgerahastot tuottivat 3,9 (-1,1), pääomasijoitukset 3,0 (0,7) ja korkosijoitukset 1,0 (1,2) prosenttia. Kiinteistösijoitusten tuotto jäi -0,7 (-0,8) prosenttiin.

– Osakkeiden painoarvoa salkussa lisättiin loppuvuonna, ja tuotot osakesijoituksista ovat vahvistaneet jo entuudestaan vahvaa vakavaraisuuttamme. Kansainväliselle taloudelle leimallista on tällä hetkellä Yhdysvaltojen vetovoima muihin nähden. Euroopassa valmistaudutaan korkojen laskuun, mutta Yhdysvalloissa ei ole samanlaista laskupainetta. Korot ovat alkaneet eriytyä toisistaan, sijoituksista vastaava johtaja Markus Aho sanoo.  

Varman vakavaraisuusaste oli maaliskuun lopussa 132,2 (130,4 vuoden alussa) prosenttia ja vakavaraisuuspääoma 15,1 (14,0 vuoden alussa) miljardia euroa. Vakavaraisuuspääoma oli 1,6-kertainen (1,6-kertainen vuoden alussa) suhteessa vakavaraisuusrajaan.

Varma kolmatta kertaa terävimpään kärkeen EcoVadis-vastuullisuusarvioinnissa

Yritysten vastuullisuutta arvioiva EcoVadis arvioi Varman vastuullisuuskäytännöt erinomaisiksi riippumattomassa kansainvälisessä vertailussa. Varma ylsi yhden prosentin parhaimmistoon yli 100 000 analysoidun yrityksen joukossa ja sai tuloksestaan platinatason tunnustuksen.

Varman ilmastoallokaatioon oli sijoitettuna vuoden 2024 alussa 37 prosenttia sijoitussalkusta eli 21,9 miljardia euroa. Varman maaliskuussa julkaisemassa vuosi- ja vastuullisuusraportissa 2023 kerromme tarkemmin toimintamme keskeisistä tuloksista ja vastuullisista teoista liittyen eläketurvaan, sijoittamiseen ja kestävään työelämään.

Eliniän nousu on pidentänyt Varmasta eläkettä saavien eläkeaikoja

Eläkettä saavien eläkeajat ovat pidentyneet eliniän nousun myötä. Varmassa oli maaliskuun päättyessä 325 eläkkeensaajaa, jotka ovat täyttäneet 100 vuotta. Heistä naisia oli 286. Pisimpään vanhuuseläkkeellä olleet ovat saaneet eläkettä yli 40 vuotta.

Osittainen vanhuuseläke pysyi suosittuna eläkelajina. Hakemukset osittaiselle vanhuuseläkkeelle lisääntyivät 94 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Hakemuksia tuli yhteensä 1 519 kappaletta.

Yrittäjien YEL-työtulon tarkistukset jatkuvat tänä vuonna

Varma jatkaa tänä vuonna yrittäjän eläkelain mukaista velvoitettaan yrittäjän työtulon tarkistamisesta. Varma tarkistaa YEL-työtulon niiltä yrittäjiltä, joilla työtulo sijoittuu 15 000–25 000 euroon. Näitä yrittäjiä on Varmassa vajaat 8 000.

Varman asiakasyritysten TyEL-palkkasumma kasvoi tammi–maaliskuussa 3,9 prosenttia vuodentakaisesta. Palkkasumman kasvu on edelleen hyvällä tasolla, vaikkakin kasvu on hidastunut viime vuodesta.

Varma onnistui asiakashankinnassa alkuvuonna erityisen hyvin. Varmaan siirtyy vuoden alun työeläkeyhtiöiden välisellä siirtokierroksella nettona 129 (31) miljoonaa euroa vuotuista vakuutusmaksutuloa. Eläkevakuutusten myynti uusille asiakkaille oli katsauskaudella 23 (40) miljoonaa euroa.

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on vastuullinen ja vakavarainen eläkevarojen sijoittaja. Yhtiö vastaa yksityisellä sektorilla 941 000 henkilön työeläketurvasta. Vuonna 2023 Varman maksutulo oli 6,5 miljardia euroa, ja yhtiö maksoi eläkkeitä 7,1 miljardia euroa. Varman sijoitusten arvo oli maaliskuun 2024 lopussa 60,9 miljardia euroa.

Lisätietoja: 

Hanna Kaskela, johtaja, Vastuullisuus ja viestintä, puh. 040 584 5045 tai      
hanna.kaskela(at)varma.fi

Marjut Tervola, viestintäpäällikkö, puh. 045 673 0120 tai marjut.tervola(at)varma.fi

Liitteet:

Osavuosituloksen esitysmateriaali

Osavuosiraportti

Voisit olla kiinnostunut myös näistä